S. 5-328 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting
Olga Zrihen   

motie van het Parlement
informatiemaatschappij
armoede
internet
digitale kloof
digitale cultuur
sociale uitsluiting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-328/1 5-328/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/10/2010
5-328/2 5-328/2 (PDF) Amendementen 26/5/2011
5-328/3 5-328/3 (PDF) Amendementen 31/5/2011
5-328/4 5-328/4 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2011
5-328/5 5-328/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2010   Indiening Doc. 5-328/1 5-328/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/6/2011   Inschrijving op agenda
9/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
9/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o1) Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
23/11/2010   Inschrijving op agenda
23/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Sa´di
23/11/2010   Bespreking
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Bespreking
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Bespreking
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Bespreking
31/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
31/5/2011   Aanneming na amendering
7/6/2011   Inschrijving op agenda
7/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 5-328/4 5-328/4 (PDF)
7/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-328/5 5-328/5 (PDF)
9/6/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/6/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 23/11/2010, 29/3/2011, 10/5/2011, 17/5/2011, 24/5/2011, 31/5/2011, 7/6/2011