Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Hauthem Joris" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1969
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Afwezigheid van de minister die moet antwoorden op een vraag van mevrouw Anke Van dermeersch en het niet doorgeven van het antwoord aan een andere minister      
  4-12
p. 28-29 4-12 p. 28-29 (PDF)
Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3156
Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies (4-7443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7443
Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies (4-7444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7444
Ambtenaren - Ziekteverzuim (4-1068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1068
Amenderingsrecht - Discussie over de (on)ontvankelijkheid van amendementen waarvan de inhoud het voorwerp uitmaakt van een belangenconflict - Artikel 59 Reglement van de Senaat - Artikel 143 Grondwet - Wetsontwerp 4-1252 tot wijziging wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1252)      
  4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-2900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2900
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-2901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2901
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-2902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2902
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-5548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5548
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-7485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7485
Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad (4-3105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3105
Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad (4-5552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5552
Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad (4-7486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7486
Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad (4-3106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3106
Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad (4-5553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5553
Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad (4-7487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7487
Atomium - Leden aangewezen door de federale regering - Taalgebruik (4-7360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7360
Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken (4-3178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3178
Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken (4-5770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5770
Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K 52-0039) (4-857)      
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Amendement nr 2 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers op het voorstel van gemotiveerd advies
4-856/3
p. 2 4-856/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7) (Pedagogisch toezicht inzake de Franstalige scholen uit de 6 Brusselse randgemeenten - Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap) (4-937)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Jurgen Ceder op het voorstel aangenomen door de commissie
4-937/2
p. 1-2 4-937/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-51
p. 59-62 4-51 p. 59-62 (PDF)
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, op het voorstel van gemotiveerd advies
4-1607/3
p. 1-2 4-1607/3 p. 1-2 (PDF)
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Amendement nr 2 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-547/3
p. 1-2 4-547/3 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
4-21
p. 23-24 4-21 p. 23-24 (PDF)
  4-21
p. 25 4-21 p. 25 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Aangehouden stemmingen
4-21
p. 23-24 4-21 p. 23-24 (PDF)
  4-21
p. 25 4-21 p. 25 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers, op het voorstel van advies aangenomen door de commissie
4-643/3
p. 1-2 4-643/3 p. 1-2 (PDF)
  Regeling van de werkzaamheden
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
4-27
p. 36-37 4-27 p. 36-37 (PDF)
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1) (4-1286)      
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0039) (4-1287)      
  Bespreking
4-81
p. 48-50 4-81 p. 48-50 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Amendement nr 2 van de heer Joris Van Hauthem, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1212/2
p. 2 4-1212/2 p. 2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-74
p. 12-13 4-74 p. 12-13 (PDF)
  4-74
p. 17-18 4-74 p. 17-18 (PDF)
  Bespreking
4-74
p. 7-9 4-74 p. 7-9 (PDF)
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen (4-3415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3415
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen (4-5773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5773
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen (4-3412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3412
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen (4-5951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5951
Belgacom - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Politieke criteria (4-3513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3513
Belgacom - Teleboetieks - GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Naleving (4-3233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3233
Belgacom - Teleboetieks - Taalgebruik (4-6539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6539
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3161
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen (4-3182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3182
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Houding van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) (4-3414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3414
Belgische Technische CoŲperatie - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-3185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3185
Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)      
  Geheime stemming en uitslag
4-4
p. 16-17 4-4 p. 16-17 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot voorzitter van de Senaat
   Al dan niet verenigbaarheid tussen de kandidatuur van de heer Armand De Decker voor het mandaat van voorzitter van de Senaat en het feit dat hij namens zijn partij actief deelneemt aan de "dialoog van gemeenschap tot gemeenschap"
4-42
p. 4-5 4-42 p. 4-5 (PDF)
  Geheime stemming voor de aanwijzing van de voorzitter
4-42
p. 4-5 4-42 p. 4-5 (PDF)
  4-42
p. 5-6 4-42 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het bureau van de parlementaire commissies - Regel van de evenredige vertegenwoordiging - Artikelen 23 en 84 van het reglement van de Senaat      
  4-4
p. 11-12 4-4 p. 11-12 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-316
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-317
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-318
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-602
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-1913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1913
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-1914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1914
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-2661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2661
Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA) - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3183
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Ontbreken van taalkaders (4-4658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4658
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Taalkaders - Invulling (4-1920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1920
Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling (4-1911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1911
Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling (4-2328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2328
DGOS - Sensibilisering (4-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-330
De Post - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Toepassing van de taalwetgeving (4-3129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3129
De Post - Brussels Hoofdstedelijke Gewest - Toepassing van de taalwetgeving - Vak-en werkliedenpersoneel (4-3784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3784
De Post - Watermaal-Bosvoorde - Toepassing van de taalwetgeving (4-3128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3128
De Senaat moet controle kunnen uitoefenen op de regering, ook op een regering van lopende zaken - Antwoord op de vragen      
  4-1 COM
p. 4-5 4-1 COM p. 4-5 (PDF)
De adviezen van de Raad van State met betrekking tot de taalexamens voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen (Advies om de taalexamens te baseren op de aard van de functie i.p.v. de graad - Gevolgen van de andere adviezen over de taalhoffelijkheid) (4-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-64
p. 20-23 4-64 p. 20-23 (PDF)
De berekening van de financiering van de actieplannen inzake de verkeersveiligheid (Toewijzing van de opbrengst van de penale geldboeten aan de lokale en de federale politie - Omslag per gewest) (4-1284)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 48-50 4-101 p. 48-50 (PDF)
De bescherming van Congolese vips door gevaarlijke stadsbendes (4-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 32-33 4-113 p. 32-33 (PDF)
De beslissing van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie om dossiers die uitgaan van klagers van het Vlaams Belang niet te behandelen (tot een uitspraak van de Raad van State of een andere rechtbank in het dossier van de financiering van die partij) (4-239)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-26
p. 14-16 4-26 p. 14-16 (PDF)
De besprekingen omtrent de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (Veralgemeend inschrijvingsrecht - Onttrekken van het toezicht op de 6 faciliteitengemeenten aan de Vlaamse overheid) (4-366)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-35
p. 16-18 4-35 p. 16-18 (PDF)
De evaluatie van de paramedische interventieteams (Gebrekkige spoedinterventie in het Pajottenland : taalprobleem en probleem van onaanvaardbare lange aanrijtijden) (4-42)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 16-19 4-5 COM p. 16-19 (PDF)
De heer Joris Van Hauthem acht de aanwezigheid van de verslaggever vereist bij de bespreking in plenaire vergadering      
  4-70
p. 6 4-70 p. 6 (PDF)
De onderrichtingen aangaande het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen voor wat betreft de rand- en de taalgrensgemeenten (Verspreiden van een circulaire die bepaalt dat oproepingsbrieven in de taal van het taalgebied dienen opgesteld te worden) (4-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-77
p. 20-22 4-77 p. 20-22 (PDF)
De opmerkingen van de Vlaamse regering over de vereenvoudiging van de banenplannen voorgesteld in het interprofessioneel akkoord (Ontslag van oudere werknemers omdat de huidige lastenverminderingen worden teruggeschroefd) (4-523)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-52
p. 15-18 4-52 p. 15-18 (PDF)
De pensioenen van de ambtenaren van de gemeenschappen en gewesten (Betaling door federale overheid of door gewesten en gemeenschappen) (4-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-108
p. 33-35 4-108 p. 33-35 (PDF)
De scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen bij de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (Stand van zaken 4 jaar na het onderzoek van het Vlaams Belang op basis van schriftelijke vragen - Achteruitgang van de toestand bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief) (4-961)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 43-45 4-80 p. 43-45 (PDF)
De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (Timing van de gebeurtenissen : voorstel van de koninklijke opdrachtgever, de heer Jean-Luc Dehaene - Onderhandelingen met de voorzitters van de meerderheidspartijen - Te verwachten initiatieven bij de afloop van het belangenconflict van de Duitstalige Gemeenschap) (4-1125)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-114
p. 10-11 4-114 p. 10-11 (PDF)
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-271)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-27
p. 9-13 4-27 p. 9-13 (PDF)
De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (in het kader van de hervorming van de gerechtelijke organisatie - Verduidelijkingen) (4-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-82
p. 33-34 4-82 p. 33-34 (PDF)
De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (Onderhandelde oplossing of parlementaire procedure - Timing - Overleg met deelstaatregeringen) (4-866)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
4-83
p. 9-10 4-83 p. 9-10 (PDF)
De sponsoring door de Nationale Loterij (Criteria) (4-1370)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 72-75 4-109 p. 72-75 (PDF)
De staatshervorming (Discussie in het Overlegcomitť of in een comitť der wijzen - Standpunt van de premier) (4-820)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 17-18 4-80 p. 17-18 (PDF)
De toebedeling van subsidies door de Nationale Loterij (Transparantie van de toewijzingscriteria voor subsidies) (4-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 43-46 4-46 p. 43-46 (PDF)
De verklaringen van de eerste minister dat deze regering geen staatshervorming meer zal doorvoeren (o.a. splitsing arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en werkgelegenheidsbeleid) (4-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-107
p. 9-13 4-107 p. 9-13 (PDF)
De vernieuwing van het beheerscontract met de Nationale Loterij (4-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen en aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 46-47 4-46 p. 46-47 (PDF)
De vernieuwing van het beheerscontract van de Nationale Loterij en de problematiek van de subsidiŽring (4-1371)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 75-77 4-109 p. 75-77 (PDF)
De voorstellen van de Vlaamse minister-president om een aantal uitgaven van de federale overheid over te nemen (Inspanning van de deelstaten op vraag van de federale regering wat betreft de begroting - Overname van uitgaven die te maken hebben met bevoegdheidsdomeinen van gewesten en gemeenschappen : fiscale aftrek van energiebesparende maatregelen, preventieve gezondheidszorg/vaccinatiecampagnes, wetenschapsbeleid, grootstedenbeleid) (4-466)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 7-8 4-48 p. 7-8 (PDF)
De voorstellen van de eerste minister omtrent de hervorming van de Senaat (en over de werking van het tweekamerstelsel - Statuut van de nota - Kopie van het akkoord van april 2002) (4-77)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-12
p. 9-10 4-12 p. 9-10 (PDF)
De vorderingen en de stand van zaken met betrekking tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap (Dialoog van gemeenschap tot gemeenschap - Probleem Brussel-Halle-Vilvoorde - Benoeming van drie kandidaat-burgemeesters) (4-475)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-49
p. 11-13 4-49 p. 11-13 (PDF)
De vraag van de Brusselse regering aan de eerste minister om de taalregeling voor de Brusselse hulp- en brandweerdiensten te wijzigen (4-1198)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-119
p. 8-9 4-119 p. 8-9 (PDF)
De vraag van de gemeente Galmaarden om de volgorde van het oproepen van MUG-diensten te wijzigen (om taalproblemen te vermijden) (4-1440)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 72-73 4-111 p. 72-73 (PDF)
De weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren (4-324)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-32
p. 29-32 4-32 p. 29-32 (PDF)
De wens van de drie dissidente Franstalige burgemeesters uit de randgemeenten om een onderhoud te hebben met de Eerste minister (4-468)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-48
p. 6-7 4-48 p. 6-7 (PDF)
De werkzaamheden van de werkgroep belast met de problematiek van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (Resultaten van de werkgroep - Oplossing om geldige verkiezingen te organiseren) (4-633)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-63
p. 7-9 4-63 p. 7-9 (PDF)
De wettigheid van de benoeming van de heer De Padt als regeringscommissaris (Onverenigbaarheid - Regeringscommissaris voor een efficiŽnte overheid - Wet 6 augustus 1931 en artikel 37 Grondwet) (4-1050)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-109
p. 30-31 4-109 p. 30-31 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008 (4-478)      
  Bespreking
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
   Bezwaar tegen de beslissing aan een uittredend voorzitter bepaalde faciliteiten toe te kennen na zijn ambtsperiode - Twee voltijdse medewerkers
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Joris Van Hauthem, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur (4-319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-319
Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur (4-320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-320
FOD FinanciŽn Ė Wervingsbeleid (Statistieken - Scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen - Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken) (4-59)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-59
FOD Kanselarij - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4552
Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Ontbreken van taalkaders - Redenen - Maatregelen (4-3198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3198
Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 - Nitraten en pesticiden in het grondwater - Statistieken - Vlaanderen (4-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-905
Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Personeel en Organisatie- Invulling van taalkaders (4-1855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1855
Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Secretariaat en Logistiek - Invulling van taalkaders (4-1854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1854
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Dienst Belastingen en Invorderingen - Douanes en Accijnzen - Invulling van taalkaders (4-1853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1853
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij - Onvolledige deelinventarissen - Stand van zaken (4-6533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-6533
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Invulling van de taalkaders (4-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1851
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Managementfuncties N-1 - Invulling van de mandaten (4-3689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3689
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders (4-1867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1867
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders (4-2477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2477
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders (4-5434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5434
Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Gegevensbestand diagnoses (4-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-321
Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Vermindering (4-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-322
Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie (4-3585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3585
Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie (4-5855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5855
Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3199
Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-5944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5944
Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten - Aantallen - Waalse faciliteitengemeenten (4-1193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1193
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) - Art. 21, ßß 2 en 4 - Kracht van wet - Tweetaligheid Brusselse plaatselijke besturen (4-4238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4238
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Versoepeling - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Belgacom (4-3413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3413
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-4617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4617
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-4618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4618
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-4619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4619
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-5294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5294
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-5501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5501
Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen (4-5804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5804
Gemeenten - Taalpremies voor ambtenaren die vreemde talen leren (4-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1338
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Afschaffing van het begrip "senatoren van rechtswege" : kinderen van de Koning) (4-859)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-859/1
p. 1-2 4-859/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsvoorwaarde voor Senaat en Kamer tot 18 jaar) (4-1435)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Hugo Coveliers en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1435/1
p. 1-2 4-1435/1 p. 1-2 (PDF)
Het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde (Nieuw belangenconflict - Contacten tussen federale regering en Duitstalige Gemeenschap) (4-905)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-92
p. 15-16 4-92 p. 15-16 (PDF)
Het gebruik van valse adressen door de verantwoordelijke uitgevers (Le magazine "Carrefour de la pťriphťrie") (4-457)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 75-76 4-46 p. 75-76 (PDF)
Het uitblijven van een definitieve regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers (4-1278)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 63-66 4-101 p. 63-66 (PDF)
Het uitblijven van een regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers (Verlenging van de overheidsmaatregel in afwachting van de publicatie van het KB - Managers die hun tweetaligheid moeten bewijzen - Vaste Commissie voor Taaltoezicht) (4-533)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 58-59 4-49 p. 58-59 (PDF)
Het vervolgen van bijzitters (4-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 77-79 4-16 p. 77-79 (PDF)
Het voorafgaan van de huwelijksinzegening aan het burgerlijk huwelijk (Burgerlijk huwelijk voor kerkelijk huwelijk) (4-1062)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-110
p. 19-22 4-110 p. 19-22 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 15 4-99 p. 15 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Indien een voorstel in commissie werd aangenomen, dient er in de plenaire vergadering eerst gestemd te worden over de amendementen op dit voorstel - Beroep op het Reglement door de heer Joris Van Hauthem      
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Inschrijving personenwagens, motorfietsen en aanhangwagens - Aantallen - Waalse faciliteitengemeenten (4-1199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1199
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling (4-1912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1912
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling (4-2479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2479
Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof (4-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-230
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3160
Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3159
Koninklijk besluit van 23†maart†1998 betreffende het rijbewijs - Taalbepalingen - Strijdigheid met de Grondwet (4-375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-375
Koninklijke Muntschouwburg - FinanciŽle situatie - Tekortkomingen bij het opstellen van de rekeningen - Ontbrekende informatie betreffende aanvullende pensioenverplichtingen (4-3092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3092
Koninklijke Muntschouwburg - Ontbreken van taalkaders (4-4661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4661
Koninklijke Muntschouwburg - Ontbreken van taalkaders (4-6154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6154
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalgebruik - Restaurant (4-3586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3586
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3157
Koninklijke Schenking - Onroerende goederen (4-1367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1367
Koninklijke Sterrenwacht - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3158
Koninklijke dotaties - Stijging (4-1013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1013
Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel (4-6537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-6537
Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel (4-6538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6538
Lokale opvangstructuren - Asielzoekers - Spreiding (4-1581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1581
Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) - Taalkaders - Invulling (4-1909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1909
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders (4-4660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4660
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders (4-6153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6153
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Wetenschapsbeleid (4-3517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3517
Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen (4-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1922
Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen (4-2480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2480
Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten (4-3516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3516
Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten (4-5956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5956
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Klimaat en Energie (4-3518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3518
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie (4-3515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3515
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie (4-5557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5557
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie (4-7488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7488
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Mobiliteit (4-3512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3512
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten (4-3522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3522
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten (4-5159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5159
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-3519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3519
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-3520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3520
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-5456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5456
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-5558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5558
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten (4-7489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7489
Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert (4-3523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3523
Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert (4-5160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5160
Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria (4-3511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3511
Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria (4-5157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5157
Nationale Loterij - Subsidies (4-1350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1350
Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding (4-3521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3521
Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding (4-5158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5158
Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen (4-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1664
Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen (4-1665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1665
Nationale Loterij - Toelagen (4-1644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1644
Nationale Loterij - Toelagen - Geweigerde projecten (4-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1921
Nationale Loterij - Toelages - Taalgroepen (4-1917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1917
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Tweetalige opschriften (4-6336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6336
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Criteria (4-3514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3514
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen op maat - Extra treinen (4-4011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4011
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen op maat - Extra treinen (4-5783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5783
Onroerende voorheffing - Vrijstellingen - Gebruik door de koninklijke familie (4-1666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1666
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen en Myriam Vanlerberghe en de heer Joris Van Hauthem
4-68
p. 44-45 4-68 p. 44-45 (PDF)
  4-68
p. 69 4-68 p. 69 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Begrotingstekort - Moeilijkheid voor de federale regering om de begroting rond te krijgen wegens de financieringswet en wegens investeringen in domeinen van de gewesten en gemeenschappen
4-53
p. 18-20 4-53 p. 18-20 (PDF)
   De gewoonte van de regering om een groot aantal artikelen te verpakken in een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen, om de evocatieprocedure te gebruiken om de behandeling te versnellen en om teksten in te dienen in de vorm van wetsvoorstellen
4-53
p. 17 4-53 p. 17 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Amendementen nrs 1 tot 203 van de heer Joris Van Hauthem c.s.
4-1777/2
p. 1-15 4-1777/2 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders (4-4659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4659
Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders (4-6152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6152
Paleis voor Schone Kunsten - Taalkaders - Opstellen van nieuwe kaders - Beschikbare gegevens (4-3171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3171
Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering (4-2127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2127
Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering (4-2270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2270
Personenbelastingen - Aanslagbiljet - Taal - Waalse faciliteitengemeenten (4-3919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3919
Personenbelastingen aanslagbiljet - Taal - Brussel-Halle-Vilvoorde - Nederlandstalige gemeenten (4-3920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3920
Raad van State - Leidend ambtenaar - Buiten kader plaatsing - Effecten op het taalkader (4-1910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1910
Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten (4-2121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2121
Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten (4-2734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2734
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Bespreking van voorstellen van advies i.v.m. het bevoegdheidsconflict over de inspectie van de Franstalige basisscholen - Beperking van de procedureproblemen in het Bureau - Annulatie van de openbare vergadering in de Kamer
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  Mevrouw Magriet Hermans vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (doc 4-842) - Beroep op artikel 40 van het Reglement van de Senaat : stemming over een agendawijziging
4-38
p. 7-8 4-38 p. 7-8 (PDF)
  4-38
p. 9-10 4-38 p. 9-10 (PDF)
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte (doc. 4-793) - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
  De heer Josť Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid
4-44
p. 4 4-44 p. 4 (PDF)
  4-44
p. 5-7 4-44 p. 5-7 (PDF)
  4-44
p. 8 4-44 p. 8 (PDF)
   Crisis van het bankstelsel - Fortis/BNP Paribas - Parmementaire onderzoekscommissie
4-44
p. 4-5 4-44 p. 4-5 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-44
p. 7-9 4-44 p. 7-9 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
4-44
p. 4-9 4-44 p. 4-9 (PDF)
   Verhoging van de parafiscale druk
4-44
p. 5 4-44 p. 5 (PDF)
   Voorstel van de Vlaamse regering om een aantal federale uitgaven die betrekking hebben op gewest- of gemeenschapsbevoegdheden, voor haar rekening te nemen
4-44
p. 6-7 4-44 p. 6-7 (PDF)
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 7 4-45 p. 7 (PDF)
  4-45
p. 7 4-45 p. 7 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
  4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
   Voorstel van de Vlaamse regering om een aantal federale uitgaven die betrekking hebben op gewest- of gemeenschapsbevoegdheden, voor haar rekening te nemen
4-45
p. 39-41 4-45 p. 39-41 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 5 4-23 p. 5 (PDF)
   Beschouwingen over de tussenkomsten van de leden van de oppositie
4-23
p. 56-57 4-23 p. 56-57 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 5 4-23 p. 5 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 5-8 4-23 p. 5-8 (PDF)
  4-23
p. 8-9 4-23 p. 8-9 (PDF)
  4-23
p. 61-62 4-23 p. 61-62 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
   Schoolpremie omgezet in een dertiende maand kinderbijslag
4-23
p. 8 4-23 p. 8 (PDF)
   Verdeling van de ministerportefeuilles
4-23
p. 5 4-23 p. 5 (PDF)
  4-23
p. 8 4-23 p. 8 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 4-5 4-11 p. 4-5 (PDF)
  4-11
p. 8 4-11 p. 8 (PDF)
  4-11
p. 69 4-11 p. 69 (PDF)
   Regionalisering van de NMBS
4-11
p. 6 4-11 p. 6 (PDF)
  4-11
p. 7 4-11 p. 7 (PDF)
   Regionalisering van de ziekteverzekering
4-11
p. 6 4-11 p. 6 (PDF)
  4-11
p. 7 4-11 p. 7 (PDF)
  4-11
p. 7 4-11 p. 7 (PDF)
   Staatshervorming
4-11
p. 5-10 4-11 p. 5-10 (PDF)
  4-11
p. 29 4-11 p. 29 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de behandeling van belangenconflicten
4-99
p. 16-17 4-99 p. 16-17 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Bankencrisis en financiŽle crisis : onderzoekscommissie Kamer-Senaat
4-56
p. 6 4-56 p. 6 (PDF)
   FinanciŽle, bancaire- en economische crisis
4-56
p. 4-5 4-56 p. 4-5 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-56
p. 7-9 4-56 p. 7-9 (PDF)
  4-56
p. 43 4-56 p. 43 (PDF)
   Kwestie van het al dan niet samenvallen van de federale en de regionale verkiezingen
4-56
p. 5-6 4-56 p. 5-6 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 6 4-56 p. 6 (PDF)
  4-56
p. 43 4-56 p. 43 (PDF)
   Regeringsbeleid
4-56
p. 4-9 4-56 p. 4-9 (PDF)
   Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
4-56
p. 7-8 4-56 p. 7-8 (PDF)
  4-56
p. 15 4-56 p. 15 (PDF)
  4-56
p. 37-38 4-56 p. 37-38 (PDF)
  4-56
p. 43 4-56 p. 43 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Rekenhof - Nationaal Orkest van BelgiŽ - Koninklijke Muntschouwburg - Overzenden van de rekeningen (4-3351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3351
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkzoekenden in Vlaanderen - Sancties wegens weigering aanleren landstaal (4-7526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7526
Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten (4-1352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1352
Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten (Gebruikte taal) (4-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1196
Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels (4-3931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3931
Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels (4-4980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4980
Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels (4-7547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7547
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies (4-903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-903
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies (4-904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-904
Spaanse gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overbracht naar BelgiŽ - Akkoord met Spanje (4-3852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3852
Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ (4-3416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3416
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs) (4-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-326
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS]) (4-2817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2817
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS]) (4-5930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5930
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-2059
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2060
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2061
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2062
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2063
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2064
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2065
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2066
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2067
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2068
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2069
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2070
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2071
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2072
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2073
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2074
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2075
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-2076
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2077
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2078
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2079
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2080
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2343
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2450
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2488
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2578
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2631
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2648
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2670
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2700
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2729
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2750
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2770
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2781
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-5613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5613
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-5921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5921
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-6113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6113
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-6193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6193
Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la pťriphťrie) (4-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-402
Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la pťriphťrie) (4-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-694
Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Opsplitsing per gewest (4-4553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4553
Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Opsplitsing per gewest (4-4554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4554
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis-1 van het reglement van de Senaat, teneinde de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I te laten geschieden volgens de evenredige vertegenwoordiging van de fracties (4-268)      
  Voorstel van de heer Joris Van Hauthem
4-268/1
p. 1-2 4-268/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  Amendementen nrs 1 tot 86 van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-602/3
p. 1-213 4-602/3 p. 1-213 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten (Wijzigingen van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de gewone wet van 16 april 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, van het Kieswetboek, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de provinciewet, van de provinciekieswet, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1020) (4-1019)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1019/1
p. 1-9 4-1019/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van het Kieswetboek, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit van 26 september 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1019) (4-1020)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1020/1
p. 1-7 4-1020/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ (Zie ook doc. 4-1019 en 4-1020) (4-1018)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1018/1
p. 1-13 4-1018/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 49ter in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda in de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een andere taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn voorschrijft of toelaat (Faciliteitengemeenten) (4-634)      
  Voorstel van de heer Joris Van Hauthem
4-634/1
p. 1-5 4-634/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Joris Van Hauthem
4-634/2
p. 1-3 4-634/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ß 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (Misbruik van de procedure beteugelen) (4-1180)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-1180/1
p. 1-7 4-1180/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid (Vestiging en inplanting van grootschalige detailhandel) (4-196)      
  Voorstel van mevrouw Anke Vandermeersch en de heer Joris Van Hauthem
4-196/1
p. 1-3 4-196/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren (De schorsingsbesluiten van de vicegouverneur kunnen enkel worden opgeheven bij een met redenen omkleed besluit van, al naargelang het geval, de Brusselse Hoofdstedelijke regering of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Zie ook doc. Senaat 4-1299) (4-1300)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1300/1
p. 1-3 4-1300/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (4-828)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (Sterfte tengevolge van zwangerschap of bevalling - Derde Wereld - Ontwikkelingssamenwerking) (4-793)      
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali (4-1179)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Joris Van Hauthem
4-79
p. 40 4-79 p. 40 (PDF)
  4-79
p. 65 4-79 p. 65 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II (4-1370)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-1370/1
p. 1-3 4-1370/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Voorstel van de heren Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Joris Van Hauthem
4-851/1
p. 1-3 4-851/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-860/1
p. 1-4 4-860/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Waalse faciliteitengemeenten (4-1365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1365
Waalse faciliteitengemeenten (4-1366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1366
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   FinanciŽle en economische crisis - Begrotingsbeleid
4-53
p. 18-20 4-53 p. 18-20 (PDF)
   Misbruik van het evocatierecht
4-53
p. 17-18 4-53 p. 17-18 (PDF)
   Techniek van programmawetten
4-53
p. 17-18 4-53 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Sociale economie - Bedrag dat de federale overheid voorziet ter cofinanciering van gezamenlijke inspanningen, te leveren met de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap) (4-763)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Lieve Van Ermen en de heer Joris Van Hauthem
4-33
p. 58 4-33 p. 58 (PDF)
  4-33
p. 88 4-33 p. 88 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 (4-1192)      
  Algemene bespreking
4-70
p. 5-6 4-70 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Sociale Maribel - Maatregelen ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen - Oprichting bij de RVA van een Fonds voor de vorming en de werkgelegenheid - Startlening - Bijdragevermindering voor werknemers jonger dan 19 jaar - Startbaanovereenkomsten - Specifieke vermindering voor mentors, werknemers die de opvolging verzekeren van stages - Dienstencheques - Terugbetaling van de medische onderzoekskosten van de jongeren die een alternerende opleiding volgen) (4-1560)      
  Amendement nr 1 van de heer Joris Van Hauthem c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1560/3
p. 1 4-1560/3 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-106
p. 13-14 4-106 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Koppeling van de bedragen van de Civiele Lijst en van de dotaties aan de gezondheidsindex) (4-1054)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 24-25 4-53 p. 24-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (De digitale transmissie van de processen-verbaal - Het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - De nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - De inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - De aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau - De door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen - De versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven - De organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus) (4-1252)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
  Stemming
4-71
p. 40 4-71 p. 40 (PDF)
  4-71
p. 59-60 4-71 p. 59-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (Tot stand brengen van een meertalig antwoordsysteem) (4-410)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Joris Van Hauthem
4-121
p. 44-45 4-121 p. 44-45 (PDF)
  4-121
p. 51-52 4-121 p. 51-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad (4-636)      
  Voorstel van de heer Joris Van Hauthem c.s.
4-636/1
p. 1-2 4-636/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad (Burgemeersters en schepenen - Bewijs van de kennis van beide landstalen) (4-653)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-653/1
p. 1-8 4-653/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda (Gebruik van uitsluitend het Nederlands in het Nederlandse taalgebied en uitsluitend het Frans in het Franse taalgebied - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad) (4-635)      
  Voorstel van de heer Joris Van Hauthem
4-635/1
p. 1-5 4-635/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Joris Van Hauthem
4-635/2
p. 1-3 4-635/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ß 2, vierde lid, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen (4-671)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-671/1
p. 1-2 4-671/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Algemene bespreking
4-64
p. 41-42 4-64 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie ermee belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning en over de verhoudingender grote grondwettelijke machten onderling (Rwandese drama - Ondervraging van hofmedewerkers) (4-928)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Joris Van Hauthem
4-928/1
p. 1-4 4-928/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (4-197)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Freddy Van Gaever, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-197/1
p. 1-15 4-197/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (4-243)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-243/1
p. 1-6 4-243/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde (18 jaar) (4-1433)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Nele Jansegers
4-1433/1
p. 1-2 4-1433/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1229)      
  Voorstel van mevrouw Nele Jansegers en de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem
4-1229/1
p. 1-6 4-1229/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Algemene bespreking
4-50
p. 37-40 4-50 p. 37-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren (Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tweetaligheidsvereiste - Uitbreiding toepassing van de wetten : ziekenhuisverenigingen, politiezones, OCMW, contractueel personeel en private ziekenvervoer - Verscherping van het toezicht op de naleving van de taalwetten : strafrechtelijke sanctie, verplichte doorsturing van de besluiten die het gebruik van talen betreffen en uitbreiding van de voogdijbevoegdheid van de vice-gouverneur en van zijn schorsende bevoegdheid) (4-1299)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1299/1
p. 1-15 4-1299/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt (Nieuwe verdeelsleutel) (4-959)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-959/1
p. 1-9 4-959/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (Alcoholische dranken) (4-530)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Joris Van Hauthem en Richard Fournaux en van mevrouw Isabelle Durant
4-32
p. 47-48 4-32 p. 47-48 (PDF)
  4-32
p. 76-77 4-32 p. 76-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Eentaligheid van de taalgebieden - met uitzondering van Brussel-Hoofdstad - ook op het vlak van de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt) (4-616)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-616/1
p. 1-7 4-616/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen (Functionele tweetaligheid van de ambtenaren) (4-1754)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1754/1
p. 1-5 4-1754/1 p. 1-5 (PDF)
Ziekteverzuim van ambtenaren - Controles - Niet gerechtvaardigde afwezigheid - Gevolgen (4-323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-323
Zijn uitspraken omtrent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Nood aan een beslissingsinstrument of structuur die boven de negentien gemeenten uitstijgt daar het instrument van de samenwerkingsakkoorden onvolkomen is - Uittrekken van extra financiŽle middelen) (4-107)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
4-14
p. 10-13 4-14 p. 10-13 (PDF)
Zijn voorstellen omtrent de nachtvluchten (Activiteiten van het koerierbedrijf DHL) (4-202)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
4-20
p. 17-22 4-20 p. 17-22 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999