Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4118

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reservering
groepsreis

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
18/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2180

Vraag nr. 5-4118 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel is het niet mogelijk om binnenlandse groepsreizen te reserveren aan het loket van de stations van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Dit kan enkel telefonisch of via het web.

Buitenlandse groepsreizen kunnen dan weer wel worden gereserveerd aan het loket.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Klopt deze beknopte situatieschets? Sinds wanneer is deze regeling van kracht? Hoe evalueert de geachte minister deze verschillende aanpak voor binnenlandse en buitenlandse groepsreizen?

2) Hoeveel binnenlandse groepsreizen werden er sindsdien gereserveerd, opgedeeld per jaar en volgens wijze van reservatie (telefonisch, web)?

3) Hoeveel buitenlandse groepsreizen werden er sindsdien gereserveerd, opgedeeld per jaar en volgens wijze van reservatie (telefonisch, web, loket)?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

1.   en 3. Het reserveringssysteem voor binnenlandse groepsreizen werkt sinds 2005. Er kan via het web of telefonisch worden gereserveerd. 

Het reserveren voor buitenlandse groepsreizen bevindt zich binnen een concurrentiële omgeving. In deze context is het niet mogelijk deze commerciële en vertrouwelijke gegevens bekend te maken. 

2.   In 2007 waren er in het binnenlands reizigersvervoer 14 696, in 2008 18 913, in 2009 19 492, in 2010 19 122 en in 2011 18 614 groepsreserveringen.

Het systeem laat niet toe een onderscheid te maken tussen aanvragen via het internet of per telefoon.