Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6113

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 24 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De veiligheidssituatie in de Braziliaanse stad Salvador en in de deelstaat Bahia

BraziliŽ
Belgen in het buitenland

Chronologie

24/4/2012Verzending vraag
18/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1932

Vraag nr. 5-6113 d.d. 24 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds maandag 30 januari 2012 hebben tienduizend politieagenten het werk neergelegd in de Braziliaanse stad Salvador. De stakers eisen een hoger loon en bijkomende toeslagen. Volgens het staatspersagentschap Agencia Brasil zijn sinds de start van de staking al 78 mensen vermoord. Dit aantal is twee keer zo hoog als in dezelfde periode van vorig jaar. Verder zou er ook aanzienlijk meer geplunderd en gestolen worden. De overheid zou tweeduizend soldaten en federale agenten hebben ingezet om de orde te handhaven in de deelstaat Bahia.

Rond deze problematiek zou ik de minister graag volgende vragen stellen:

1) Hoe evalueert de minister de veiligheid van de Belgen in de deelstaat Bahia?

2) Momenteel is er geen aangepast reisadvies voor de deelstaat Bahia. Acht de minister het noodzakelijk om een negatief reisadvies uit te vaardigen?

3) Hoeveel Belgen verblijven in Bahia? Welke middelen kan Buitenlandse Zaken inzetten om hun veiligheid te garanderen?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2012 :

1. Op zaterdagavond 11 februari 2012 werd het einde van de politiestaking afgekondigd in Salvador de Bahia (staking die begonnen was op 31 januari en waarbij ongeveer een derde van de 30 000 manschappen in de deelstaat Bahia betrokken was). De onrusten zijn daarmee volledig voorbij. Dit wordt bevestigd door onze ere-consul ter plaatse. De gouverneur van Bahia kwam overeen met de minister van Defensie dat een deel van de militaire troepen (een drieduizendtal werden al tijdens de eerste stakingsdagen ingezet) vooral in de hoofdstad Salvador aanwezig zouden blijven tot na het Carnaval (23 februari 2012), gewoon voor de zekerheid. De veiligheid in de stad is dus terug verzekerd.

In de rest van de staat Bahia is de veiligheidssituatie nooit echt uit de hand gelopen, dus a fortiori is daar de veiligheidssituatie ook terug genormaliseerd.

2. Gezien de positieve evolutie van de toestand, acht ik het niet noodzakelijk om het reisadvies aan te passen en dus zeker niet om een negatief reisadvies uit te vaardigen. Niettemin blijven mijn diensten de situatie opvolgen.

3. Bij ons consulaat in Rio de Janeiro zijn 144 Belgen ingeschreven verblijvende in de staat Bahia, waarvan 68 in de hoofdstad Salvador. Er bestaat op dit ogenblik geen specifiek nood- of evacuatieplan voor Belgen in deze regio. Wel zijn er afspraken in Europese Unie verband rond onderlinge bijstand bij evacuatie van onderdanen. Hierbij kan dan beroep worden gedaan op grotere lidstaten die over een consulaat ter plaatse beschikken.