Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6259

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 15 mei 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De besparingen op het departement Ontwikkelingssamenwerking

ontwikkelingshulp
Nationale Delcrederedienst
Afrikaanse Ontwikkelingsbank

Chronologie

15/5/2012Verzending vraag
25/5/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2141

Vraag nr. 5-6259 d.d. 15 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering heeft nieuwe maatregelen genomen om het Belgische begrotingstekort tot 2,8% van het bbp terug te brengen. Zo wil ze de werkingskosten van de overheid op het departement Ontwikkelingssamenwerking met 50 miljoen euro terugschroeven.

In het kader van deze thematiek stelde ik de minister graag volgende vragen:

1) Zullen de vooropgestelde plannen in de beleidsnota van de minister in het gedrang komen?

2) Kan de minister ondertussen een duidelijk en volledig overzicht geven van de diverse besparingen die nodig zijn ter uitvoering van de begrotingscontrole?

3) Zullen de besparingen een effect hebben op de relaties tussen BelgiŽ en (sommige van) zijn partnerlanden?

Antwoord ontvangen op 25 mei 2012 :

1. De vooropgestelde plannen in mijn algemene beleidsnota zijn niet in het gedrang gekomen.

2. De tussenkomst van ontwikkelingssamenwerking in de jaarlijkse schuldendienst van de saneringslening van de Nationale Delcrederedienst wordt uitgesteld (-19 586 keur).

3. De laatste schijf van de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans ontwikkelingsfonds is verschuldigd in januari 2013. Daarom worden de vereffeningkredieten ingeschreven op BA 14 54 33 54.42.07 voor 2012 geschrapt (- 30 000 keur).