Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4580

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 25 september 2009

aan de minister van Justitie

FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen

ministerie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
overheidsapparaat

Chronologie

25/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5689

Vraag nr. 4-4580 d.d. 25 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat zich op 1 april van dat jaar bij de FOD Justitie een zeer belangrijke evenwichtsverstoring voordeed op de tweede trap van de hiėrarchie (47 Franstaligen - 39 Nederlandstaligen). Ook op het niveau van de lagere trappen, met een verhouding van 49,71% Franstaligen tot 50,29% Nederlandstaligen, waren er zeer belangrijke evenwichtsverstoringen, meer bepaald op de derde trap (291 Franstaligen - 256 Nederlandstaligen) en op de vijfde trap van de hiėrarchie (258 Franstaligen - 191 Nederlandstaligen).

Zijn deze scheeftrekkingen intussen rechtgezet? Welke maatrgelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoringen te voorkomen?