S. 5-1368 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Kamp Ashraf
Karl Vanlouwe    Piet De Bruyn    Patrick De Groote   

Irak
Iran
vluchteling
motie van het Parlement
internationaal humanitair recht
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1368/1 5-1368/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/11/2011
5-1368/2 5-1368/2 (PDF) Amendementen 31/1/2012
5-1368/3 5-1368/3 (PDF) Amendementen 6/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/2011   Indiening Doc. 5-1368/1 5-1368/1 (PDF)
1/12/2011   Inoverwegingneming
1/12/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/12/2011   Verzending naar commissie
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Uitgesteld
31/1/2012   Inschrijving op agenda
31/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
31/1/2012   Bespreking
28/2/2012   Inschrijving op agenda
28/2/2012   Niet behandeld
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 31/1/2012