Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2978

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 18 augustus 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Spoorwegen - Zelfdodingen - Pogingen tot zelfdoding - Cijfergegevens

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

18/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-2978 d.d. 18 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen op het spoor is in BelgiŽ hoog. De NMBS nam reeds een aantal initiatieven om dit aantal terug te dringen.

Tegen deze achtergrond stelde ik de minister graag de volgende vragen:

Kan de minister, opgesplitst per maand, de cijfers bezorgen van het aantal gerapporteerde incidenten voor de eerste zes maand van dit jaar (2011)? Graag opgesplitst volgens effectieve zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding en per Gewest.