Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6893

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 24 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Lang verblijf in Latijns-Amerika - Visumaanvragen en uitgereikte visa

officiŽle statistiek
Latijns-Amerika
ambassade
verblijfsrecht
consulaat
Ecuador
Bolivia
Peru
BraziliŽ

Chronologie

24/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6893 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Hoeveel visa voor lang verblijf werden aangevraagd in de periode 2005-2011, bij de volgende Belgische ambassades of consulaten in Latijns-Amerika: Ecuador, Bolivia, Peru en BraziliŽ?

2) Hoeveel visa voor lang verblijf werden uitgereikt in 2005- 2011, opgesplitst per Belgische ambassade of consulaat in Latijns-Amerika: Ecuador, Bolivia, Peru en BraziliŽ?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder de gevraagde statistieken voor de vier laatste jaren.

Het informaticaprogramma waarover de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse zaken beschikt, laat inderdaad niet toe de cijfers voor 2008 te verstrekken.

België beschikt overigens niet over een vertegenwoordiging met visumbevoegdheid in Bolivië of in Ecuador. De aanvragen voor D-visa van onderdanen van Bolivië en Ecuador worden door Ambassade van België te Lima in Peru behandeld.

Aangevraagd

2008

2009

2010

2011

Brazilië

357

347

331

294

Peru

348

377

314

332

Afgeleverd

2008

2009

2010

2011

Brazilië

332

326

314

275

Peru

239

322

288

270