S. 5-1847 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

genderidentiteit
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
Mensenrechtenraad van de VN
rechten van de mens
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1847/1 5-1847/1 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2012
5-1847/2 5-1847/2 (PDF) Bijlagen 27/11/2012
5-1847/3 5-1847/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/11/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/11/2012   Indiening
27/11/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2012   Inschrijving op agenda
6/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2012   Verzending naar commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Piet De Bruyn
27/11/2012   Opstellen van een voorstel van resolutie
De commissie heeft een voorstel van resolutie opgesteld
27/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
27/11/2012   Aanneming zonder amendering
27/11/2012   Vertrouwen rapporteur
6/12/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/11/2012