Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4867

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 26 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Onvergunde vuurwapens - Vervolging - Identificatie van de bezitters

vuurwapen
persoonlijk wapen
gerechtelijke vervolging
gemeentepolitie
handvuurwapens

Chronologie

26/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5715

Vraag nr. 4-4867 d.d. 26 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de provincie Antwerpen wordt dezer dagen druk ingezet op de identificatie van bezitters van onvergunde wapens, zo melden ons lokale media.

Vele burgers krijgen een brief vanwege de lokale of zonale korpsoverste in de bus met de vraag om voor een bepaalde datum " vrijwillig " afstand te doen van hun illegale wapens om strafrechtelijke vervolging te vermijden. Het gaat dus om een voorstel van minnelijke afhandeling van het dossier waarbij de loutere afgifte van de wapens wordt gevraagd in ruil voor straffeloosheid. De brief van de korpschef bevat ook een verwijzing naar een schrijven van het parket.

Het gaat in de praktijk evenwel over bezitters van illegaal geworden wapens als gevolg van de nieuwe wapenwet. Immers het feit dat mensen kunnen worden ge´dentificeerd als bezitter van een onvergund wapen op basis van gegevens van de vergunningsuitreikende provinciale wapendiensten alsook van het Centraal Wapenregister, bewijst dat deze mensen ooit bezitter van een legaal of vergund wapen waren. Alleen hebben ze - ongetwijfeld in een meerderheid van de gevallen - geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun illegaal geworden wapens te laten regulariseren, net omdat er veel onduidelijkheid is geweest omtrent die nieuwe wapenwet. Ook werd er niet altijd en overal preventief gecommuniceerd met wapenbezitters vanwege lokale politiezones om er hen op te wijzen dat ze er goed aan doen om hun vervallen vergunningen tijdig opnieuw aan te vragen. Sommige politiezones deden dat wel, anderen niet.

Graag had ik van u het volgende vernomen:

1. Hoeveel inwoners van dit land bevinden zich op dit ogenblik in de voormelde situatie?

2. Worden deze mensen overal (in elke politiezone / gerechtelijk arrondissement) op dezelfde wijze gevraagd om hun wapens voor een bepaalde datum " vrijwillig " af te staan om strafvervolging te vermijden? Bestaan er hieromtrent significante regionale verschillen in het vervolgingsbeleid?

3. Als blijkt dat er over heel het land vele duizenden mensen toch geen gevolg zullen geven aan de laatste oproep om hun illegaal geworden vuurwapens in te leveren, zal er dan prioriteit worden gegeven om over te gaan tot systematische strafrechtelijke vervolging van deze burgers die ooit keurig in orde waren onder de oude wapenwet?