Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6641

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 3 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De Europese sancties tegen Myanmar

Birma/Myanmar
democratisering
tussentijdse verkiezing
internationale sanctie

Chronologie

3/7/2012Verzending vraag
20/7/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2205

Vraag nr. 5-6641 d.d. 3 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 april 2012 werden in Myanmar tussentijdse verkiezingen georganiseerd, waarbij 48 van de 664 parlementszetels werden opengesteld. Het aantal zetels dat kon worden behaald was dus eerder beperkt, maar door de recente politieke evoluties bleven de verkiezingen betekenisvol. In 2010 had de nationale Liga voor Democratie (NLD) de algemene verkiezingen nog geboycot wegens de grootschalige fraude. Nu liet Aung San Suu Kyi in verklaringen voorafgaand aan de verkiezingen weten dat zij aan de stembusslag zou deelnemen wanneer er sprake zou zijn van eerlijke en vrije verkiezingen. Haar deelname aan de verkiezingen gaf dus aan dat de veranderingen in het land serieus zijn.

Waarnemers van de Europese Unie, ASEAN, de Verenigde Staten en AustraliŽ waren getuige bij de verkiezingen. Er klinken positieve geluiden over de zopas georganiseerde verkiezingen, ondanks het feit dat ze niet perfect zijn verlopen. Catherine Ashton, de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, feliciteerde de zittende regering en sprak haar hoop uit voor een nieuwe samenwerking. De Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN) sprak van historische verkiezingen die op een vrije, eerlijke en transparante manier werden gehouden. ASEAN verzekerde dat geen enkel incident werd vastgesteld dat het verkiezingsproces of de resultaten kon beÔnvloeden.

Met dit in het achterhoofd stelde ik de minister graag volgende vraag.

De Europese Unie liet in een verklaring, voorafgaand aan de verkiezingen, weten dat de verkiezingen een invloed zouden hebben op het Europese beleid ten aanzien van Myanmar. Zal de Europese Unie de huidige sancties tegen het regime herbekijken? Zo ja, kan de minister verduidelijken welke sancties al dan niet tijdelijk zullen worden opgeschort?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

Op de Raad Buitenlandse Zaken van 23 april 2012, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU) besloten de beperkende maatregelen tegenover de regering van Myanmar op te schorten, met uitzondering van het wapenembargo. De opschorting volgt de aanzienlijke democratische voortgang die door de regering Thein Sein werd geboekt, de voortgang blijkt uit de resultaten van de parlementsverkiezingen van 1 april 2012. De EU heeft geoordeeld dat de verkiezingen transparant en geloofwaardig verliepen, ondanks enkele incidenten. Door deze verkiezingen werd ook de partij van Aung San Suu Kyi, NLD, opnieuw in het politiek proces geïntegreerd.

Om dit lopende proces te ondersteunen, heeft de EU zijn sancties verlicht in de vorm van een opschorting van de beperkende maatregelen voor een periode van één jaar. De sancties zullen ook beoordeeld worden in oktober 2012, in het licht van de voortgang van de democratische ontwikkelingen. In zijn conclusies heeft de Raad beklemtoond de democratische tekortkomingen die nog moeten worden opgelost (kwestie van de resterende politieke gevangenen, humanitaire toegang tot conflictgebieden).