Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7457

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 29 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie - Voorbereidingen - Internationaal onderzoek

actieprogramma
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
InterministeriŽle Conferentie

Chronologie

29/11/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7457 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar antwoord op schriftelijke vraag 5-5887 zegt de minister dat onder andere internationaal onderzoek, vergelijking en benchmarking een onderdeel van de voorbereiding zijn om te komen tot een Nationaal Actieplan tegen homofobie en transfobie. Dit "internationaal onderzoek, vergelijking en benchmarking" zou gebruikt worden om tegen eind november 2012 een interministeriŽle conferentie te organiseren. Vandaag weten we echter dat deze interministeriŽle conferentie er (nog) niet kwam.

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Welk internationaal onderzoek, welke vergelijking, welke benchmarking werd tot op heden ondernomen, gemaakt of besteld? Welke partners werden hierbij betrokken of met de uitvoering van deze taken belast?

2) Wat is het (voorlopige) resultaat van dit "internationaal onderzoek, vergelijking en benchmarking"?

3) Zal de geachte minister in dit kader nog bijkomende initiatieven nemen?

4) Hoe komt het dat zij het aangekondigde tijdpad voor het houden van de aangekondigde interministeriŽle conferentie niet kon realiseren?

5) Is ze nog steeds van plan een dergelijke conferentie te organiseren? Wat is het tijdpad dat ze daarbij voor ogen houdt?