Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4108

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Fonds voor de kansspelcommissie

begrotingsfonds
begrotingscontrole
kansspel

Chronologie

17/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009 )
12/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4108 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Fonds voor de kansspelcommissie het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 12 oktober 2009 :

  1. Op 1 januari 2008 : 9 388 000,00 euro

    Op 1 januari 2009 : 11 061 000,00 euro

    Op 1 september 2009 : 12 144 00 euro

  2. Nee, deze gelden worden niet belegd. Ze blijven in de Schatkist.

  3. Niet van toepassing.