Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7410

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 7 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen

ministerie
algemene kosten
vergoedingen en onkosten
elektronisch betaalmiddel

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
22/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429

Vraag nr. 4-7410 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik voor de beleidsorganen en het secretariaat een en ander vernomen over de materiŽle en financiŽle voordelen. Meer bepaald kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Welke regeling werd er getroffen voor de vergoeding van gemaakte onkosten door leden van de beleidsorganen en het secretariaat? Welke regels zijn met andere woorden van toepassing en zijn die regels vastgelegd in een reglement?

2. Hoe is het toezicht hierop georganiseerd?

3. Hebben de leden van uw beleidsorganen en secretariaat al onkostennota's ingediend of onkosten gemaakt die als ongegrond of onverantwoord werden bevonden? Welke onkosten en door wie werden ze gemaakt?

4. Welke uitgaven werden in deze regeerperiode reeds verricht in dit kader, opgesplitst per aard van de uitgaven?

5. Graag ontving ik een overzicht van de eventuele andere voordelen voor leden van uw beleidsorganen.

6. Zijn er leden (ťťn of meerdere) die over een kredietkaart beschikken op kosten van de overheid of de instelling waar zij de leiding van hebben?

a) Zo ja, wat is het maximum te besteden bedrag?

b) Op basis van welke criteria wordt dit bedrag vastgelegd?

c) Welke onkosten kunnen met die kredietkaart worden betaald?

d) Hoe worden die uitgaven gecontroleerd?

e) Wat werd er in deze regeerperiode tot op heden reeds mee uitgegeven?

f) Werden met een kredietkaart gedane uitgaven reeds ongegrond of onverantwoord bevonden? Welke en door wie werden ze gedaan?

Antwoord ontvangen op 22 april 2010 :

1. Zoals aangeduid in de dienstnota's is het niet toegelaten enige uitgave te doen zonder het akkoord van de kabinetssecretaris.

2. De diensten van het kabinetssecretariaat maken een inventaris op.

3. Geen enkele ongegronde of ongerechtvaardigde uitgave werd genoteerd.

4. Nihil.

5. Bij het beheren van dossiers met verplicht gebruik van de Blackberry, worden de abonnementen door het kabinet ten laste genomen. Naargelang hun functies of verplichtingen is er een tussenkomst in de Proximusfacturen (abonnementen genomen in het kader van de publieke markt, toegekend voor de Federale Overheidsdiensten (FOD’s). De kabinetssecretaris oefent een controle uit.

6. Geen enkel lid van het kabinet beschikt over een kredietkaart van het kabinet.