Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4107

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders

begrotingsfonds
begrotingscontrole
slachtoffer

Chronologie

17/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 )
12/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4107 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 12 oktober 2009 :

  1. De gelden in het Fonds zien er als volgt uit (in miljoen euro) :

  1. Bovenvermeld fonds is een fonds in de zin van artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Het beschikbaar op het fonds kan omschreven worden als een trekkingsrecht op de algemene middelen van de Schatkist. De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie is niet gemachtigd om beleggingen te doen met deze gelden.

  2. Niet van toepassing, gelet op het antwoord op vraag 2.