S. 5-1630 Dossierfiche K. 53-2316

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 8 december 2005
Regering E. Di Rupo I  

VN
terrorisme
internationale ambtenaar
strafrecht
ratificatie van een overeenkomst
humanitaire hulp
openbare veiligheid
handhaving van de vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1630/1 5-1630/1 (PDF) Wetsontwerp 23/5/2012
5-1630/2 5-1630/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2012
K. 53-2316/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/6/2012
K. 53-2316/2 Verslag namens de commissie 10/7/2012
K. 53-2316/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/5/2012   Indiening Doc. 5-1630/1 5-1630/1 (PDF)
23/5/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/5/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/6/2012   Aanneming zonder amendering
12/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1630/2 5-1630/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2316/1
10/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2316/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 43-44
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 94-95
Doc. K. 53-2316/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/2012   Bekendmaking (65923-65924)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/9/2012 29/10/2012, blz 65923-65924