Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7412

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 27 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Actieplan "Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" - Samenwerking met andere bestuursniveaus

islam
religieus conservatisme
actieprogramma
geweld
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
terrorisme
extremisme
radicalisering

Chronologie

27/11/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7412 d.d. 27 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mijn schriftelijke vraag 5-6108 vroeg ik de geachte minister hoe het actieplan "preventie gewelddadige radicalisering en polarisering" werd uitgevoerd en welke bestuursniveaus daarbij betrokken waren. Ik kreeg daarop het volgende antwoord: "een socio-preventieve aanpak overstijgt heel wat verschillende bevoegdheidsniveaus zoals jeugdwerking, maatschappelijke integratie, onderwijs, . Een samenwerking is cruciaal."

Graag zou ik van de geachte minister een concreet overzicht ontvangen van de organisaties en/of instanties waarmee al is samengewerkt, opgesplitst per niveau.