Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6210

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 7 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Exotische dieren en planten - Legale invoer - Legale doorvoer - Stand van zaken

fauna
beschermde soort
officiŽle statistiek
invoer
doorvoer
bescherming van de flora
bescherming van de fauna

Chronologie

7/5/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6210 d.d. 7 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De in- en doorvoer van exotische dieren en planten is strikt gereglementeerd. Met name de CITES-conventie (Convention on International Trade in Endangered Species) en aanvullende Europese verordeningen scheppen het kader waarbinnen exotische dieren en planten via het Belgische grondgebied naar een andere bestemming mogen worden in- of doorgevoerd.

Tegen deze achtergrond stelde ik de minister graag volgende vragen:

1) Kan de minister voor de jaren 2008 tot en met 2011 een overzicht geven van het aantal dossiers met betrekking tot de legale invoer van exotische dieren en planten die vallen onder de bescherming van CITES en de aanvullende Europese verordeningen?

2) Kan hij voor de jaren 2008 tot en met 2011 een overzicht geven van het aantal dossiers met betrekking tot de legale doorvoer van exotische dieren en planten die vallen onder de bescherming van CITES en de aanvullende Europese verordeningen?

3) Kan hij voor beide categorieŽn, per jaar, aangeven om welke dieren en planten het ging?

4) Kan hij voor beide categorieŽn, per jaar, aangeven wat de plaats van in- of doorvoer was (Brucargo, Nationale luchthaven, haven van Antwerpen, Ö) ?

5) Kan hij voor de dossiers waarbij BelgiŽ niet de eindbestemming was, aangeven welk land dan wel de eindbestemming was?