S. 5-1595 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de inplaatsstelling van een adaptatiesas op het einde van buitenlandse missies
Patrick De Groote    Luc Sevenhans    Karl Vanlouwe    Piet De Bruyn   

krijgsmacht
militair personeel
motie van het Parlement
geestelijke gezondheid
multinationale strijdmacht
strijdkrachten in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1595/1 5-1595/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/5/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/5/2012   Indiening Doc. 5-1595/1 5-1595/1 (PDF)
10/5/2012   Inoverwegingneming
10/5/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/5/2012   Verzending naar commissie
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
4/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Patrick De Groote
4/12/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 4/12/2012