Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7441

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 7 april 2010

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Prestatiemeetsystemen - Invoering

ministerie
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer
boekhoudsysteem
beheer

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7441 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het 166ste Boek van het Rekenhof blijkt dat er eind mei 2009 bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie nog geen prestatiemeetsystemen in gebruik waren. Er zou ook nog geen systeem in voorbereiding zijn.

1. Waaraan is het ontbreken van zulk systeem te wijten?

2. Wordt de invoering ervan reeds voorbereid? Zo ja, zal zulk prestatiemeetsysteem voor heel de FOD worden ingevoerd, of alleen in bepaalde onderdelen ervan?