S. 5-1681 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids
Marleen Temmerman   

ontwikkelingshulp
UNAIDS
motie van het Parlement
aids
bewustmaking van de burgers
voorkoming van ziekten
regeringsbeleid
seksuele opvoeding
Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1681/1 5-1681/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/6/2012
5-1681/2 5-1681/2 (PDF) Amendementen 5/7/2012
5-1681/3 5-1681/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
5-1681/4 5-1681/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/7/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/6/2012   Indiening Doc. 5-1681/1 5-1681/1 (PDF)
28/6/2012   Inoverwegingneming
28/6/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/7/2012   Inschrijving op agenda
13/7/2012   Inschrijving op agenda
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2012   Verzending naar commissie
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
3/7/2012   Inleidende uiteenzetting door Marleen Temmerman,
indiener van het voorstel van resolutie
5/7/2012   Inschrijving op agenda
5/7/2012   Bespreking
5/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o3)
5/7/2012   Aanneming na amendering
18/7/2012   Goedkeuring verslag Doc. 5-1681/3 5-1681/3 (PDF)
18/7/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1681/4 5-1681/4 (PDF)
19/7/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/7/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 3/7/2012, 5/7/2012, 18/7/2012