Auteurs- en sprekersregister betreffende "D'haeseleer Guy" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-292)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-292
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-293)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-293
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-294)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-294
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-295)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-295
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-296)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-296
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-297)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-297
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-298)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-298
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-299)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-299
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-300)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-300
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-301)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-301
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-302)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-302
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-303)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-303
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-304)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-304
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-766)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-766
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-786)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-786
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-817)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-817
Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2019-2020)      
  Benoeming van de leden
7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
  7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
Amateurvoetbalclubs - Belastingcontroles - Cijfers (7-670)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-670
Amateurvoetbalclubs - Belastingcontroles - Cijfers (7-719)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-719
Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie (7-1091)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1091
Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie (7-221)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-221
Arbeiders - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik (7-1095)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1095
Arbeiders - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik (7-228)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-228
Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen (7-113)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-113
Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen (7-732)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-732
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-1004)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1004
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-1110)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1110
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-112)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-112
Asbestfonds - Geweigerde aanvragen (7-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-731
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-1003)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1003
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-106
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-1117)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1117
Asbestfonds - Rechthebbenden (7-730)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-730
Asbestfonds - Rechthebbenden op tegemoetkomingen - Aantal (7-205)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-205
Asbestfonds - Tegemoetkoming - Aanvragen (7-199)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-199
Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers (7-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1005
Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers (7-204)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-204
Asiel en migratie - Personen met een beschermingsstatus - Doorverwijzing naar de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Verdeling volgens de taalkennis (7-434)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-434
Asiel en migratie - Personen met een beschermingsstatus - Doorverwijzing naar de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Verdeling volgens de taalkennis (7-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-819
Asielaanvragen - Doorlooptijd beslissing (7-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-110
Asielaanvragen - Doorlooptijd beslissing (7-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-812
Asielopvang - Langverblijven - Regularisatie - Stand van zaken (7-111)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-111
Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI) (7-117)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-117
Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI) (7-813)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-813
Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI) - Cijfers 2020 - Asielzoekers die reeds over enige kennis van het Frans beschikken (7-1102)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-1102
Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik (7-1096)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1096
Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik (7-229)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-229
Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken (7-1081)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1081
Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken (7-124)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-124
Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken (7-186)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-186
Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal (7-1082)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1082
Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal (7-187)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-187
Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-1063)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1063
Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-1064)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1064
Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-362)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-362
Belgische nationaliteit - Verwerving - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-475)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-475
Belgische nationaliteit - Verwerving - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-68)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-68
Belgische nationaliteit - Verwerving - Identiteitskaart - Uitgifte - Gevraagde taal - Verdeling tussen Nederlands en Frans - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1120
Belgische nationaliteit - Verwerving - Identiteitskaart - Uitgifte - Gevraagde taal - Verdeling tussen Nederlands en Frans - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-579)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-579
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (7-180)      
  Procedure van de stemming - Wijze van tellen
7-13
p. 27 7-13 p. 27 (PDF)
  7-13
p. 29 7-13 p. 29 (PDF)
Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers (7-1112)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1112
Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers (7-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-565
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen (7-1111)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1111
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen (7-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-194
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (7-1116)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1116
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (7-196)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-196
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (7-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-733
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven (7-1022)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1022
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven (7-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-148
Bpost - Radicalisering - Aantal gevallen - Maatregelen (7-1066)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1066
Bpost - Radicalisering - Aantal gevallen - Maatregelen (7-130)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-130
Cannabisplantages - Aantal - Toename - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen (7-1009)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1009
Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen (7-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-168
Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten (7-1068)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1068
Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten (7-173)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-173
Comitť P - Klachten wegens racisme (7-172)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-172
Coronacrisis - Personen in het buitenland - RepatriŽringen naar BelgiŽ - Aantal - Kosten (Covid-19) (7-533)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-533
Coronacrisis - RepatriŽringen naar derde landen - Aantal - Kosten (Covid-19) (7-534)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-534
De heer Guy D'haeseleer vraag meer spreektijd.      
  7-10
p. 29-30 7-10 p. 29-30 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 (7-109)      
  Bespreking
   Rol van de Senaat
7-6
p. 4-14 7-6 p. 4-14 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Douanediensten - Mobiele scanners (7-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-115
Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten (7-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-178
Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen (7-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1006
Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen (7-120)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-120
Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen (7-814)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-814
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Guy D'haeseleer, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
FOD Werkgelegenheid - Dienst toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie (7-158)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-158
Fedasil - Derdelanders - Tewerkstelling - Wettelijke bepaling - Artikel 10 van de Grondwet - Naleving - Maatregelen (7-988)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-988
Federaal Adviescomitť voor de Europese aangelegenheden (2019-2020)      
  Benoeming van de afvaardiging van de Senaat
7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
  7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
Federale administraties - Telewerk - Cijfers (7-165)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid
   Antwoord
SV 7-165
Federale culturele instellingen - Raden van bestuur - Samenstelling - Invulling van de mandaten - Oproep van de kandidaten - Criteria - Benoemingen (7-1188)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1188
Federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Dienst Toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie (7-226)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-226
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-435)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-435
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-436)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-436
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-437
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-438)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-438
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-439)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-439
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-440)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-440
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-441)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-441
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-442)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-442
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-443)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-443
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-444)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-444
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-445)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-445
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-446)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-446
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-447)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   dossier afgesloten
SV 7-447
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-701)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-701
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-792)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-792
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-448)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-448
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-449)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-449
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-450)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-450
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-451)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 7-451
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-452
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-453)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-453
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-454)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-454
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-455)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-455
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-456)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-456
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-457)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-457
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-458)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-458
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-459)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-459
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-460)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   dossier afgesloten
SV 7-460
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-702)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-702
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-745
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-793)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-793
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting - In quarantaine plaatsing - Cijfers (Covid-19) (7-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1119
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1007)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1007
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1011)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1011
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1012)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1012
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1014)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1014
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1015)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
   Antwoord
SV 7-1015
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1016)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1016
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1017)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1017
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1018)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
   Antwoord
SV 7-1018
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1019)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-1019
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1020)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1020
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1021
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1025)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1025
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1026)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1026
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1027)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1027
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1028)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-1028
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1029)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1029
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1030)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1030
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1031)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1031
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1032)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1032
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1060)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1060
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-147)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Vraag zonder antwoord
SV 7-147
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-164)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid
   Antwoord
SV 7-164
Federale politie - Cel vermiste personen - Werking - Cijfers (7-1121)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1121
Federale politie - Cel vermiste personen - Werking - Cijfers (7-290)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-290
Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) (7-1115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1115
Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) (7-195)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-195
Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie (7-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-109
Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie (7-1109)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1109
Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie (7-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-379
Gemeenschappen en Gewesten - Schulden aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Zaken voor de rechtbanken - Aantal (7-197)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-197
Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen (7-1008)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1008
Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen (7-169)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-169
GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen (7-131)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-131
GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen (7-132)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-132
GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen (7-698)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-698
GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen (7-816)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-816
Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties (7-1108)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1108
Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties (7-183)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-183
Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties (7-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-476
Gevangenissen - Geradicaliseerde elementen - Opvolging - Gegevens - Resultaten (7-1106)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1106
Gevangenissen - Moorden - Aantal (7-1071)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1071
Gevangenissen - Moorden - Aantal (7-179)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-179
Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen (7-182)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 7-182
Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen (7-758)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-758
Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen (7-947)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-947
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen (7-1072)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1072
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen (7-180)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-180
Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties (7-1101)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-1101
Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties (7-122)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-122
Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties (7-123)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-123
Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties (7-815)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-815
Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers (7-1104)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1104
Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers (7-203)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-203
Innovatiepremie - Cijfers (7-224)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-224
Innovatiepremie - Cijfers (7-683)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-683
Inoverwegingneming van voorstellen - Ontvankelijkheid van voorstellen tot herziening van de Grondwet - Laattijdige ronddeling      
  7-4
p. 16-19 7-4 p. 16-19 (PDF)
Islamitische Staat (IS) - IS-strijders - RepatriŽring van kinderen - Opvolging (7-99)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-99
Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen (7-1092)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1092
Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen (7-223)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-223
Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen (7-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-376
Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie (LIMOSA) - Meldingsplicht - Niet naleving - Sancties (7-107)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-107
Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie (LIMOSA) - Meldingsplicht - Niet naleving - Sancties (7-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-681
Leger - Taalverhoudingen - Scheeftrekking (7-1061)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Dedonder, minister van Defensie
   Antwoord
SV 7-1061
Leger - Taalverhoudingen - Scheeftrekking (7-138)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
SV 7-138
Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds (7-433)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-433
Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds (7-818)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-818
Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds (7-979)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-979
Milieudelicten - Vervolging - Cijfers - Maatregelen (7-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-185
Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Aandachtspunt binnen Justitie (7-1074)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1074
Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Bestraffing - Aangepaste wetgeving (7-181)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-181
Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19) (7-619)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-619
Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19) (7-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-620
Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19) (7-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-750
Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst (7-1062)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-1062
Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst (7-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid
   Antwoord
SV 7-166
Nationale Loterij - Niet-geÔnde winsten (7-105)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
SV 7-105
Nationale Loterij - Omzet (7-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
SV 7-104
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ninove - Stationsinfrastructuur - Vernieuwing (7-69)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-69
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkeren - Betaalparking (7-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-403
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 19 december 2019 - Minimale dienstverlening (7-461)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-461
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 19 december 2019 - Minimale dienstverlening - Cijfers (7-264)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-264
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort (7-1083)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1083
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort (7-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-188
Nummerplaten - Verlies - Diefstal (7-1084)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1084
Nummerplaten - Verlies - Diefstal (7-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1194
Nummerplaten - Verlies - Diefstal (7-189)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-189
Obesitas - Vermageringsoperaties - Medische gevolgen - Mortaliteitscijfers (7-149)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-149
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-1070)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1070
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1545
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-177
Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers (7-1059)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1059
Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers (7-157)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-157
Onroerend goed in het buitenland - Fiscale gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Overeenkomsten - Stand van zaken (7-137)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-137
Onroerend goed in het buitenland - Fiscales gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Uitwisselen van fiscale gegevens op verzoek - Dubbelbelastingverdragen (7-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-135
Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Fiscale gegevens - Toegang voor alle OCMW's - Verzoek van de POD Maatschappelijke Integratie - Antwoord van de Gegevensbeschermingsautoriteit (7-134)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-134
Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Fiscale gegevens - Toegang voor alle OCMW's - Verzoek van de POD Maatschappelijke Integratie - Antwoord van de Gegevensbeschermingsautoriteit (7-796)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-796
Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Modaliteiten - Opvragen van fiscale gegevens op verzoek (7-136)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-136
Oprichting van een gemengde commissie Senaat-Kamer belast met de evaluatie van de staatsstructuren      
  Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan - Samenstelling van de commissie
7-20
p. 36-41 7-20 p. 36-41 (PDF)
Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling (7-211)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-211
Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling (7-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-734
Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in BelgiŽ - Uitzonderingen (7-1085)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-1085
Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in BelgiŽ - Uitzonderingen (7-191)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-191
Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers (7-1065)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1065
Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers (7-121)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-121
Pensioenen - Toegelaten arbeid - Overschrijding van de grenzen - Vermindering en schorsing van het pensioen (7-193)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-193
Pensioenleeftijd - Werken na vijfenzestig jaar - Cijfers (7-190)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-190
Personen veroordeeld voor terrorisme - Aantal - Redenen - Nationaliteit (7-1107)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1107
Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers (7-1123)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1123
Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers (7-269)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-269
Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers (7-270)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-270
Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers (7-764)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-764
Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers (7-265)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-265
Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers (7-266)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-266
Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers (7-763)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-763
Pitazaken - Fiscale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen (7-613)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-613
Pitazaken - Sociale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen (7-614)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-614
Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek - Aantal - Redenen - Oorzaken - Maatregelen (7-288)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-288
Politiezones - Fusies (7-1023)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1023
Politiezones - Fusies (7-170)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-170
Politiezones - Politie-inspecteurs - Tekort - Maatregelen (7-289)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-289
Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes (7-1086)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1086
Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes (7-202)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-202
Regeling van de werkzaamheden      
  De heer Guy D'haeseleer vraag om een verklaring af te leggen na de stemming
7-10
p. 25 7-10 p. 25 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Vorderingen - Verjaring - Overschrijden van de grenzen voor toegelaten arbeid (7-192)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 7-192
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Inspectiedienst - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie (7-155)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-155
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking (7-1097)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1097
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking (7-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-230
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn (7-1094)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1094
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn (7-227)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-227
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle (7-1113)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1113
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle (7-200)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-200
Schietclubs - Veiligheid leden - Verbod van het dragen van hoofddeksels (7-327)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-327
Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling (7-1118)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1118
Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling (7-206)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-206
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (7-1105)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-1105
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (7-208)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-208
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (7-209)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Vraag zonder antwoord
SV 7-209
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (7-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-210
Sociale huisvestingssector - Sociale fraude (7-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-108
Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen (7-1103)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1103
Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen (7-212)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-212
Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen (7-313)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-313
Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers (7-1090)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1090
Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers (7-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-220
Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers (7-377)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-377
Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie (7-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1073
Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie - Bestraffing - Mogelijke aanpassing van de wetgeving (7-184)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-184
Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag (7-1057)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1057
Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag (7-156)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-156
Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod (7-1114)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1114
Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod (7-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-201
Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-291)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-291
Telewerk - Evolutie (7-1058)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1058
Telewerk - Evolutie (7-154)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-154
Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie (7-222)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-222
Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie (7-682)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-682
Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden (7-1093)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1093
Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden (7-225)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-225
Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen (7-1010)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1010
Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen (7-167)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-167
Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal (7-1122)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1122
Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal (7-285)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-285
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiŽntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Amendement nr 1 van de heer Guy D'haeseleer c.s.
7-115/2
p. 1-2 7-115/2 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24†februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verslag van de dames Katia Segers en Vťronique Durenne en de heren Steven Coenegrachts, Philippe Courard, Rodrigue Demeuse, Guy D'haeseleer, Andries Gryffroy en Orry Van de Wauwer
7-117/4
p. 1-23 7-117/4 p. 1-23 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Guy D'haeseleer en Bob De Brabandere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-117/8
p. 1-6 7-117/8 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-117/5)
7-21
p. 5-33 7-21 p. 5-33 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Bespreking van het verzoek (7-344/1)
7-28
p. 15-23 7-28 p. 15-23 (PDF)
Vluchtelingen - Asielmisbruik - Tijdelijke stiekem terugkeer naar het thuisland - Betrapte personen - Cijfers - Vervolgen - Maatregelen (7-1100)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-1100
Vluchtelingen - Huurmarkt - Schijnmakelaars - Strijd - Maatregelen - Overleg met het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), met de Vlaams minister van Wonen en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (7-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-949
Vluchtelingen - Huurmarkt - Schijnmakelaars - Strijd - Maatregelen - Overleg met het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), met de Vlaams minister van Wonen en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (7-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-950
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan (7-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-176
Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan (7-198)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-198
Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan (7-378)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-378
Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel (7-1024)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1024
Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel (7-171)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-171
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Toepassing artikel 39,8į van het reglement - Verdagen naar een volgende vergadering - Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan over de wijziging van de agenda
7-6
p. 14-16 7-6 p. 14-16 (PDF)
  Debat over de procedure tot stemmen - Samenstelling van het Hof
7-7
p. 12-17 7-7 p. 12-17 (PDF)
  De heer Guy D'haeseleer vraag meer spreektijd
7-10
p. 29-30 7-10 p. 29-30 (PDF)
  De heer Guy D'haeseleer vraag om een verklaring af te leggen na de stemming
7-10
p. 25 7-10 p. 25 (PDF)
  Debat
7-10
p. 21-25 7-10 p. 21-25 (PDF)
  Herstemming (eerste kandidaat) (15 mei 2020)
7-10
p. 27-30 7-10 p. 27-30 (PDF)
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (7-147)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Yves Buysse en Bob De Brabandere
7-147/1
p. 1-6 7-147/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter (Personen met een handicap - Zelfstandigheid - Culturele, professionele en maatschappelijke integratie) (7-13)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (7-116)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen (7-101)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-101/1
p. 1-3 7-101/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (7-121)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel†II van de Grondwet een artikel†22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt (7-169)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten (7-112)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-112/1
p. 1-18 7-112/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten (7-113)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-113/1
p. 1-16 7-113/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ߆1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (Misbruik van de procedure beteugelen) (7-158)      
  Voorstel van de heer Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Klaas Slootmans, Guy D'haeseleer en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bob De Brabandere
7-158/1
p. 1-10 7-158/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel (Depolitisering - Benoemingscommissie - Vergelijkend examen) (7-138)      
  Voorstel van de heren Guy D'Haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, de dames Adeline Blancquaert en Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Yves Buysse
7-138/1
p. 1-8 7-138/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft (7-126)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, de dames Anke Van dermeersch en Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans, Leo Pieters en Yves Buysse
7-126/1
p. 1-8 7-126/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen (7-156)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren, Bob De Brabandere en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-156/1
p. 1-8 7-156/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of CataloniŽ een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Guy D'haeseleer en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heer Bob De Brabandere
7-241/1
p. 1-6 7-241/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije (7-111)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-111/1
p. 1-5 7-111/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor (7-201)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere, Yves Buysse en Klaas Slootmans, mevrouw Adeline Blancquaert, de heer Leo Pieters, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-201/1
p. 1-7 7-201/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in OekraÔne (7-330)      
  Bespreking
7-27
p. 48-65 7-27 p. 48-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer GaŽtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  Bespreking
7-12
p. 49-52 7-12 p. 49-52 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee (7-183)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Guy D'Haeseleer, Yves Buysse en Bob De Brabandere en mevrouw Anke Van dermeersch
7-183/1
p. 1-4 7-183/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest (7-105)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-105/1
p. 1-26 7-105/1 p. 1-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Bespreking
7-16
p. 6-13 7-16 p. 6-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Ontbinding van het Belgische Staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen) (7-145)      
  Voorstel van de heren Guy D'haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heer Bob De Brabandere, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
7-145/1
p. 1-19 7-145/1 p. 1-19 (PDF)
Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria (7-267)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-267
Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria (7-268)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-268
Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria - Precisering (7-365)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-365
War Heritage Institute(WHI) - Personeelsleden - Taalverhoudingen - Taalonevenwichten - Maatregelen (7-133)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
SV 7-133
Werkloosheid - Controle - Systeem van verblijfsbewijzen - Werking (7-159)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-159
Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles (7-1088)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1088
Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles (7-218)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-218
Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie (7-1099)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1099
Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie (7-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-207
Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers (7-1087)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1087
Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers (7-213)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-213
Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal (7-1089)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1089
Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal (7-219)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-219
Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan (7-1098)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1098
Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan (7-231)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-231
Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers (7-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-146
Wet van 10†mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers (7-1013)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1013
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal (7-175)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-175
Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing (7-1067)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1067
Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing (7-174)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-174
Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd - Aantal (7-1069)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1069
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, teneinde de partijdotaties te verminderen (7-240)      
  Voorstel van de heer Klaas Slootmans, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Leo Pieters en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer
7-240/1
p. 1-4 7-240/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999