S. 5-457 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties
Vanessa Matz   

waarnemer
ontwapening
internationale organisatie
opwarming van het klimaat
motie van het Parlement
internationaal conflict
vreedzame coŽxistentie
raket
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
Taiwan
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-457/1 5-457/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/11/2010
5-457/2 5-457/2 (PDF) Amendementen 1/3/2011
5-457/3 5-457/3 (PDF) Amendementen 12/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2010   Indiening Doc. 5-457/1 5-457/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/2010   Verzending naar commissie
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 1/3/2011