Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4015

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 10 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure

strafgevangenis
Regie der Gebouwen
Antwerpen

Chronologie

10/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5657

Vraag nr. 4-4015 d.d. 10 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de plenaire vergadering van de Senaat van 9 juli 2009 vernam ik van de minister dat de geplande bouw van een gevangenis in Puurs niet doorgaat (Handelingen nr. 4-83 van 9 juli 2009, blz. 65). Inmiddels is opnieuw de procedure opgestart voor de selectie van een nieuw terrein voor de bouw van deze gevangenis voor de provincie Antwerpen.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Welke locaties worden/werden opnieuw in overweging genomen voor de bouw van deze gevangenis? Welke zijn de voor- en nadelen van elk van deze sites?

2. Welke procedure wordt er voor de verdere selectie gevolgd?

3. Naar welke site is uiteindelijk de keuze gegaan en wat waren de doorslaggevende argumenten hiervoor?