S. 5-438 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
Liesbeth Homans    Piet De Bruyn    Lieve Maes    Karl Vanlouwe   

indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
zetelverdeling
taalgebruik
verkiezing
kandidaat
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-438/1 5-438/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/10/2010
5-438/2 5-438/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2010   Indiening Doc. 5-438/1 5-438/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen, Hassan Bousetta
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
10/5/2012   Inleidende uiteenzetting
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Bespreking
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-1560/1
21/6/2012   Vervalt
5-1560
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 19/6/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 10/5/2012, 4/6/2012