S. 4-1411 Dossierfiche K. 52-2121

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen
Regering H. Van Rompuy I  

Nationale Loterij
internet
massamedia
speelhal
beroepssport
administratieve sanctie
geldboete
speelautomaat
inkomstenbelasting
radiouitzending
krant
audiovisueel programma
kansspel
televisie
tijdschrift
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2121/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/2009
4-1411/1 4-1411/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 17/7/2009
4-1411/2 4-1411/2 (PDF) Amendementen 7/10/2009
4-1411/3 4-1411/3 (PDF) Amendementen 21/10/2009
4-1411/4 4-1411/4 (PDF) Amendementen 10/11/2009
4-1411/5 4-1411/5 (PDF) Amendementen 17/11/2009
4-1411/6 4-1411/6 (PDF) Verslag namens de commissie 18/11/2009
4-1411/7 4-1411/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 18/11/2009
4-1411/8 4-1411/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/11/2009
K. 52-2121/2 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/11/2009
K. 52-2121/3 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 3/12/2009
K. 52-2121/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/7/2009   Splitsing
15/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 109, p. 2-44
16/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 45-47
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-15/o33)
Integraal verslag nr. 111, p. 47
Doc. K. 52-2121/1
16/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1411/1 4-1411/1 (PDF)
17/7/2009   Verzending naar commissie: Justitie
18/11/2009   Inschrijving op agenda
19/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o17) Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
Doc. 4-1411/8 4-1411/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/7/2009   Verzending naar commissie
22/9/2009   Inschrijving op agenda
22/9/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
22/9/2009   Bespreking
7/10/2009   Inschrijving op agenda
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Jaak Pijpen, advocaat, expert paardenwedrennen
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Alain Dhooghe, voorzitter van de Beroepsvereniging van Wedkantoren (BVWK)
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Philippe Casier, voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, ondervoorzitter van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw en voorzitter van de Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen vzw
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Kratzer, ondervoorzitter van de Union Européenne du Trot (UET) en voorzitter van de Fédération Suisse des Courses (FSC)
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Ronny Willemen, Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen (CAD Limburg vzw)
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Serge Minet, klinisch therapeut, Kliniek van het gokken Dostojevski, Universitair Verplegingscentrum Brugmann
7/10/2009   Hoorzitting met de heer Paul De Vocht, ICT-deskundige
7/10/2009   Gedachtewisseling
14/10/2009   Inschrijving op agenda
14/10/2009   Hoorzitting met mevrouw Marianne Dony, voorzitter van het Institut d'Etudes européennes, ULB
14/10/2009   Hoorzitting met de heer Philippe Vlaemminck, advocaat
14/10/2009   Gedachtewisseling
21/10/2009   Inschrijving op agenda
21/10/2009   Bespreking
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Bespreking
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o4)
17/11/2009   Aanneming na amendering
18/11/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1411/6 4-1411/6 (PDF)
18/11/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1411/7 4-1411/7 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/11/2009   Overzending Doc. K. 52-2121/2
1/12/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 37-50 en 85-86
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-33/o16)
Integraal verslag nr. 126, p. 86-87
Doc. K. 52-2121/4
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
1/2/2010   Bekendmaking (4309-4322)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/11/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/9/2009, 7/10/2009, 14/10/2009, 21/10/2009, 10/11/2009, 17/11/2009, 18/11/2009
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/10/2009 15 27/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/10/2009 60 5/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/2010 1/2/2010, blz 4309-4322