Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6944

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 29 augustus 2012

aan de minister van Landsverdediging

Zelfdodingen in het leger - cijfers 2005-2011

officiŽle statistiek
krijgsmacht
militair personeel
zelfmoord

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
1/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6944 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister, opgesplitst per jaar, de cijfers bezorgen van het aantal gerapporteerde incidenten voor de periode 2005-2011? Graag opgesplitst volgens effectieve zelfdoding en pogingen tot zelfdoding.

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de cijfers betreffende de zelfdodingen.

2008 

10

2009 

16

2010 

18

2011 

11

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig van de sociale dienst van Defensie die sinds 2008 de anonieme data bijhoudt. Er bestaan geen cijfers voor 2006 en 2007.