S. 4-1590 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen
Jurgen Ceder    Anke Van dermeersch    Hugo Coveliers   

rechter
niet-beroepsmagistraat
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
arbeidsrechtspraak
vakbondsverkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1590/1 4-1590/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/1/2010   Indiening Doc. 4-1590/1 4-1590/1 (PDF)
14/1/2010   Inoverwegingneming
14/1/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
14/1/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd