S. 4-495 Dossierfiche K. 52-1696

Wetsontwerp met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid
Dirk Claes    Tony Van Parys   

misdaad tegen de personen
brandbestrijding
strafsanctie
beroep in het douanewezen
doodslag
boswachter
openbare veiligheid
verzwarende omstandigheid
geweld
wetboek van strafrecht
politie
lichamelijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-495/1 4-495/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/12/2007
4-495/2 4-495/2 (PDF) Amendementen 10/12/2008
4-495/3 4-495/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-495/4 4-495/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2008
4-495/5 4-495/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/2008
4-495/6 4-495/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/12/2008
K. 52-1696/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/12/2008
K. 52-1696/2 Amendementen 12/2/2009
K. 52-1696/3 Advies van de Raad van State 31/3/2009
K. 52-1696/4 Amendementen 3/2/2010
K. 52-1696/5 Verslag namens de commissie 10/2/2010
K. 52-1696/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/12/2007   Indiening Doc. 4-495/1 4-495/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Justitie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-495/5 4-495/5 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+30/-1/o11) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Doc. 4-495/6 4-495/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/1/2008   Verzending naar commissie
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
19/11/2008   Bespreking
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o2)
10/12/2008   Aanneming na amendering
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-495/3 4-495/3 (PDF)
16/12/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-495/4 4-495/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1696/1
17/2/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 83 Bijlage 19/02/2009, p. 10
2/4/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1696/3
10/2/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1696/5
25/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 63-72
25/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o11)
Integraal verslag nr. 143, p. 116-117
Doc. K. 52-1696/6
25/2/2010   Aanneming zonder amendering
17/2/2009   Opschorting termijn
3/4/2009   Hervatting termijn
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
25/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2010   Bekendmaking (19436-19437)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 19/11/2008, 2/12/2008, 10/12/2008, 16/12/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/2/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 19/12/2008 16
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/12/2008 60 13/3/2009
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 19/12/2008 16 4/5/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Onderzoekstermijn (K1) 19/12/2008 219 24/3/2010
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 19/12/2008 122 23/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/3/2010 30/3/2010, blz 19436-19437