Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6134

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 24 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De Belgische inspectiemissie naar Damascus

SyriŽ
ambassade
politiek geweld
Belgen in het buitenland

Chronologie

24/4/2012Verzending vraag
31/7/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2026

Vraag nr. 5-6134 d.d. 24 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Europees parlement riep in een resolutie (2012/2543(RSP)) alle EU-landen op hun ambassadeurs uit SyriŽ terug te roepen en de contacten te bevriezen met de Syrische ambassadeurs in hun landen. Ons land trok zijn ambassadeur al terug, samen met zes andere landen. Vandaag blijft de Europese Unie er bij de andere lidstaten op aandringen om gelijkaardige stappen te ondernemen.

Doordat het geweld in SyriŽ blijft toenemen heeft ons land beslist om een inspectiemissie te sturen naar de Syrische hoofdstad Damascus om de veiligheid van de Belgische ambassade en de werking ervan na te gaan. Meer concreet zou men informatie verzamelen over de veiligheidsvoorwaarden voor het personeel en zou men alternatieven voor de huidige werking van de vertegenwoordiging bestuderen. Ook de Belgische ambassadeur, FranÁoise Gustin, keert vermoedelijk terug naar de Syrische hoofdstad om er haar gewone werkzaamheden te hervatten, maar tegelijk om een sluitingsplan voor de ambassade voor te bereiden.

In het kader van deze missie stelde ik graag volgende vragen aan de minister:

1) Heeft de minister al kennis kunnen nemen van de conclusies van de inspectiemissie? Op welke wijze zal de minister het parlement op de hoogte brengen van deze conclusies?

2) Wat is het tijdschema voor de sluiting van de Belgische ambassade in Damascus?

3) Op welke wijze wordt tijdens de afwezigheid van de Belgische diplomatieke delegatie de veiligheid van het ambassadegebouw en resterend personeel gegarandeerd?

4) Heeft de minister zicht op het aantal Belgen dat in SyriŽ verblijft? Via welke weg zullen zij contact kunnen houden met BelgiŽ wanneer de Belgische ambassade in SyriŽ wordt gesloten?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2012 :

Op 29 maart jongstleden heb ik de Ministerraad op de hoogte gebracht van mijn beslissing om de Belgische Ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus tijdelijk te sluiten en de diplomatieke relaties tussen België en Syrië aan te passen tot het niveau van een zaakgelastigde. Deze beslissing ging onmiddellijk in.

De beslissing omtrent de sluiting van de Belgische Ambassade in Syrië werd genomen vanwege de verslechterende veiligheidssituatie in Damascus. Daarbij kwam ook de verlaging van de diplomatieke relaties uit protest tegen het voortdurende geweld van de Syrische autoriteiten tegen de eigen bevolking. 

Na de sluiting is één diplomaat achtergebleven die tijdens een korte periode zijn taken  in de gebouwen van de Vertegenwoordiging van de Europese Unie in Damascus is blijven uitoefenen. Nadat deze laatste diplomaat begin juni door de Syrische overheid werd uitgewezen heb ik beslist de ambassade volledig te sluiten. .

De Belgische gemeenschap in Syrië telt een 420-tal geregistreerde landgenoten, meestal met de dubbele nationaliteit. De consulaire diensten aan de Belgen worden voortaan vanuit onze Ambassade in Amman verleend. Contacten zijn genomen met andere Europese Unie (EU) partners om consulair bijstand te kunnen lenen aan onze landgenoten indien nodig.