Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6652

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2010

aan de minister van Justitie

Bouw van nieuwe gevangenissen - Terreinen - Kostprijs

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
Antwerpen

Chronologie

29/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
29/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6652 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5657 over de bouw van nieuwe gevangenissen, liet de geachte minister mij weten dat de keuze van de locaties onder meer afhing van de kostprijs van de grond.

Kan mij voor elk van de weerhouden locaties, alsook voor de uiteindelijk niet weerhouden locatie van Puurs, worden meegedeeld:

a. welke oppervlakte moe(s)t worden aangekocht;

b. wat de totale kostprijs van de grond is;

c. wat de prijs per vierkante meter is;

d. wie de eigenaars zijn van de gronden die moeten worden verworven?

Antwoord ontvangen op 29 april 2010 :

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie werkt voor de bouw van gevangenissen samen met de Regie der Gebouwen. De concrete dossiers betreffende de bouw van de gevangenissen zijn in handen van de Regie der Gebouwen.

Ik verwijs u dan ook door naar minister van Financiën, de heer Reynders, die de voogdij heeft over de Regie der Gebouwen.