Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van dermeersch Anke" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aandelenopties - Voorafbetaling van belastingen - Zakken van het aandeel onder de aankoopprijs - Verlies (4-5061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5061
Aandelenopties - Voorafbetaling van belastingen - Zakken van het aandeel onder de aankoopprijs - Verlies (4-5205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5205
Aanvullende personenbelasting - Doorstorting - Federale overheid naar de lokale overheden (4-6803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6803
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1974
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1975)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1975
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1979
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-2627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2627
Aanwervingen in het kader van gemeentelijke administratieve sancties (Aanwijzing van een sanctioneringsambtenaar - KB 7 januari 2001 - Mogelijkheid in beroep te gaan tegen het niet-opleggen van een sanctie) (4-153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 57-59 4-20 p. 57-59 (PDF)
Afwezigheid van de minister die moet antwoorden op een vraag van mevrouw Anke Van dermeersch en het niet doorgeven van het antwoord aan een andere minister      
  4-12
p. 28-29 4-12 p. 28-29 (PDF)
Antiterrorisme oefeningen - Black Dawn - Evolutie - Nieuwe projecten (4-3405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3405
Antiterrorisme oefeningen - Black Dawn - Evolutie - Nieuwe projecten (4-5950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5950
Antiterrorismeoefeningen (Conferentie over de gevolgen van een eventuele nucleaire aanslag op Brussel) (4-1618)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 58-59 4-117 p. 58-59 (PDF)
Apetra - Beheer van petroleumvoorraden - Strategische olievoorraden van BelgiŽ (4-2810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2810
Asbestfonds (4-4116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4116
Asbestfonds - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen (4-4679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4679
Asbestfonds - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen (4-4680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4680
Asbestfonds - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen (4-5505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5505
Asbestfonds - Werking - Aantal dossiers - FinanciŽle impact (4-4585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4585
Asbestfonds - Werking - Aantal dossiers - FinanciŽle impact (4-4586)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4586
Asbestfonds - Werking - Aantal dossiers - FinanciŽle impact (4-5500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5500
Bankencrisis - Europese stresstest - Resultaten voor de Belgische banken (4-6274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6274
Bankencrisis - Scalping - Short selling - Maatregelen (4-6278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6278
Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking (4-3348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3348
Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking (4-3349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3349
Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking (4-5947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5947
Begrotingsfondsen - Afschaffing - Non-actieve fondsen (4-4346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4346
Begrotingsfondsen - Afschaffing - Non-actieve fondsen (4-5868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5868
Belastingaangifte van parlementsleden - Controlecentrum Brussel 4 - Overschrijding van de territoriale bevoegdheid (4-372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-372
Belastingaangifte van parlementsleden - Controlecentrum Brussel 4 - Overschrijding van de territoriale bevoegdheid (4-521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-521
Belastingadministratie - Aangetekende zendingen - Wettelijke verplichting - Aantal (4-4041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4041
Belastingadministratie - Personeel - Regionale verdeling (4-7525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7525
Belastingcentrum Brussel 4 - Controles - Supplementaire aanslagen - Bezwaarprocedures (4-1132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1132
Belastingen - ImmobiliŽnsector - Misbruiken (4-7524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7524
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1075
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1076
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1077
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1078
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1079
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1080
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1081
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1082
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1083
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1084
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1085
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-1086
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1087
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1088
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1089
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1090
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1091
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1092
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1093
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1094
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1095
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1096
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-2205
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2206
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2396
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2459
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2535
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2652
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2677
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2715
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-2747
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2754
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2774
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2782
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-5359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5359
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-5426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5426
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-5598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5598
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-5913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5913
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-6178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6178
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7408
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7409
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7410
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7411
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7412
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7413
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7414
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7415
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7416
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7417
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7418
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7419
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7420
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7421
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7422
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7423
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7424
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7425
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7426
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7427
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7428
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7429
Belgisch Europees sociaal fonds (4-4061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4061
Belgisch Europees sociaal fonds (4-5264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5264
Belgisch Europees sociaal fonds - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle (4-7130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7130
Belgisch Instituut voor Postdienst en Telecommunicatie - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3324
Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid - Taalkennis van het personeel (4-4688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4688
Belgisch Overlevingsfonds (4-4122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4122
Belgocontrol - Gratis navigatiediensten voor Charleroi en Luik (4-6808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6808
Belgocontrol - Luchtverkeersleiders - Werkomstandigheden en personeelstekorten - Kennis van het Engels (4-4686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4686
Belgocontrol - Ontbreken van taalkaders (4-4687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4687
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot derde ondervoorzitter van de Senaat
4-4
p. 5-6 4-4 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot derde ondervoorzitter van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Berechting van buitenlandse verdachten - Uitvoering van de straf in het land van oorsprong (4-3328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3328
Bewakingsagenten - Opleiding (4-2707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2707
Bewakingsagenten - Opleiding (4-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-294
Bewakingsagenten - Opleiding (4-600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-600
Bewakingsagenten - Personen met andere taken - Visueel onderscheid (4-295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-295
Bewakingsagenten - Personen met andere taken - Visueel onderscheid (4-601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-601
Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders (4-4107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4107
Bijzonder Fonds voor de geÔntegreerde centra van dringende oproepen (4-4131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4131
Bijzonder Fonds voor het dekken van allerhande werkingskosten ontstaan bij de uitvoering van prestaties ten voordele van openbare autoriteiten of openbare of privť-instellingen (4-4087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4087
Boekhoudratio's - Weinig realistisch beeld van de financiŽle situatie - Aanpassing van de boekhoudkundige regels (4-6279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6279
Boekhoudratio's - Wetgeving - Verplichte invoering (4-7118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7118
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-4015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4015
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-5657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5657
Bouw van nieuwe gevangenissen - Terreinen - Kostprijs (4-6652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6652
Bouwsector - Fonds voor bestaanszekerheid (FBZ) - Sociaal voordeel - Organisatie- en administratiekosten - Verband met de aansluiting bij een vakbondsorganisatie (4-6651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6651
Buitenlandse handelaren op onze handelsbeurzen en btw-controles (4-1626)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 57-58 4-117 p. 57-58 (PDF)
Carpooling en carsharing - Aanmoediging - Maatregelen (4-4908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4908
Carpooling en carsharing - Aanmoediging - Maatregelen (4-4909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4909
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4707
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-5507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5507
Commissies voor juridische bijstand - Controle - SubsidiŽring - Rapportering (4-900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-900
Commissies voor juridische bijstand - Subsidies - Toekenning - Wettelijk vereiste statistieken (4-899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-899
Commissies voor juridische bijstand - Subsidies - Voorschotten - Laattijdige betaling (4-898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-898
Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof (4-5031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5031
Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof (4-5737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5737
Curatoren - Fiscale verplichtingen - Naleving - Controle (4-6490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6490
Curatoren - Fiscale verplichtingen - Naleving - Controle (4-6491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6491
De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)-rulingdienst (Simulaties van de fiscus) (4-1232)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 25-28 4-98 p. 25-28 (PDF)
De Europese richtlijn over de informatie en consultatie van werknemers in kmo's (Omzetting richtlijn naar onze wetgeving) (4-31)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 11-14 4-4 COM p. 11-14 (PDF)
De Mexicaanse griep (Inentingscampagne) (4-865)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-83
p. 18-20 4-83 p. 18-20 (PDF)
De afwijkingen van het begrotingspad zoals dat in het stabiliteitspact werd vastgelegd (Uitstel van de financiering van het Zilverfonds - Alternatieve begrotingsmaatregelen ?) (4-257)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 59-61 4-27 p. 59-61 (PDF)
De alcoholcontroles bij stuurpersoneel van luchtvaartuigen (Ontwerp van KB) (4-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 97-98 4-51 p. 97-98 (PDF)
De bemiddeling in geval van gemeentelijke administratieve sancties (Interpretatie van wet en circulaire - Vrijheid van de ambtenaar om geen sanctie op te leggen) (4-789)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 65-66 4-66 p. 65-66 (PDF)
De beveiliging van huisartsen op huisbezoek (of met wachtdienst - Politiebijstand) (4-282)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-28
p. 41-44 4-28 p. 41-44 (PDF)
De bevoegdheidsoverschrijdingen van het controlecentrum Brussel 4 (Controle van de belastingaangifte van parlementsleden - Controle van parlementsleden die niet in de Brusselse gemeenten wonen) (4-337)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 66-68 4-33 p. 66-68 (PDF)
De bezwaren van de Europese Commissie in het dossier van de overname van SN Airholding door Lufthansa (Europese concentratieverordening - Belemmering van gezonde mededinging - Houding van de regering) (4-598)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-61
p. 28-29 4-61 p. 28-29 (PDF)
De bouw van de gevangenis van Puurs (Problemen met de sanering van de site en de stabiliteit van de ondergrond) (4-1015)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 65-66 4-83 p. 65-66 (PDF)
De brandstofprijzen (Maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen) (4-373)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan de heer Etienne Schouppe, staatsstecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-35
p. 33-36 4-35 p. 33-36 (PDF)
De containerscanners bij de Administratie der Douane en Accijnzen (4-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-24
p. 15-17 4-24 p. 15-17 (PDF)
De criminaliteitsstatistieken op het niveau van de gemeenten en de politiezones (Gemis aan gecentraliseerde gegevens) (4-338)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 81-83 4-33 p. 81-83 (PDF)
De delokalisatie van het hoofdkantoor van Chiquita (4-252)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging
4-26
p. 24-27 4-26 p. 24-27 (PDF)
De dienstvoertuigen van de ambtenaren (Gegevens m.b.t. de dienstvoertuigen voorhanden in de diensten die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Armoedbestrijding - Verkeersovertredingen) (4-658)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 82-83 4-60 p. 82-83 (PDF)
De evolutie van het aantal noodoproepen (Aantal oproepen via de nummers 101 en 112) (4-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 88-89 4-47 p. 88-89 (PDF)
De federale politiecel FAST (Opsporing en arrestatie van voortvluchtige zware criminelen) (4-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-15
p. 23-24 4-15 p. 23-24 (PDF)
De financiŽle en bankcrisis (4-1100)      
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De geldstromen tussen de gewesten (Studies - Cijfergegevens) (4-752)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 48-49 4-64 p. 48-49 (PDF)
De geografische herkomst van de aangeworven ambtenaren (Contractuele personeelsleden in dienst genomen in FOD FinanciŽn, afdeling Pensioenen, en in POD Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grootstedenbeleid) (4-661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 76 4-60 p. 76 (PDF)
De geplande verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek (4-1393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 75-77 4-110 p. 75-77 (PDF)
De gevangeniscapaciteit en de overdracht van niet-Belgische veroordeelden (Plaatsgebrek - Overdracht naar land van herkomst) (4-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 89-90 4-47 p. 89-90 (PDF)
De gevangenissen van Antwerpen en Puurs (Sanering van terrein in Puurs - Plaats van nieuwe vestiging ter vervanging van oude gevangenissen) (4-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 22-23 4-68 p. 22-23 (PDF)
De kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-1702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 11-12 4-120 p. 11-12 (PDF)
De lijst die jaarlijks moet worden ingediend bij de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft (Klantenlistings - Onterechte herinneringsbrieven) (4-1625)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 55-57 4-117 p. 55-57 (PDF)
De manifestaties in verband met het conflict in de Gazastrook (Aanpak van gewelddadige manifestaties in BelgiŽ - Criminele feiten - Islamitisch integrisme - Antisemitisme - Politie - Parket - Gerechtelijke vervolging - Poging tot brandstichting aan een synagoge) (4-550)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-57
p. 25-29 4-57 p. 25-29 (PDF)
De mishandeling van bejaarden (Verborgen mishandeling door familieleden - Meldpunt - Statistieken - Maatregelen) (4-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 69-71 4-64 p. 69-71 (PDF)
De nog op te nemen vakantiedagen van het gevangenispersoneel (Achterstallige vakantiedagen en overuren wegens personeelstekort) (4-1126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 17-19 4-114 p. 17-19 (PDF)
De noodkreten van de OCMW's in verband met het federale asielbeleid (Massale instroom van valse asielzoekers - Spreidingsplan - FinanciŽle steun voor OCMW's - Personen uit MacedoniŽ en ServiŽ) (4-1108)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-113
p. 21-24 4-113 p. 21-24 (PDF)
De notionele interestaftrek (Fiscaal voordeel voor buitenlandse ondernemingen die zich in BelgiŽ vestigen - Inbreukprocedure van de Europese Commissie - Verbetering van de kapitaalbasis van de ondernemingen) (4-1395)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 57-59 4-110 p. 57-59 (PDF)
De ontevredenheid over het ASTRID-systeem (4-104)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 73-75 4-16 p. 73-75 (PDF)
De opleiding van bewakingsagenten (Invoeren van opleiding "Bewakingsagent-erfgoedbewaker" - KB 21 december 2006) (4-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 66-67 4-66 p. 66-67 (PDF)
De problemen in verband met de belastingaangifte (Overstelping van diensten van FinanciŽn door belastingplichtigen die om hulp vragen - Onbehoorlijk gedrag van burgers jegens ambtenaren - Gebreken van tax-on-web - Niet-Nederlandstaligen die in hun taal bediend willen worden in een bureau in Vlaanderen : controle op naleving van de taalwetgeving) (4-821)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 6-8 4-80 p. 6-8 (PDF)
De stand van zaken omtrent de Koninklijke Munt van BelgiŽ (Vereffening van de instelling) (4-1422)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 38-39 4-112 p. 38-39 (PDF)
De terugbetaling van geneesmiddelen tegen migraine (Gezien sumatriptan niet geschikt is voor alle patiŽnten, zijn ze aangewezen op andere triptanen, die evenwel niet terugbetaalbaar zijn) (4-810)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 23-25 4-67 p. 23-25 (PDF)
De terugbetaling van sommige middelen noodzakelijk in de verzorging van fenylketonuriepatiŽnten (PKU) (Stofwisselingsziekte - Dieetvoeding voor medisch gebruik) (4-47)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 59-61 4-14 p. 59-61 (PDF)
De toepassing van het overgangsrecht in het nieuwe echtscheidingsrecht (Onderhoudsplicht) (4-1302)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 72-74 4-103 p. 72-74 (PDF)
De uitlening van werken uit de federale wetenschappelijke instellingen (aan andere instellingen - Bruikleenovereenkomsten - Inventaris) (4-1394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 79-81 4-110 p. 79-81 (PDF)
De veiligheid van de diamantsector te Antwerpen (Tijgerkidnappings en andere brutale overvallen) (4-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-115
p. 36-38 4-115 p. 36-38 (PDF)
De verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel (Gegevens m.b.t. de dienstvoertuigen voorhanden in de beleidscel die onder de bevoegdheid valt van de minister van Binnenlandse Zaken) (4-662)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 78-79 4-60 p. 78-79 (PDF)
De verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel (Statistieken over dienstwagens) (4-788)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 62-63 4-66 p. 62-63 (PDF)
De vrijlating van verdachten van moord ingevolge de overbelasting van het hof van assisen (4-934)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 27-30 4-94 p. 27-30 (PDF)
Departement FinanciŽn - Beheer van activa - Procedureregels (4-6488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6488
Depositogarantie - Toegetreden instellingen - Uitbreiding naar meer spaar- en verzekeringsproducten (4-5060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5060
Depositogarantie - Toegetreden instellingen - Uitbreiding naar meer spaar- en verzekeringsproducten (4-5204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5204
Diensten met boekhoudkundige autonomie - Aanwending van de financiŽle reserves - Opmerkingen van het Rekenhof (4-3325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3325
Digitale televisie - BTW-tarief - Verlaging - Evaluatie (4-1015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1015
Directe belastingen - Verzoeken tot onbeperkt uitstel (4-180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-180
Directe belastingen - Verzoeken tot onbeperkt uitstel (4-510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-510
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2007 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2009 (4-1037)      
  Bespreking
4-54
p. 19-22 4-54 p. 19-22 (PDF)
   Bezuiniging op druk- en portkosten van de documenten van de Senaat - Verzending van wetsvoorstellen aan senatoren
4-54
p. 21 4-54 p. 21 (PDF)
   Opmerkingen over de inkomsten en over de uitgaven - Bezuinigingen
4-54
p. 20-21 4-54 p. 20-21 (PDF)
   Rationeel energieverbruik in de gebouwen van de Senaat
4-54
p. 21 4-54 p. 21 (PDF)
   Transparantie van de begroting
4-54
p. 20 4-54 p. 20 (PDF)
Draagvergunning wapens - Weigering tot uitreiken door provinciale wapendiensten - Sportschutters - Dynamische schietdisciplines (4-894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-894
Draagvergunning wapens - Weigering tot uitreiken door provinciale wapendiensten - Sportschutters - Dynamische schietdisciplines (4-895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-895
Drugsgebruik bij gedetineerden (Maatregelen tegen het drugsgebruik binnen de gevangenismuren) (4-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 92-95 4-47 p. 92-95 (PDF)
Drugshandel (Kritisch verslag van het Amerikaanse State Department waarin BelgiŽ bestempeld wordt als cruciale draaischijf voor drugs - Antwerpse haven) (4-187)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-19
p. 66-68 4-19 p. 66-68 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Anke Van dermeersch, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een tweede herstelplan (Nieuwe initiatieven van de regering om de economische crisis te bestrijden) (4-813)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 21-23 4-67 p. 21-23 (PDF)
Eigendomsrecht - Raming van vruchtgebruik - Onregelmatigheden - Gegevensbanken LOCO en CADNET (4-6643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6643
Ervaringsfonds (4-4105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4105
Eurofighterprogramma - Gevechtsvliegtuigen - Deelneming van BelgiŽ (4-4018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4018
Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (4-4062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4062
Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (4-5265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5265
Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle (4-7052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7052
Europees Sociaal Fonds (4-4138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4138
Europees Sociaal Fonds (4-6253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6253
Europees Vluchtelingenfonds (4-4063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4063
Europees Vluchtelingenfonds (4-5266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5266
Europees Vluchtelingenfonds - Reglementaire basis - Bedragen en begunstigden - Eventuele beleggingen en verliezen (4-6653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6653
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof (4-223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-223
FOD FinanciŽn - Stafdienst Personeel en Organisatie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen (4-4708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4708
FOD FinanciŽn - Stafdienst Secretariaat en Logistiek - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-4581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4581
FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-4580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4580
FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-5689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5689
Fedasil - Databeveiliging (4-443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-443
Fedasil - Databeveiliging (4-727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-727
Fedasil - Interne audit (4-444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-444
Fedasil - Interne audit (4-728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-728
Fedasil - Ontbreken van controles op betalingen (4-445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-445
Fedasil - Ontbreken van controles op betalingen (4-729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-729
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Reclame - Gebruik van logo's, labels en pictogrammen - Kader (4-7125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7125
Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 - Gebrekkige uitvoering (4-3608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3608
Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Managementfuncties N-1 - Invulling (4-3609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3609
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Bibliotheekwerken - Fysieke inventaris - Gebreken (4-6503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6503
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - FEDCOM - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten (4-7407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7407
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Directies - Aantallen dienstwagens - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ (4-2214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2214
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Fiscale jaarrekeningen - Laattijdige voorlegging aan het Rekenhof - Maatregelen (4-6801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6801
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Gewestelijke diensten - Communicatie met de burgers - Taalgebruik (4-3690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3690
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Patrimoniumdiensten - Afgeschreven activa - Verkoop - Vernietiging (4-6489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6489
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen - Directoraat-generaal Gerechtelijke Organisatie - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6499
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Prestatiemeetsystemen - Invoering (4-7441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7441
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen (4-6806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6806
Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Directoraten-generaal Mobiliteit, Maritiem Vervoer en Luchtvaart - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6504)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6504
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Buitendiensten - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6496
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - FEDCOM - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten (4-7406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7406
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Verdwijnen van activa - Onderzoek - Maatregelen en eventuele sancties (4-6497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6497
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1097
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1098)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1098
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1099
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1100
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1101
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1102
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1103
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1104
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1105
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1106)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1106
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1107
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1108
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1109)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1109
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1110
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1111
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1112
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1113
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1114
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1115
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1116
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1117
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1118
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-2460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2460
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-2536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2536
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-2678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2678
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-2755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2755
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-2775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2775
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-6179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6179
Federale politie - Arbeidsongevallen - Cavalerie (4-1177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1177
FenylketonuriepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling (Stofwisselingsziekte - Dieetvoeding voor medisch gebruik) (4-408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-408
FenylketonuriepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling (Stofwisselingsziekte - Dieetvoeding voor medisch gebruik) (4-556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-556
Fiscale fraude - " Delaware "-en " Limited "-constructies - Aanpak - Resultaten (4-6492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6492
Fiscale fraude - " Delaware "-en " Limited "-constructies - Aanpak - Resultaten (4-6493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6493
Fonds Kansspelen - Wetgevende basis - Controle - FinanciŽle situatie (4-6277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6277
Fonds Leefmilieu - Reglementaire basis - Begunstigden (4-6501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6501
Fonds Leefmilieu - Reglementaire basis - Begunstigden (4-6502)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6502
Fonds Leefmilieu - Uitblijven van de activering - Aanwending van de middelen (4-6789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6789
Fonds Leefmilieu - Wettelijke basis - Rapportage en controle - Begunstigden (4-6275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6275
Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek (4-4080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4080
Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek - Basis - Doelstelling - Bedragen (4-4681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4681
Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek - Basis - Doelstelling - Bedragen (4-5888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5888
Fonds Rode Kruis van BelgiŽ (4-4097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4097
Fonds Wetenschapsbeleid (4-4119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4119
Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (4-4082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4082
Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4361
Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatie-opdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie (4-4055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4055
Fonds betreffende de effectisering van de indirecte belastingschulden (4-4057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4057
Fonds betreffende de effectisering van de indirecte belastingschulden - Gebruik van de gelden - Moderniseringsprojecten - Beschikbaar saldo (4-4347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4347
Fonds betreffende de organisatie van het verkeer van uitzonderlijk vervoer (4-4134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4134
Fonds betreffende de werking van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal (4-4135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4135
Fonds in het kader van het migratiebeleid (4-4101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4101
Fonds in het kader van het migratiebeleid (4-5469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5469
Fonds in het kader van het migratiebeleid - Bedragen - Beleggingen - Eventuele verliezen (4-7213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-7213
Fonds kansspelen (4-4083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4083
Fonds kansspelen - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4678
Fonds kansspelen - Basis en doelstelling - Bedragen (4-5887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5887
Fonds leefmilieu (4-4081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4081
Fonds leefmilieu - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4360
Fonds leefmilieu - Basis en doelstelling - Bedragen (4-5746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5746
Fonds rustpensioenen van het personeel van instellingen van openbaar nut (4-4071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4071
Fonds ter Reductie van de Globale energiekost (4-4121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4121
Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast (4-4079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4079
Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4683
Fonds ter bevordering van de toegang tot arbeid voor personen met een handicap (4-4137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4137
Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel (4-4094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4094
Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel - Basis - Bedragen (4-4382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4382
Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel - Basis - Bedragen (4-4383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-4383
Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel - Basis - Bedragen (4-5273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5273
Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel - Basis - Bedragen (4-5568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5568
Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel (4-4126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4126
Fonds ter informatisering van het Sociaal Verwarmingsfonds - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle (4-7054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7054
Fonds ter informatisering van het sociaal verwarmingsfonds (4-4060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4060
Fonds ter informatisering van het sociaal verwarmingsfonds (4-5263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5263
Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten (4-4078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4078
Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4676
Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten - Basis en doelstelling - Bedragen (4-5885)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5885
Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van de ex-rijkswachtgebouwen aan de meergemeente politiezones (4-4123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4123
Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van de ex-rijkswachtgebouwen aan de meergemeente politiezones (4-5978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5978
Fonds van de Dienst voor Alimentatievorderingen (4-4096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4096
Fonds van de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (4-4124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4124
Fonds voor Spoorweginvesteringen (4-4099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4099
Fonds voor bescherming tegen de ioniserende stralingen (4-4077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4077
Fonds voor bescherming tegen de ioniserende stralingen - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4359
Fonds voor de Financiering en de Verbetering van de Controle-, Inspectie- en Onderzoeksmiddelen en van de Preventieprogramma's van de Luchtvaart (4-4133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4133
Fonds voor de aanschaffing van materieel en uitrusting voor opdrachten van de brandweerdiensten, voor rekening van de gemeenten, de intercommunales en de dienst voor brandweer en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (4-4127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4127
Fonds voor de afnamen van leningsopbrengsten (4-4056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4056
Fonds voor de analyse van aardolieproducten (4-4084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4084
Fonds voor de beperking van de milieuoverlast in de omgeving van de luchthaven Brussel-Nationaal (4-4093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4093
Fonds voor de beperking van de milieuoverlast in de omgeving van de luchthaven Brussel-Nationaal - Werking - Resultaten (4-4820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4820
Fonds voor de beveiliging tegen brand en ontploffing (4-4125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4125
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ (4-4076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4076
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ - Basis en doelstellingen - Bedragen (4-4677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4677
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van BelgiŽ - Basis en doelstellingen - Bedragen (4-5886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5886
Fonds voor de financiering van de studie over de elektriciteitsbevoorradingsvooruitzichten en van de prospectieve studie betreffende de aardgasbevoorradingszekerheid (4-4085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4085
Fonds voor de gewetensbezwaren (4-4091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4091
Fonds voor de kansspelcommissie (4-4108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4108
Fonds voor de levering van kleding en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten (4-4090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4090
Fonds voor de levering van kleding en uitrusting tegen betaling aan het personeel van de politiediensten (4-5977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5977
Fonds voor de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen met betrekking tot de voor rekening van de gedetacheerde federale politieambtenaren naar de meergemeentezones en de gemeenten (4-4089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4089
Fonds voor de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen met betrekking tot de voor rekening van de gedetacheerde federale politieambtenaren naar de meergemeentezones en de gemeenten (4-5976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5976
Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen (4-4075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4075
Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen - Basis en doelstelling - Bedragen (4-4682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4682
Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen - Basis en doelstelling - Bedragen (4-5889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5889
Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie (4-4128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4128
Fonds voor de preventie van zware ongevallen (4-4068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4068
Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (4-4074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4074
Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis - Wettelijke basis - Doelstellingen - Organisatie (4-4685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4685
Fonds voor de technische veiligheid van de kerninstallaties (4-4066)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4066
Fonds voor de terugbetaling van werkgeversbijdragen bij de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de openbare sector aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (4-4067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4067
Fonds voor de terugbetaling van werkgeversbijdragen bij de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de openbare sector aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (4-5468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5468
Fonds voor de terugvordering van werkgeversbijdragen in de private non-profitsector (4-4065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4065
Fonds voor de terugvordering van werkgeversbijdragen in de private non-profitsector - Opheffing - Wettelijke basis - Bestemming van de middelen (4-4706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4706
Fonds voor de terugvordering van werkgeversbijdragen in de private non-profitsector - Opheffing - Wettelijke basis - Bestemming van de middelen (4-5506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5506
Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging (4-4117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4117
Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-4367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4367
Fonds voor de wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden (4-4073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4073
Fonds voor de welvaart van de zelfstandigen (4-4118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4118
Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening (4-4098)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4098
Fonds voor het beheer van de dwangsommen (4-4088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4088
Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels (4-4070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4070
Fonds voor het prefinancieren van uitgaven aan grote rampen (4-4136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4136
Fonds voor overlevingspensioenen (4-4069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4069
Fonds voor prestaties tegen betaling (4-4109)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4109
Fonds voor risico's van nucleaire ongevallen (4-4129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4129
Fonds voor risico's van nucleaire ongevallen (4-5979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5979
Fonds voor risico's van zware ongevallen (4-4130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4130
Fonds voor sluiting van ondernemingen (4-4102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4102
Fonds voor sociale economie (4-4059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4059
Fonds voor sociale economie (4-5262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5262
Fonds voor sociale economie - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle (4-7053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7053
Fonds voor wedergebruik ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van onroerende goederen (4-4110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4110
Fonds voor wedergebruik ontvangsten voortvloeiend uit de vervreemding van overtollig materiaal, waren en munitie (4-4111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4111
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2938
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2939
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2940
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2941
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2942
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2943
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2944
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2945
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2946
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2947
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2948
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2949)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2949
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2950)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2950
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2951)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2951
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2952
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2953
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2954
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-2955
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2956)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2956
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2957
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-2958
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2959
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-6201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6201
Fondsen sociale Maribel (4-4103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4103
Fondsen sociale Maribel (4-5470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5470
Fondsen voor bestaanszekerheid (4-4104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4104
Fortis-fonds (4-4058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4058
Front running - Misbruik van voorkennis - Onderzoek - Gevolgen (4-5067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5067
Front running - Misbruik van voorkennis - Onderzoek - Gevolgen (4-5208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5208
Frontrunning - Misbruik van voorkennis - Gevallen sinds de omzetting van de Europese regelgeving in Belgisch recht (4-7205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7205
GEN Fonds (4-4100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4100
Gas- en elektriciteitsfonds (4-4139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4139
Gas- en elektriciteitsfonds (4-6254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6254
Gebouwenfonds (4-4106)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4106
Gemeenschap van goederen - Fiscaal regime - Vooroverlijden van de niet-inbrenger - Ontbindend beding van terugkeer (4-4709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4709
Gemeenschap van goederen - Fiscaal regime - Vooroverlijden van de niet-inbrenger - Ontbindend beding van terugkeer (4-5190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5190
Gemeentelijke administratieve sancties - Toepassing - Bemiddeling (4-2223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2223
Gemeentelijke administratieve sancties - Toepassing - Bemiddeling (4-5909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5909
Gemeentelijke verbodsbepalingen voor quads (een kruising tussen een crossmotor en een 4 X 4-voertuig - Wettelijk kader - Aantal inschrijvingen, ongevallen en overtredingen - Gemeentelijk verbod - Nationale aanpak) (4-834)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-81
p. 8-10 4-81 p. 8-10 (PDF)
Geneeskundige getuigschriften verstrekte hulp - Getuigschriften die niet of te laat worden binnengebracht - Aantallen (4-4800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4800
Geneeskundige getuigschriften verstrekte hulp - Getuigschriften die niet of te laat worden binnengebracht - Aantallen (4-5311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5311
Genitale verminking (Voortgang sinds de resolutie in de Senaat werd aangenomen - Verwezenlijkingen van de Nomenclatuurcommissie - Statistieken) (4-659)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 73-75 4-60 p. 73-75 (PDF)
Genitale verminking (in migrantengemeenschappen in ons land) (4-1401)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 81-82 4-110 p. 81-82 (PDF)
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-1982)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1982
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-1983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1983
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-1984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1984
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-2482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2482
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-2574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2574
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-2769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2769
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-5437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5437
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-6192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6192
Genitale verminking - Studie - Evaluatie van het beleid (4-7131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-7131
Genitale verminking - Studie - Evaluatie van het beleid (4-7132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7132
Genitale verminking - Studie - Resultaten (4-2934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2934
Genitale verminking - Studie - Resultaten (4-6200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6200
Gerechtsgebouwen - Dragen van sluiers (4-6363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6363
Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek (4-4584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4584
Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek (4-5690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5690
Gesloten federale jeugdinstellingen - Beschikbare plaatsen - GeÔntegreerde databank - Registratie van de beslissingen van jeugdrechters (4-7123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7123
Getuigenbescherming (door het Speciaal Interventie-eskadron van de federale politie - Relocaties - Alarmprocedure) (4-1398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 77-79 4-110 p. 77-79 (PDF)
Gevangenissen - Capaciteit - Overdracht van niet-Belgische veroordeelden (4-794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-794
Gevangenissen - Drugsgebruik door gedetineerden (4-795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-795
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-190
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-2241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2241
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-2519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2519
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-392
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-393
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-522
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-5589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5589
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-731
GeÔntegreerde politie - Fonds voor de pensioenen - Bedragen - Eventuele beleggingen en verliezen (4-6498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6498
Grondstoffenfonds (4-4120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4120
Grondstoffenfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-4362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4362
Handelsbalans - Tekort - Redenen - Maatregelen (4-5065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-5065
Handelsbalans - Tekort - Redenen - Maatregelen (4-5907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5907
Het Masterplan voor de gevangenissen en de keuze van de nieuw te bouwen gevangenis in de provincie Antwerpen (Keuze voor de gemeente Puurs) (4-747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 68-69 4-64 p. 68-69 (PDF)
Het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving (4-464)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 90-92 4-47 p. 90-92 (PDF)
Het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving (4-465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 90-92 4-47 p. 90-92 (PDF)
Het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving (4-467)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 90-92 4-47 p. 90-92 (PDF)
Het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving (4-470)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 90-92 4-47 p. 90-92 (PDF)
Het beroep op advocatenkantoren bij de voorbereiding van de wetgeving (4-754)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 71-72 4-64 p. 71-72 (PDF)
Het bezettingspercentage van de treinen (Statistische gegevens - Regionale opsplitsing - Piekuren versus daluren) (4-660)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 67-68 4-60 p. 67-68 (PDF)
Het communautaire onevenwicht in het verlenen van genade (4-1180)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-117
p. 35-37 4-117 p. 35-37 (PDF)
Het elektronisch toezicht (Personeelsgebrek - Wachtlijsten - Risico op straffeloosheid) (4-512)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-51
p. 32-34 4-51 p. 32-34 (PDF)
Het gebruik van het humanitair visum als opstap voor een interlandelijke adoptie (Adoptie van een buitenlands kind na een parlementaire zending) (4-573)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 49-51 4-59 p. 49-51 (PDF)
Het generatiepact (Verhoging van de activiteitsgraad - Uitvoering van het pact - Systeem van de dienstencheques) (4-78)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Josly Piette, minister van Werk
4-14
p. 15-18 4-14 p. 15-18 (PDF)
Het houden van de statistieken over de genitale verminking (Afwezigheid in cijfers - Stand van zaken van het nationaal plan voor genitale verminking) (4-599)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 18-20 4-61 p. 18-20 (PDF)
Het innen van parkeerretributies door parkeerbedrijven (Foutparkeerders die hun boete niet betalen - Probleem van de toegang tot de databank van de nummerplaten door parkeerbedrijven) (4-284)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-28
p. 16-17 4-28 p. 16-17 (PDF)
Het invoeren van strengere regels voor advocatenopdrachten van de overheid (Overheidsopdrachten) (4-139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 33-35 4-16 p. 33-35 (PDF)
Het masterplan voor de gevangenissen (4-954)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
Het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (Extra celcapaciteit - Bouw van nieuwe gevangenissen - Uitvoering van korte gevangenisstraffen) (4-1707)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 12-13 4-120 p. 12-13 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen (Voorwaarden) (4-752)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het ontbreken van inventarissen bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en bij het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie (Inventaris van kantoormeubelen en -materieel) (4-1700)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 9-11 4-120 p. 9-11 (PDF)
Het paritair comitť 314, inzonderheid wat de kappers betreft (Vraag naar het invoeren van een koopkracht- en gezondheidspremie, naar meer flexibele werktijden en naar een verlenging van de arbeidsduur tot 40 uur per week) (4-861)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 45-46 4-75 p. 45-46 (PDF)
Het recupereren van een bedrag van 9,2 miljoen euro na het faillissement van Lehman Brothers (door de Schatkist) (4-1411)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 59-61 4-110 p. 59-61 (PDF)
Het ritueel slachten ter gelegenheid van het Offerfeest (Verdoving) (4-520)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-52
p. 9-10 4-52 p. 9-10 (PDF)
Het verbod op gelaatsverhullende gewaden (o.a. boerka en nikab) (4-1063)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-110
p. 36-38 4-110 p. 36-38 (PDF)
Het voorstel om knelpuntberoepen open te stellen voor illegalen (Omzetting artikel 11, richtlijn EG/2003/9) (4-124)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Josly Piette, minister van Werk
4-15
p. 31-32 4-15 p. 31-32 (PDF)
Hoge ambtenaren - Onkostenvergoeding - Rechtvaardiging (4-7262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7262
Inbrakenplaag - Preventieve en repressieve maatregelen - Technologische middelen - Synthetisch DNA (4-992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-992
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Rekenhof - Ernstige tekortkomingen in de rekeningen - Maatregelen (4-3099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3099
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Rekenhof - Ernstige tekortkomingen in de rekeningen - Maatregelen (4-5445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5445
Justitie - Getuigenbescherming - Relocaties - Wijziging van identiteit (4-3334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3334
Justitie - Getuigenbescherming - Relocaties - Wijziging van identiteit (4-5634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5634
Kaliumjodidetabletten - Personen die dicht bij een kerncentrale wonen - Gebrek (4-4819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4819
Klimaatplan - Opmerkingen van het Rekenhof - Grote lacunes - Maatregelen (4-4710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4710
Koninklijk Hof - Wagens betaald door de overheid - Onderhouds- en brandstofkosten - Boetes (4-7002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7002
Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie - Strenge bepalingen - Probleem in geval van legitieme zelfverdediging (4-3505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3505
Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie - Strenge bepalingen - Probleem in geval van legitieme zelfverdediging (4-5640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5640
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Vermiste kunstwerken - Bijgewerkte lijst - Stand van zaken (4-6807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6807
Kredietcrisis - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Boekhoudkundige regel IAS39 - Uitwerking van nieuwe regels (4-6276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6276
Kredietcrisis - Toxische kredieten - Bad bank - Verstrekte en gebruikte waarborgen (4-7119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7119
Kredietcrisis - Toxische kredieten - Oprichting van een bad bank - Alternatieven (4-5066)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5066
Kredietcrisis - Toxische kredieten - Oprichting van een bad bank - Alternatieven (4-5207)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5207
Landbouwfonds (4-4112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4112
Levenslange opsluiting - Effectieve duurtijd (4-7506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7506
Masterplan gevangenisstructuur - Vergroting van de celcapaciteit - Gevolgen op de niet-uitvoering van korte celstraffen (4-6805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6805
Mevrouw Anke Van dermeersch protesteert tegen het feit dat ze schriftelijke vragen moet omzetten in vragen om uitleg om een antwoord te bekomen en dat de minister niet opdaagt om op de vraag te antwoorden, doch zich laat vertegenwoordigen door een ander lid van de regering      
  4-60
p. 76 4-60 p. 76 (PDF)
Misdaadstatistieken - Politiezones en de gemeenten - Communicatie (4-6358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6358
Misdaadstatistieken - Politiezones en gemeenten - Bekendmaking (4-4086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4086
Misdaadstatistieken - Politiezones en gemeenten - Bekendmaking (4-5975)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5975
Misdrijven - Slachtoffers - Belgische toeristen in het buitenland - Slachtofferhulp (4-1870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1870
Mishandeling van bejaarden - Initiatieven (4-2522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2522
Mishandeling van bejaarden - Initiatieven (4-796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-796
Mishandeling van bejaarden - Initiatieven (4-797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-797
NMBS - Treinen - Bezetting (4-1968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1968
NMBS - Treinen - Bezetting (4-2445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2445
NMBS - Treinen - Bezetting (4-5764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5764
NMBS - Treinverbinding Antwerpen-Puurs (4-1182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1182
Nachtwinkels - Sluitingsuren - Bevoegdheid van de gemeenten - Tegengaan van overlast (4-6928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6928
Nachtwinkels - Sluitingsuren - Bevoegdheid van de gemeenten - Tegengaan van overlast (4-6929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6929
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen (4-226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-226
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen (4-2507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2507
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen (4-5585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5585
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen (4-677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-677
Nationale Bank - Ontbreken van taalkaders (4-4684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4684
Nationale Bank van BelgiŽ - Leningen - FinanciŽle instellingen met liquiditeitsproblemen - Waarborg van de Staat (4-6804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6804
Nationale Dienst voor Congressen (NDC) - Opdrachten - Overname door de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Stand van zaken (4-3104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3104
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Criminaliteit (4-3538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3538
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Criminaliteit (4-3539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3539
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Criminaliteit (4-5958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5958
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen - Compensaties - Transparantie bij de toekenning (4-3551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3551
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen - Compensaties - Webstek www.railtime.be (4-3607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3607
Noodoproepen - Aantallen (4-782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-782
Noodoproepen - Evolutie - Gemiddelde aanrijtijd (4-764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-764
Notionele interestaftrek (Fiscaal voordeel voor buitenlandse ondernemingen die zich in BelgiŽ vestigen - Beschikbaarheid van de gegevens voor 2009 over de stijging van het kapitaal van de vennootschappen - Europese inbreukprocedure - Voorwaarden op het gebied van de tewerkstelling - Verlaging van de vennootschapsbelasting) (4-1076)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-112
p. 10-12 4-112 p. 10-12 (PDF)
Notionele intrestaftrek - Verbetering van kapitaalbasis - Europese inbreekprocedure (4-5064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5064
Notionele intrestaftrek - Verbetering van kapitaalbasis - Europese inbreekprocedure (4-5206)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5206
Nucleaire campagne - Doel - Uitdelen van kaliumjodide - Voorziening van nieuwe tabletten (4-3406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3406
Offerfeest - Overtredingen - Aard en aantallen - Rol van het crisiscentrum van de regering (4-7250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7250
Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn (4-6379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6379
Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn (4-6380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6380
Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn (4-6381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6381
Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn (4-6382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6382
Offerfeest - Vademecum in het Turks en het Arabisch - Taalwetgeving - Kosten (4-7124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7124
Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorten van de termijnen (4-6355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6355
Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorting van de termijnen (4-4711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-4711
Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorting van de termijnen (4-5748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-5748
OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen (4-192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-192
OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen (4-193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-193
OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen (4-2705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2705
OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen (4-585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-585
OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen (4-5910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5910
Onregelmatigheden bij het afschrijven, slopen en verkopen van gebouwen van de Regie der Gebouwen (4-68)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 62-64 4-15 p. 62-64 (PDF)
Onroerende goederen - Buitenlandse eigenaars (4-765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-765
Onvergunde vuurwapens - Vervolging - Identificatie van de bezitters (4-4867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4867
Onvergunde vuurwapens - Vervolging - Identificatie van de bezitters (4-5715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5715
Opel Antwerpen (Initiatieven om het bedrijf te redden - Overleg federale regering-Vlaamse regering-Europese commissie) (4-676)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-66
p. 30-32 4-66 p. 30-32 (PDF)
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Antwerpen - Steuntrekkers afkomstig uit het buitenland - FinanciŽle druk - Maatregelen (4-4410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4410
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Antwerpen - Steuntrekkers afkomstig uit het buitenland - FinanciŽle druk - Maatregelen (4-4411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4411
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Antwerpen - Steuntrekkers afkomstig uit het buitenland - FinanciŽle druk - Maatregelen (4-4412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4412
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Antwerpen - Steuntrekkers afkomstig uit het buitenland - FinanciŽle druk - Maatregelen (4-6258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6258
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) - Tests - Mededeling van de resultaten - Tijdspanne (4-1967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1967
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid - Gecertificeerde opleidingen - Tests - Uitblijven van resultaten (4-1554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1554
OriŽntatiefonds van de overheidsbedrijven (4-4064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4064
Overheidsdiensten - FinanciŽle reserves - Regels voor de vorming, aanwending en eventuele terugname (4-1162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1162
Overheidsdiensten - GecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (GWRC) - Uniforme toepassing (4-1163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1163
Overheidsdiensten - Tussentijdse financiŽle staten van ontvangsten en uitgaven - Transparantie (4-1164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1164
POD Wetenschapsbeleid - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Doorzenden van rekeningen naar het Rekenhof (4-224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-224
Parkeerretributies - Parkeerbedrijven (4-1351)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1351
Penitentiaire instellingen - Imams - Aantallen - Statuut (4-3411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3411
Personeelsleden van het Pentagon - Reiskosten - Bijdrage van BelgiŽ (4-3596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3596
Personeelsleden van het Pentagon - Reiskosten - Bijdrage van BelgiŽ (4-3597)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3597
Personenbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten (4-4887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4887
Personenbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten (4-5192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5192
Personenbelasting - Controle van de aangiften - Criteria (4-4888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4888
Personenbelasting - Controle van de aangiften - Criteria (4-5193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5193
Plantenfonds (4-4113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4113
Politieagenten - Verwonding of doding (4-790)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-790
Politiediensten - Belgische politie-ambtenaren - Afvaardiging naar Frankrijk (4-1862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1862
Politierechtbank van Vilvoorde - Aantal behandelde zaken per zitdag - Inlassing van een lunchpauze (4-2808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2808
Politiezone Haacht - Dienst wapens - Werking (4-1229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1229
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Prestatiemeetsystemen - Invoering (4-7446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7446
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Cel Event Support - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6500
Provisiefonds geneesmiddelen (4-4114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4114
Provisiefonds geneesmiddelen - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-4366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4366
Provisiefonds geneesmiddelen - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-5272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5272
Reclame - Gebruik van logo's, labels en pictogrammen - Duurzame ontwikkeling (4-4907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4907
Reclame - Gebruik van logo's, labels en pictogrammen - Duurzame ontwikkeling (4-5900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5900
Regie der gebouwen - Voorleggen van de rekeningen aan het rekenhof (4-3321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3321
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-225
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-2506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2506
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-5584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5584
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-676
Rekenhof - BELNET, Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Laattijdig overzenden van rekeningen (4-1156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1156
Rekenhof - BELNET, Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Laattijdig overzenden van rekeningen (4-1157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1157
Rekenhof - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Overzenden rekeningen (4-1158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1158
Rekenhof - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Overzenden rekeningen (4-1159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1159
Rekenhof - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Overzenden rekeningen (4-1160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1160
Rekenhof - Landbouw - Eindrekeningen over geldvoorschotten - Laattijdig doorsturen (4-3589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3589
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkzoekenden - Weigering om een taalcursus te volgen - Gevolgen (4-4801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4801
Sanitair Fonds (Fonds voor gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten) (4-4115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4115
Schijnechtscheidingen (om een hoger leefloon en gunstigere toelagen te bekomen - Scheiding van tafel en bed) (4-1396)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 63-64 4-110 p. 63-64 (PDF)
Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen (4-3407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3407
Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen (4-3408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3408
Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen (4-3409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
SV 4-3409
Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen (4-3410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3410
Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen (4-4798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4798
Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen (4-4799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4799
Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen (4-5310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5310
Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen (4-5708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5708
Schijnechtscheidingen - Scheidingen van tafel en bed - Voorlopige dringende maatregelen - Aantallen (4-3786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3786
Schijnhuwelijken - Strafrechtelijke procedures - Draaiboek (4-3350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3350
Schijnhuwelijken - Strafrechtelijke procedures - Draaiboek (4-5635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5635
Sociaal Stookoliefonds (4-4140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4140
Sociaal Stookoliefonds (4-6255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6255
Speciaal Fonds bestemd tot dekking van allerhande werkingskosten van het Centrum voor Informatieverwerking (4-4072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4072
Speciaal Fonds tot dekking van de uitgaven in het kader van het driveprogramma (4-4092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4092
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Rapport van het Rekenhof (4-3326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3326
Strijd tegen fiscale fraude - Verzending van fiscale gegevens aan het buitenland - Samenwerking (4-6494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6494
Strijd tegen fiscale fraude - Verzending van fiscale gegevens aan het buitenland - Samenwerking (4-6495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6495
Synthetisch DNA (Markeren van goederen - Traceerbaarheid van goederen - Beveiliging tegen diefstal) (4-336)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 79-81 4-33 p. 79-81 (PDF)
Transitcentrum 127bis - Hospitalisatie en medicatie (4-4978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4978
Transitcentrum 127bis - Hospitalisatie en medicatie (4-4979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4979
Transitcentrum 127bis - Hospitalisatie en medicatie (4-5333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5333
Transitcentrum 127bis - Hospitalisatie en medicatie (4-6053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6053
Transitcentrum 127bis - Illegalen - Hospitalisatie en medicatie (4-7129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7129
Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen (4-222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-222
Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen (4-2239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2239
Vennootschapsrecht - Fiscaal recht - Neerlegging van de jaarrekening - Verhouding tussen de termijnen (4-511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-511
Verkeerscontrole - Verkeerslichten - Nieuwe radars met anti-inhaalverklikking - Ingebruikname (4-4903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4903
Verkeerscontrole - Verkeerslichten - Nieuwe radars met anti-inhaalverklikking - Ingebruikname (4-4904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4904
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen - Taalklachten - Gevolgen (4-2988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2988
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen - Taalklachten - Gevolgen (4-5623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5623
Verkeersveiligheidsfonds (4-4132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4132
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-4363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4363
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-4364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4364
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-4365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4365
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-5180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5180
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis (4-5536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5536
Verkeersveiligheidsfonds - Betalingen aan de politiezones - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten (4-4901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4901
Verkeersveiligheidsfonds - Betalingen aan de politiezones - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten (4-4902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4902
Verkeersveiligheidsfonds - Betalingen aan de politiezones - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten (4-6040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6040
Verkoop van complexe financiŽle producten - Controle - Regelgeving (4-6802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6802
Voertuigen bestemd voor de export - Technische controle - Verplichting - Praktische uitvoering (4-4910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4910
Voertuigen bestemd voor de export - Technische controle - Verplichting - Praktische uitvoering (4-6063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6063
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de interventie van de Belgische regering in een aantal financiŽle instellingen (Crisis van het financiŽle stelsel - Beurscrash - Banken - Ondergang van Fortis - Overname van ABN-AMRO - Falen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en van het politiek toezicht op dit instrument - Kredietcrisis in de Verenigde Staten en domino-effect - Pompen van miljarden euro's overheidsgeld in financiŽle instellingen) (4-956)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-956/1
p. 1-5 4-956/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes (Verbod op het dragen van hoofddeksels die symbool staan voor religieuze of politiek-religieuze strekkingen voor bezoekers en senatoren) (4-1584)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1584/1
p. 1-3 4-1584/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (4-1024)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1024/1
p. 1-3 4-1024/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid (Vestiging en inplanting van grootschalige detailhandel) (4-196)      
  Voorstel van mevrouw Anke Vandermeersch en de heer Joris Van Hauthem
4-196/1
p. 1-3 4-196/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de schendingen van de mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2008 in Peking (4-516)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder
4-516/1
p. 1-8 4-516/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
4-1592/1
p. 1-2 4-1592/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (4-637)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch c.s.
4-637/1
p. 1-5 4-637/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende gewelddadige computerspelletjes (4-730)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-730/1
p. 1-5 4-730/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran (4-1260)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1260/1
p. 1-5 4-1260/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de depolitisering van de bank- en verzekeringssector (4-1240)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1240/1
p. 1-3 4-1240/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken (4-1526)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1526/1
p. 1-2 4-1526/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de crisis in de land- en tuinbouwsector (4-1596)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1596/1
p. 1-3 4-1596/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading (4-416)      
  Voorstel van de heer Freddy Van Gaever en mevrouw Anke Van dermeersch
4-416/1
p. 1-4 4-416/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (4-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder, Hugo Coveliers en Yves Buysse
4-618/1
p. 1-4 4-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1368/1
p. 1-3 4-1368/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Vredegerecht van Willebroek - Verhuis naar Puurs (4-3549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3549
Vredegerecht van Willebroek - Verhuis naar Puurs (4-3550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3550
Vredegerecht van Willebroek - Verhuizing naar Puurs - Redenen en kostprijs (4-4818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4818
Vredegerecht van Willebroek - Verhuizing naar Puurs - Redenen en kostprijs (4-5710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5710
Wegenfonds - Ontbinding - Afsluiting van de inactieve orderekeningen (4-221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-221
Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Aantal betrapten - Gevolgen (4-3850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3850
Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Aantal betrapten - Gevolgen (4-3851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3851
Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Aantal betrapten - Gevolgen (4-5463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5463
Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Aantal betrapten - Gevolgen (4-6081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   vraag ingetrokken
SV 4-6081
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-2242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2242
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-2752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2752
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-409
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-410
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-411
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-412
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-413
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-414
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-415
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-416
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
SV 4-417
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-418
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-419
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-420
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-421
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-422
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-508
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-523)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-523
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-530
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-6176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6176
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-640
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-732)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-732
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-733
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-734
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-735
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-736
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-737
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-738
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-739
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-740
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-741
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 4-742
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-743
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-744
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Laloux, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
SV 4-745
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-746
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord
SV 4-747
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Verslag van mevrouw Anke Van dermeersch
4-739/3
p. 1-10 4-739/3 p. 1-10 (PDF)
   Boekhouding van de ondernemingen : beperking van de bewaringstermijn van facturen tot 7 jaren
4-739/3
p. 4 4-739/3 p. 4 (PDF)
   Controle van de jaarrekeningen - Bedrijfsrevisoren, tuchtreglement en Instituut van de Bedrijfsrevisoren
4-739/3
p. 4 4-739/3 p. 4 (PDF)
   Eventuele uitbreiding van de MiFID-regels tot de verzekeringssector (Toezicht op de financiŽle diensten)
4-739/3
p. 2 4-739/3 p. 2 (PDF)
   Intellectuele eigendom - Omzetting van richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 - Informatiemaatschappij - Vergoeding voor kopiŽren van dragers voor eigen gebruik door slechtzienden, slechthorenden en andere gehandicapten - Uitzonderingen
4-739/3
p. 3 4-739/3 p. 3 (PDF)
  4-739/3
p. 3 4-739/3 p. 3 (PDF)
   Intellectuele eigendom : wijziging artikelen 13 en 14 van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende rechtsberscherming van databanken - Juridische coherentie - Strafbepalingen
4-739/3
p. 3 4-739/3 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen (Voorwaarden inzake inschrijving op de ledenlijst) (4-1761)      
  Algemene bespreking
4-121
p. 16 4-121 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de FinanciŽle Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Amendementen nrs 13 en 14 van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1412/2
p. 8-9 4-1412/2 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Koppeling van de bedragen van de Civiele Lijst en van de dotaties aan de gezondheidsindex) (4-1054)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Anke Van dermeersch c.s.
4-1054/3
p. 1-2 4-1054/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen - Werking en samenstelling Kansspelcommissie) (4-1410)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1411/2
p. 1-2 4-1411/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken (4-665)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-665/1
p. 1-8 4-665/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bekendmaking van het woonverbod en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen (4-1244)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1244/1
p. 1-4 4-1244/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen (Wederrechtelijk betrekken van andermans leegstaand of ongebruikt onroerend goed - Wijziging strafwetboek) (4-1648)      
  Voorstel van de heer Hugo Coveliers en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1648/1
p. 1-3 4-1648/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg (4-453)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-453/1
p. 1-5 4-453/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen (Wijziging artikel 563, 1į, Strafwetboek - Wijziging Nieuwe Gemeentewet : gemeentelijke administratieve sancties) (4-496)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-496/1
p. 1-4 4-496/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen (Meer bescherming voor de speler - Uitbreiding van het begrip kansspel - Weddenschappen om sport - Niet-sportieve weddenschappen - Exploitatie van spelen via de media - Uitsluiting van spelen aangeboden bij occasionele evenementen - Wijziging van de status en de bevoegdheden van de kansspelcommissie) (4-1162)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor federaal overheidspersoneel (4-736)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-736/1
p. 1-4 4-736/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen (4-1278)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1278/1
p. 1-3 4-1278/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer (Wijziging Gerechtelijk Wetboek) (4-1421)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Hugo Coveliers en Jurgen Ceder
4-1421/1
p. 1-7 4-1421/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen (Terugdringen van de jeugdcriminaliteit) (4-1413)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1413/1
p. 1-3 4-1413/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beÔnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen (4-507)      
  Algemene bespreking
4-16
p. 39-40 4-16 p. 39-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen (4-452)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-452/1
p. 1-2 4-452/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Depolitisering) (4-1685)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1685/1
p. 1-2 4-1685/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (4-1197)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-1197/1
p. 1-14 4-1197/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer (Invoeging artikel 410ter in het Strafwetboek) (4-1434)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1434/1
p. 1-3 4-1434/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties (Uitzonderlijke situaties op de openbare weg, bijvoorbeeld tijdens wegenwerken - Nieuw verkeersbord) (4-468)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-468/1
p. 1-2 4-468/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlagen van de BTW op de rijopleiding (Vermindering van de aanslagvoet van 21% naar 6%) (4-445)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-445/1
p. 1-2 4-445/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind (4-627)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-627/1
p. 1-3 4-627/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-495/5
p. 1-3 4-495/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers (Opheffing van het onderscheid tussen werklieden en bedienden - Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten, wet 20 september 1948 houdende organisatie van de economie en artikelen 81, 104 en 728 Gerechtelijk Wetboek - Instelling Commissie voor de voltooiing van het eenheidsstatuut van de werknemers) (4-933)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-933/1
p. 1-31 4-933/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport (bij wetsontwerpen) (4-1422)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1422/1
p. 1-6 4-1422/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (4-1023)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1023/1
p. 1-43 4-1023/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, ß 3, en 39, ß 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens (Opheffing van de mogelijkheid om een rijexamen af te leggen met behulp van een tolk) (4-443)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-443/1
p. 1-2 4-443/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten (4-1277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1277/1
p. 1-15 4-1277/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein (Enkel talen van de Europese Unie) (4-1415)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1415/1
p. 1-4 4-1415/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van apparaten die ultrasone geluiden produceren en bedoeld zijn om mensen van een bepaalde leeftijdscategorie op bepaalde plaatsen uiteen te drijven (Probleem van "hangjongeren" : installatie van apparaatjes "Mosquito's" op openbare plaatsen) (4-812)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-812/1
p. 1-2 4-812/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot terugbetaling van de BTW bij aankoop van een wagen door grote gezinnen (4-465)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-465/1
p. 1-3 4-465/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden ("Onrechtstreekse" slachtoffers - MateriŽle schade) (4-1366)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1366/1
p. 1-5 4-1366/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen (4-440)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-440/1
p. 1-3 4-440/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen (Verplichting om bromfietsen in te schrijven en van een nummerplaat te voorzien - Verplicht rijbewijs) (4-447)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-447/1
p. 1-3 4-447/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft (Optrekken van de minimumsnelheid van 70 naar 80 kilometer per uur) (4-451)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-451/1
p. 1-2 4-451/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht (Beperking van de vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel) (4-444)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-444/1
p. 1-4 4-444/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fietsers in te voeren (4-441)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-441/1
p. 1-2 4-441/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten (De mogelijkheid geven aan fietsers, die rechts willen afslaan, hun manoeuvre ook bij rood licht uit te voeren) (4-446)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-446/1
p. 1-2 4-446/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (4-462)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-462/1
p. 1-2 4-462/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden ("Individuele" regularisatieaanvragen - Discretionaire bevoegdheid van de minister in geval van buitengewone omstandigheden - Aanvraag bij de burgemeester - Illegale vreemdelingen) (4-1632)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1632/1
p. 1-6 4-1632/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (4-197)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Freddy Van Gaever, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-197/1
p. 1-15 4-197/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (4-243)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-243/1
p. 1-6 4-243/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis (4-1430)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1430/1
p. 1-6 4-1430/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof (Wijziging van het KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking, het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand aan een ziek gezins- of familielid, artikel 100bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en het KB van 2 januari 1991 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen) (4-654)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-654/1
p. 1-7 4-654/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder (4-586)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-586/1
p. 1-9 4-586/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoŲrdineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Ondersteuning van initiatieven inzake kinderopvang : communautaire bevoegdheid - Opheffing artikelen 23en 24 wet 3 april 1995 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling) (4-1440)      
  Voorstel van de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder
4-1440/1
p. 1-6 4-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de gelijkstelling van de Belgische verzekeringsmarkt met de Europese te garanderen (Onderscheid op grond van geslacht voor verzekeringen inzake bepaling van verzekeringspremies en -prestaties en voor het afbakenen van risicogroepen) (4-481)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-481/1
p. 1-4 4-481/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft (4-1285)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1285/1
p. 1-7 4-1285/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden voor de gezinshereniging (4-666)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-666/1
p. 1-17 4-666/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de invordering door advocaten, ministerieel ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen betreft (4-1258)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en van de heer Freddy Van Gaever
4-1258/1
p. 1-10 4-1258/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden (Personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf van tenminste 3 jaar) (4-628)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-628/1
p. 1-3 4-628/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten (en tot opheffing van KB 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims) (4-1025)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-1025/1
p. 1-9 4-1025/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn der dieren, strekkende tot een verbod op het ritueel slachten (4-1585)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1585/1
p. 1-7 4-1585/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Wijzigingen op diverse punten) (4-401)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-401/1
p. 1-21 4-401/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft (4-1284)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1284/1
p. 1-11 4-1284/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft (De goederen vervallen aan de gewesten i.p.v. aan de Staat) (4-1261)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1261/1
p. 1-3 4-1261/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen (Vervanging van de lekenrechters door professionele rechters) (4-1590)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-1590/1
p. 1-3 4-1590/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft (4-1487)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Hugo Coveliers
4-1487/1
p. 1-3 4-1487/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling (Strafvermindering) (4-1237)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-1237/1
p. 1-3 4-1237/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" (Uitbreiding van het begrip "wettige zelfverdediging" tot de bescherming van goederen) (4-615)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-615/1
p. 1-6 4-615/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten voor alle BTW-plichtigen (4-1438)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Freddy Van Gaever en Yves Buysse
4-1438/1
p. 1-4 4-1438/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten (Ook voor private aangelegenheden die niets met beroepsbezigheden te maken hebben) (4-1367)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Freddy Van Gaever en Yves Buysse
4-1367/1
p. 1-2 4-1367/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastingaftrek voor woninghuur betreft (4-1283)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1283/1
p. 1-3 4-1283/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de inbeslagneming van diamanten door het gerecht betreft (4-1697)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-1697/1
p. 1-6 4-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het BTW-tarief voor aardgas en elektriciteit betreft (voor huishoudelijk gebruik) (4-619)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-619/1
p. 1-3 4-619/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, om het BTW-tarief voor petroleum- en steenkoolbrandstoffen te verlagen van 21 % naar 6 % (4-850)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en Freddy Van Gaever
4-850/1
p. 1-3 4-850/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor de horecasector (4-1414)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1414/1
p. 1-3 4-1414/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven wat de verlaging van het normale btw-tarief betreft van 21 naar 19 % (4-1243)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1243/1
p. 1-2 4-1243/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, ten einde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen (Zeer goed geÔsoleerde woningen) (4-198)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-198/1
p. 1-4 4-198/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft (Verkeersborden) (4-1262)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en van de heer Freddy Van Gaever
4-1262/1
p. 1-2 4-1262/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen (Optrekken van de snelheid tot 130 km per uur) (4-442)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-442/1
p. 1-3 4-442/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het parkeren van artsen en verplegend personeel (4-1369)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1369/1
p. 1-4 4-1369/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het parkeren van een voertuig in de bebouwde kom door beroepschauffeurs betreft (Parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom) (4-1245)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1245/1
p. 1-3 4-1245/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden (Niet-periodieke autokeuringen - Meting van de afwijking van de snelheidsmeter) (4-466)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-466/1
p. 1-4 4-466/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken (Uitrusten van alle spooroverwegen met volledige slagbomen) (4-450)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-450/1
p. 1-4 4-450/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, teneinde bepaalde categorieŽn van kentekenplaten af te schaffen (Afschaffing van de kentekenplaten "Hof", "A", "E", "P", "EUR" en "EUROCONTROL") (4-449)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-449/1
p. 1-2 4-449/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen (Spectaculaire toename van ladingverlies op de openbare weg - Overtreding niet meer van de tweede maar van de derde graad) (4-448)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-448/1
p. 1-4 4-448/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het rouwdrukwerk betreft (Tarief van 6 pct.) (4-1486)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Freddy Van Gaever
4-1486/1
p. 1-4 4-1486/1 p. 1-4 (PDF)
Wetvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen (4-545)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch
4-545/1
p. 1-7 4-545/1 p. 1-7 (PDF)
Zilverfonds (4-4095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4095
Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project (4-6269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6269
Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project (4-6270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6270
Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project (4-6271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-6271
Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project (4-6272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6272
Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project (4-6273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6273
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999