Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6209

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 7 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Exotische dieren en planten - Dierlijke en plantaardige producten - Smokkel - Illegale handel - Douane - Controles - Inbeslagnames - Beroep op externe specialisten

fauna
dierenbescherming
beschermde soort
invoerbeperking
bescherming van de flora
bescherming van de fauna
beslag op bezittingen
douanecontrole
officiŽle statistiek
zwarte handel

Chronologie

7/5/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-6209 d.d. 7 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De legale handel in exotische dieren en planten is, volledig terecht, strikt geregeld. Zowel de CITES-conventie (Convention on International Trade in Endangered Species) als Europese richtlijnen vormen hiervoor de basis.

Helaas heeft BelgiŽ een kwalijke reputatie wat betreft illegale handel. Geregeld lezen we in de pers over in beslag genomen zendingen van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten die onder de CITES-regelgeving en Europese verordeningen worden beschermd en waarvan de beschermde status niet of niet correct werd gerespecteerd. Deze illegale handel betekent niet zelden een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van een bepaalde dieren- of plantensoort.

De douanediensten doen wat ze kunnen, maar soms lijkt het dat er een strijd gevoerd wordt die niet te winnen is. Er is niet alleen de complexiteit van de regelgeving, maar ook de inventiviteit van de smokkelaars. Een doelgericht optreden vergt dan ook een voortdurende alertheid.

Kan de minister antwoorden op de volgende vragen:

1) Hoeveel inbeslagnames van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten die onder CITES worden beschermd, deed de douane in de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011?

2) Kan bij dit overzicht de plaats van inbeslagname worden opgegeven (Brucargo, Nationale luchthaven, haven van Antwerpen, ...)?

3) Kan de minister meedelen in hoeveel gevallen BelgiŽ de eindbestemming van de zending was en in hoeveel gevallen een ander land als eindbestemming werd opgegeven?

4) Kan hij een overzicht geven van de dieren- en plantensoorten waar het om ging en van de precieze aantallen voor elke soort?

5) Hoeveel ambtenaren van douane zijn specifiek betrokken bij de controles op illegale handel in exotische dieren en planten? Is dit aantal gewijzigd in de voorbije jaren (2008 - 2011)?

6) Op welke wijze kunnen de diensten van douane een beroep te doen op externe experts? Hoe vaak maakten ze, per jaar, gebruik van deze mogelijkheid in de periode 2008 - 2011? Is er een extra kost verbonden aan het raadplegen van deze externe specialisten? Kan de minister desgevallend een overzicht geven van deze kosten voor de jaren 2008 tot en met 2011?