S. 5-1607 Dossierfiche K. 53-2312

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van GeorgiŽ, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002
Regering E. Di Rupo I  

wegvervoer
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
GeorgiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1607/1 5-1607/1 (PDF) Wetsontwerp 4/5/2012
5-1607/2 5-1607/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2012
K. 53-2312/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/6/2012
K. 53-2312/2 Verslag namens de commissie 12/7/2012
K. 53-2312/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2012   Indiening Doc. 5-1607/1 5-1607/1 (PDF)
4/5/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-2/o0) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/5/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
12/6/2012   Aanneming zonder amendering
12/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1607/2 5-1607/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2312/1
9/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2311/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 41-43
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 93
Doc. K. 53-2312/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012