Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4800

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 22 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Geneeskundige getuigschriften verstrekte hulp - Getuigschriften die niet of te laat worden binnengebracht - Aantallen

ziekteverzekering
officiŽle statistiek
geografische spreiding
remgeld

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5311

Vraag nr. 4-4800 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

PatiŽnten die een dokter hebben geraadpleegd, krijgen in ruil daarvoor een geneeskundig getuigschrift voor verstrekte hulp. Wanneer ze dat getuigschrift bij hun ziekenfonds binnenbrengen, dan krijgen zij door het ziekenfonds een deel van de gemaakte kosten terugbetaald. Deze getuigschriften blijven echter slechts twee jaar geldig. Na deze periode kan geen terugbetaling meer worden verricht.

1. Kan mij voor de voorbije vijf jaar worden meegedeeld hoeveel geneeskundige getuigschriften voor verstrekte hulp door de artsen werden uitgeschreven? Graag kreeg ik een overzicht op jaarbasis en per gewest.

2. Kan mij eveneens worden meegedeeld hoeveel van dergelijke getuigschriften binnen de wettelijke termijn werden binnengebracht bij de ziekenfondsen en werden terugbetaald aan de patiŽnten? Graag kreeg ik de gegevens volgens dezelfde opdeling als in de eerste vraag.

3. Hoeveel dergelijke attesten werden niet (tijdig) binnengebracht om in aanmerking te komen voor terugbetaling? Kan eveneens worden meegedeeld voor welke bedragen hierdoor niet werd terugbetaald aan de patiŽnten? Graag kreeg ik de gegevens andermaal volgens dezelfde criteria als in de eerste vraag.