Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6053

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 6 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

EU Lex Special Investigative Task Force - Rol van BelgiŽ - Kosten

Kosovo
handel in organen

Chronologie

6/4/2012Verzending vraag
31/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6053 d.d. 6 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ons land zou met de Hoge Vertegenwoordigster Catherine Ashton zopas een samenwerkingsakkoord hebben gesloten waarin wordt vastgelegd dat een deel van de werkzaamheden van het EU Lex onderzoeksteam in ons land zullen worden uitgevoerd.

De EU Lex Special Investigative Task Force is opgericht naar aanleiding van een rapport dat geschreven is door Dick Marty en aangenomen is door de Raad van Europa. Het betreffende rapport stelt dat er sterke indicaties zijn die bewijzen dat Servische en Albanese Kosovaren gedurende de oorlog het slachtoffer waren van menselijke orgaanhandel. Velen van hen zouden opgesloten geweest zijn in geheime detentiecentra om daar het slachtoffer te worden van orgaanhandel, vaak met de dood tot gevolg.

Het welslagen van de werkzaamheden van het EU Lex onderzoeksteam is van groot belang om tot volledige klaarheid te komen in dit dossier. Daarom is het faciliteren van de werkzaamheden van het onderzoeksteam een terechte beleidskeuze. Omdat de informatie waarover we momenteel kunnen beschikken eerder fragmentarisch is, stel ik de minister graag een aantal precieze vragen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

1) Kan de minister een duidelijker overzicht geven van de werkzaamheden die zullen worden opgezet vanuit ons land? Op welke wijze zullen wij de werking van het onderzoeksteam concreet faciliteren?

2) Onder welke post zijn de kosten verbonden aan deze steun terug te vinden in de begroting? Kan de minister meedelen hoeveel de kosten voor 2012 zullen bedragen?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2012 :

1. De EULEX Special Investigative Task Force zal in Brussel taken van administratieve en functionele aard uitvoeren ter ondersteuning van de jurisdictionele bevoegdheden  in Kosovo en andere landen. De Task Force zal zich vooral concentreren op het analytische interne werk dat voor dergelijk onderzoek vereist is. Alle bewijsmateriaal, inclusief van mogelijke getuigen, informanten en ander bewijsmateriaal dat in overeenstemming met de toepasbare wetgeving werd vergaard, zal door de Task Force worden geanalyseerd.

De Task Force zal regelmatig contacten hebben met de bevoegde Belgische autoriteiten om de voorzieningen van dit akkoord te evalueren en mogelijke juridische problemen op te lossen, met volledige inachtneming van de vertrouwelijkheid van het onderzoek en de wettigheid van het proces.

Om het functioneren van de Task Force in België te vergemakkelijken, werd een voorlopig administratief akkoord afgesloten tussen mevrouw Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie (EU) voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Dit voorlopige akkoord behandelt de vestiging van de kantoren, het personeelsstatuut en de werkvoorwaarden van de Task Force. Dit administratief akkoord zal binnenkort verlengd en geformaliseerd worden door een zetelakkoord.  

2. Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn er geen kosten verbonden aan deze samenwerking. Ik verzoek het geachte lid zich te wenden tot mijn collega, de minister van Defensie.