Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1016

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Noodnummer voor onveilige situaties - Resultaten - Kostprijs

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation
openbare veiligheid
telefoon

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
29/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1016 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 startte de NMBS-groep met een noodnummer (0800/30.230). Daarop konden eventuele verdachte en onveilige situaties in de NMBS-stations gemeld worden. Graag stelde ik de minister daarover volgende vragen:

1) Is dit noodnummer nog steeds actief?

2) Is de werking van het nummer ondertussen geŽvalueerd? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo neen, wanneer zal dit gebeuren?

3) Kan er een overzicht per jaar gegeven worden van de soorten oproepen die naar het nummer werden gedaan en, meer specifiek, kan een kwantitatieve indeling van de verschillende soorten oproepen gegeven worden?

4) Kan er een indeling van de oproepen gegeven worden volgens tijdstip: hoeveel oproepen tijdens de kantooruren (08.00-18.00 uur) en hoeveel buiten de kantooruren?

5)Welke kostprijs is verbonden aan de werking van het nummer?

Antwoord ontvangen op 29 september 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee :

  1. Ja, dit noodnummer is nog steeds actief.

  1. Sinds de start van het noodnummer werden door Corporate Security Service affiche-campagnes georganiseerd om zowel de reizigers als het spoorwegpersoneel te sensibiliseren om gebruik te maken van het gratis noodnummer wanneer zij iets verdachts hebben gezien.

Uit evaluatie van het aantal oproepen op basis van de statistieken (zie vraag 3) blijkt dat het nummer steeds meer wordt gebruikt voor wat het verondersteld wordt gebruikt te worden, met name veiligheidsgerelateerde zaken eerder dan treininlichtingen.

3.

Soort oproep

2008

2009

2010

Agressie

23

29

17

Treininlichtingen

1 284

833

456

Veiligheid*

271

370

404

Andere**

831

622

302

Totaal

2 409

1 854

1 197

* Veiligheid: alarmen, belemmering van het spoorwegverkeer, beschadigingen, geschillen, onwettig verkeer, oproep dienst 100, ongevallen, verloren personen

** Andere: verkeerd verbonden en verloren of gevonden voorwerpen

4. De indeling van de oproepen volgens tijdstip ziet er voor 2010 uit als volgt :

Tijdstip

Aantal oproepen

0 (uur)

12

1

11

2

9

3

5

4

10

5

14

6

19

7

35

8

45

9

77

10

73

11

78

12

80

13

55

14

85

15

79

16

93

17

98

18

87

19

73

20

54

21

46

22

39

23

20

71 % van de oproepen werd gedaan tijdens de kantooruren en 29 % daarbuiten.

5. Voor de exploitatie van het 0800-nummer worden maandelijks een forfaitair bedrag en communicatiekosten betaald.

Hierbij de totale maandelijkse kosten (exclusief BTW) en het totaal voor 2010 :

01/2010

         121,74  

02/2010

         140,20  

03/2010

         131,95  

04/2010

           83,07  

05/2010

           76,46  

06/2010

           76,14  

07/2010

           73,59  

08/2010

           76,35  

09/2010

           84,02  

10/2010

           89,10  

11/2010

           80,69  

12/2010

         104,26  

Tot. 2010

     1 137,57