Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2017-2018

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
6-1574 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 5/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576
6-1575 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576
6-1576 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575
6-1577 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - PatiŽntengegevens - Eventuele verkoop aan privťbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 18/12/2018
6-1578 Nadia El Yousfi (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Cosmetica - Aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen - Gevaarlijkheid - Maatregelen voor de volksgezondheid - Bescherming van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 1/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1579
6-1579 Nadia El Yousfi (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cosmetica - Aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen - Gevaarlijkheid - Maatregelen voor de volksgezondheid - Bescherming van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1578
6-1580 Anne Barzin (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Veroordelingen - Cijfers - Evolutie - Sensibiliseringscampagne van 2013 - Resultaten - Toekomstige sensibiliseringsacties - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2121
6-1581 Anne Barzin (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Leerplicht - Verlagen van de leerplicht naar de leeftijd van drie jaar - Overleg met de Gemeenschappen - FinanciŽle impact voor de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2122
6-1582 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 23/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1583
6-1583 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 18/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1582
6-1584 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Justitie - Gerechtelijke uitspraken - Mogelijkheid tot herziening - Gerechtelijke dwaling - Strijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-1585 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Criminele illegalen - Het terugsturen naar hun oorspronkelijk land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Antwoord 29/3/2018
6-1586 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
  Rappel 19/2/2018
  Rappel 16/5/2018
  Antwoord 18/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1588
6-1587 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
  Rappel 19/2/2018
  Rappel 16/5/2018
  Rappel 11/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1588
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2170
6-1588 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
  Rappel 19/2/2018
  Rappel 16/5/2018
  Rappel 11/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1587
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2171
6-1589 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pesticiden - Invloed op voortijdige bevallingen - Onderzoek in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Rappel 3/12/2018
  Antwoord 8/1/2019
6-1590 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Aanwezigheid in voedingsmiddelen - Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)- Controles - Resultaten - Gevaarlijke landbouwpraktijken - Toelatingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Antwoord 27/11/2017
6-1591 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Wegcode - Snelweg - Verplichting rechts te rijden - Afschaffing - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Antwoord 5/12/2017
6-1592 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2276
6-1593 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2277
6-1594 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 8/1/2018
6-1595 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 6/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598
6-1596 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 21/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598
6-1597 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2055
6-1598 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 23/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
6-1599 Rik Daems (Open Vld) eerste minister  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1600 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 21/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1601 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2056
6-1602 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 29/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1603 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 8/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1604 Rik Daems (Open Vld) minister van Justitie  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1605 Rik Daems (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1606 Rik Daems (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 9/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1607 Rik Daems (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2057
6-1608 Rik Daems (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1609 Rik Daems (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 20/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1610 Rik Daems (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1611 Rik Daems (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 14/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1612 Rik Daems (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 24/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1613 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1614 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2058
6-1615 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 17/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1616
6-1616 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1615
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2059
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2060
6-1617 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Fipronilcrisis -Europese Commissie - Genomen maatregelen - Samenwerking met de deelstaten - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 24/11/2017
6-1618 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 - Wijziging- Belgisch standpunt - Acetamiprid en Thiacloprid -Moleculen nog toegelaten - ReŽvaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 26/10/2017
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1619 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Informele jobs - Oververtegenwoordiging van vrouwen - Zorgtaken - Betaalde zorg - Onzekere arbeid - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 26/10/2017
  Antwoord 14/6/2018
6-1620 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 27/10/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1621
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2172
6-1621 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 27/10/2017
  Antwoord 9/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1620
6-1622 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Glyfosaat - Sporen in de voeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 3/11/2017
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1623 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Virtuele munten - Nanocoin - Beleggingen - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Onderzoek - Informatiecampagne - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 7/11/2017
  Antwoord 6/12/2017
6-1624 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Clickbait sites die automatisch data verzamelen over burgers - Privacy - Auteursrechten - Bescherming - Klachten - Maatregelen - Overleg met zoekrobots
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 8/11/2017
  Antwoord 7/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1625
6-1625 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Clickbait sites die automatisch data verzamelen over burgers - Privacy - Auteursrechten - Bescherming - Klachten - Maatregelen - Overleg met zoekrobots
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 8/11/2017
  Antwoord 6/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1624
6-1626 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Inwerkingtreding - Ondernemingen en overheden - Aanduiding van functionarissen gegevensbescherming - Vereisten - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 8/11/2017
  Antwoord 6/12/2017
6-1627 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 - Omzetting - Uitvoeringsbesluit - Lijst van uitzonderingssituaties - Stand van zaken - Overleg met deelentiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 8/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-1628 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische fouten - Rechten van de slachtoffers - Hulp - Schadevergoeding - Geplande verbeteringen - Samenwerking met de deelstaten en de actoren uit de gezondheidszorg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 23/4/2018
6-1629 Christophe Lacroix (PS) eerste minister  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 13/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1631
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1632
6-1630 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1629
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1631
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1632
6-1631 Christophe Lacroix (PS) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 15/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1629
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1632
6-1632 Christophe Lacroix (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1629
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1631
6-1633 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiŽle balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1634
6-1634 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiŽle balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1633
6-1635 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 25/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1636
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1637
6-1636 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 14/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1635
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1637
6-1637 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1635
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1636
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2173
6-1638 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1640
6-1639 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 8/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1640
6-1640 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 20/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1639
6-1641 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in BelgiŽ - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 20/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1643
6-1642 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in BelgiŽ - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1643
6-1643 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in BelgiŽ - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 15/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1642
6-1644 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag 2016 - Uitblijven van publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Rappel 9/1/2018
  Rappel 7/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Rappel 14/9/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1645
6-1645 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag 2016 - Uitblijven van publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Rappel 9/1/2018
  Rappel 7/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Rappel 14/9/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1644
6-1646 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vlaams afstammingscentrum - Federale donoranonimiteit - Overleg tussen de Vlaamse expertenwerkgroep en de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Rappel 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1647 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Antwoord 23/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1648
6-1648 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1647
6-1649 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Contraceptie - Kwetsbare bevolkingsgroepen - Toegang - Prijs - Verhoogde tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering - Voorwaarden - Draagwijdte - Spiraaltjes en implantaten - Mogelijke terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Antwoord 3/3/2018
6-1650 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijdingmiddelen - Sulfoxaflor - Evaluatie van de risico's - Nieuwe resultaten - Toelatingsaanvraag in BelgiŽ - Erkenningscomitť van de Federale Openbare Dienst (FOD) Volksgezondheid - Besluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Antwoord 5/4/2018
6-1651 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Amitraz - Besmetting van voedingsmiddelen - Federaal Agenstschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Programma van jaarlijkse analyses - Ontbreken van Amitraz - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Antwoord 2/1/2018
6-1652 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1655
6-1653 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
  Antwoord 6/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1655
6-1654 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
  Antwoord 7/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1655
6-1655 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1654
6-1656 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Dierenpark Pairi Daiza - Toegangelijkheid per trein - Passagiers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 30/3/2018
6-1657 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brede economische en handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) en Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership Ė TTIP)- Onderhandelingen - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 2/2/2018
6-1658 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 30/3/2018
6-1659 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2158
6-1660 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1661 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/1/2018
6-1662 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 30/7/2018
6-1663 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van FinanciŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2159
6-1664 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Sociale Zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 31/1/2018
6-1665 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 18/5/2018
6-1666 Bert Anciaux (sp.a) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Defensie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2017
6-1667 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Functioneren - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2160
6-1668 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 31/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1669
6-1669 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 19/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1668
6-1670 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1671
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2174
6-1671 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 12/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1670
6-1672 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Vast Comitť I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 31/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1673
6-1673 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Vast Comitť I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1672
6-1674 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast Comitť I - Informatiepositie - Databeheer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
6-1675 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Ontwikkelingssamenwerking - Federale begroting - Bijkomende besparingen - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Werking - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Antwoord 8/1/2018
6-1676 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politieambtenaren - Lokale verkiezingen - Kandidaatstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2338
6-1677 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1678
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1679
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2175
6-1678 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Antwoord 2/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1677
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1679
6-1679 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Antwoord 8/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1677
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1678
6-1680 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1681
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1682
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2176
6-1681 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 2/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1680
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1682
6-1682 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1680
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1681
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2177
6-1683 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1685
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2178
6-1684 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 30/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1685
6-1685 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1683
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1684
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2179
6-1686 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1688
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2180
6-1687 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 2/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1688
6-1688 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1687
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2181
6-1689 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1691
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2182
6-1690 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 2/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1691
6-1691 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1690
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2183
6-1692 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1694
6-1693 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Antwoord 2/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1694
6-1694 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1693
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2184
6-1695 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie  
  Rechten van het kind - Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten - Hulp - Onzekerheid - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) ę†Relais Enfants-Parents†Ľ - Toegekende middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 18/5/2018
6-1696 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Aangekondigde hervorming - Impact - Mobiliteit van de rechtzoekende - Eventuele moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 22/1/2018
6-1697 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Woonzorgcentra - Financiering - RIZIV - Unicommunautaire en bicommunautaire rusthuizen - Verdeling van de middelen binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 10/4/2018
6-1698 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2161
6-1699 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 10/1/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1701
6-1700 Rik Daems (Open Vld) minister van Justitie  
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 9/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1701
6-1701 Rik Daems (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1700
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2061
6-1702 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Illegale houtkap - Rapport ę†Blood-stained timber†Ľ - Import illegaal hout - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1703
6-1703 Martine Taelman (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Illegale houtkap - Rapport ę†Blood-stained timber†Ľ - Import illegaal hout - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 11/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1702
6-1704 Rik Daems (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1706
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2062
6-1705 Rik Daems (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 11/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1706
6-1706 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 9/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1705
6-1707 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1709
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2185
6-1708 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1709
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2186
6-1709 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Antwoord 7/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1708
6-1710 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Autosnelwegen - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 6/3/2018
6-1711 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gemeenschappen en gewesten - Schulden aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Zaken voor de rechtbanken - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/3/2018
6-1712 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/3/2018
6-1713 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Stakingen - BeŽindiging - Eenzijdige verzoekschriften - Indiening - Aantal - Afloop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 2/2/2018
6-1714 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2339
6-1715 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2340
6-1716 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 25/1/2018
6-1717 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister  
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/12/2018
6-1718 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Groep AB InBev - Prijs van het bier - Stijging - Economische impact - Economisch kader dat van toepassing is op het bedrijf - Eventueel misbruik van machtspositie - Onderzoek door de Europese Commissie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1719 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 15/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1721
6-1720 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 15/12/2017
  Antwoord 12/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1721
6-1721 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Drugs - CocaÔne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 15/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1720
6-1722 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Jacht - Drijvers met honden en geleiders van jachthonden - Opsporen van de honden - Gebruik van halsband met gps-tracker - Erkende toestellen - Heffing - Belangrijke kost - Overleg met het BIPT - Eventuele maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Antwoord 12/1/2018
6-1723 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1725
6-1724 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Antwoord 11/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1725
6-1725 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Antwoord 10/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1724
6-1726 Lode Vereeck (Open Vld) eerste minister  
  Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Antwoord 18/1/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1727
6-1727 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1726
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2081
6-1728 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1730
6-1729 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Antwoord 20/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1730
6-1730 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Antwoord 21/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1729
6-1731 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Rappel 26/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1733
6-1732 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Rappel 26/3/2018
  Antwoord 20/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1733
6-1733 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2018 ) 22/12/2017
  Rappel 26/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1732
6-1734 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1736
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2187
6-1735 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Antwoord 5/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1736
6-1736 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1735
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2188
6-1737 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Antwoord 12/2/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1738
6-1738 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1737
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2189
6-1739 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Overwegen - Beveiliging - Afschaffing - Cijfers - Begroting - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Alternatieve bouwwerken - Beslissingsmodel - Criteria - Verduidelijkingen - Zachte mobiliteit - Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Rappel 15/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-1740 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spirulina - Risicoís voor de volksgezondheid - Bijkomend onderzoek - Preventiemaatregelen - Traceerbaarheid - Informatie voor de consument, de gezondheidswerkers en de exploitanten van voedingsketens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Antwoord 12/3/2018
6-1741 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Volledige cijfers voor 2017
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Antwoord 31/1/2018
6-1742 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  GecreŽerde jobs - Type - Studie van de administratie Werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 11/1/2018
  Antwoord 12/2/2018
6-1743 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 12/1/2018
  Antwoord 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1745
6-1744 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 12/1/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1745
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2190
6-1745 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 12/1/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1744
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2191
6-1746 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Toelating - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013- Herziening - Afstemmming met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1747 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksistisch geweld op openbare plaatsen - Klachten - Aantal - Ongewenst seksueel gedrag op het werk - Definitie - Eventuele volledige lijst van klachten - Preventieorganen - Indiening van een klacht - Juridische bescherming tegen ontslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2249
6-1748 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2250
6-1749 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Openbaar vervoer - Verbale agressie of ander seksistisch gedrag - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gegevens - Aanpak van het verschijnsel - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
  Antwoord 29/3/2018
6-1750 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ruimtevaartsector - Europese Ruimtemissies - Belgische investeringen - Bedragen - Selectiecriteria - Begunstigde bedrijven - Niet prioritiare sectoren - Europese Ruimtevaartorganisatie - Begroting - Belgische deelname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2251
6-1751 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Station van Lot - Heideveldstraat - Verkeersveiligheid - Verbetering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 19/1/2018
  Antwoord 10/4/2018
6-1752 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Justitie  
  Nieuw rijbewijs - Aflevering - Mercuriusdatabank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/3/2018 ) 26/1/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1753
6-1753 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nieuw rijbewijs - Aflevering - Mercuriusdatabank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/3/2018 ) 26/1/2018
  Antwoord 6/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1752
6-1754 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Trekkingsspelen - Niet-ingewisselde winnende krasbiljetten - Niet-geÔnde winsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 23/2/2018
6-1755 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Comitť P - Klachten wegens racisme - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2341
6-1756 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2342
6-1757 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2343
6-1758 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2344
6-1759 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Onroerende goederen - Buitenland - Uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2345
6-1760 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 9/8/2018
6-1761 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 24/4/2018
6-1762 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 24/4/2018
6-1763 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Derdelanders - Niet-Europese werknemers - Illegale tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 6/3/2018
6-1764 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 9/4/2018
6-1765 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 29/4/2018
6-1766 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rookverbod - Openbare lokalen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 9/4/2018
6-1767 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 12/3/2018
6-1768 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 9/3/2018
6-1769 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in BelgiŽ - Uitzonderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 15/3/2018
6-1770 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) - Belgisch Staatsblad - Publicatie - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 23/4/2018
6-1771 Johan Verstreken (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Gaswinning in Groningen - Afbouw - Export van gas naar BelgiŽ - Inkrimping - Gevolgen - Alternatieve mogelijkheden - Belgisch gasnet - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1772 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Europees mededingingsbeleid - Boetes - Cijfers - Inkomsten - Inschrijving in de federale begroting - Bestemming van de bedragen - Staatssteun - Legitimiteit - Overtredingen - Aantal - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 30/3/2018
6-1773 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Prevalentie - Statistieken - Actualisering van de cijfers - Nieuwe studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018 ) 8/2/2018
  Antwoord 25/4/2018
6-1774 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018 ) 8/2/2018
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2278
6-1775 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksueel geweld - Audiovisueel verhoor - Uitbreiding naar meerderjarige slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018 ) 8/2/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2252
6-1776 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Begeleiding - Verbetering - Politiescholen - Bijscholing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018 ) 8/2/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2253
6-1777 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  VZW Globe Aroma - Inval door de politie - Gevolgen voor onze rechtstaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Antwoord 2/7/2018
6-1778 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2162
6-1779 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2163
6-1780 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  BE-REEL†!-programma (Belgium renovates for energy efficient living) - Criteria - Budget - Participatie door Gewesten en gemeenten - Spreiding - Doelgroep - Termijnen - Financieringsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/3/2018 ) 21/2/2018
  Rappel 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1781 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 22/2/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1782
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2063
6-1782 Rik Daems (Open Vld) minister van Justitie  
  Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 22/2/2018
  Antwoord 12/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1781
6-1783 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - FP2020 Summit - BelgiŽ's engagement - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 22/2/2018
  Antwoord 29/3/2018
6-1784 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Auteursrecht - Beheersvennootschappen - Inning en betaling van de rechten - Controlediensten - Cijfers - Boekjaar 2014, 2015, 2016 en 2017 - Nieuwe controlemaatregelen - Impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 28/2/2018
  Antwoord 28/4/2018
6-1785 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Uitstoot van wagens - Verwijderen uit het verkeer van vervuilende wagens - Schade voor de consument en de bestuurder - Autoproducenten - Verantwoordelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Antwoord 6/6/2018
6-1786 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nieuw Marien Ruimtelijk Plan - Gevolgen voor de visserijsector - Overleg met het Vlaams Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Antwoord 29/3/2018
6-1787 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Bende van Nijvel - Onderzoek - CIA en andere buitenlandse inlichtingendiensten - Mogelijke betrokkenheid - Onafhankelijk onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1788 GŁler Turan (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Brexit - Gevolgen - Controle van de grenzen - Douaniers - Werving - Aantal - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Rappel 25/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2207
6-1789 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Transportsector - Sociale fraude - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Rappel 17/4/2018
  Antwoord 10/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1790
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 6-2309
6-1790 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Transportsector - Sociale fraude - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Antwoord 12/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1789
6-1791 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Antwoord 9/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1792
6-1792 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1791
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2192
6-1793 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Slachtoffers van vrouwenmoord - Moord door de partner - Statistieken - Verzameling van gegevens - Verbetering - Maatregelen - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 9/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2254
6-1794 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Waddenzee - Noordzee - Scheepswrakken - Schenden van oorlogsgraven - Bescherming - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Antwoord 14/4/2018
6-1795 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Antwoord 20/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1796
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1797
6-1796 Martine Taelman (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1797
6-1797 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1796
6-1798 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Eerstelijnsgezondheidszorg - Toegankelijkheid - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Eerstelijnsgezondheidszorg - Toegankelijkheid - Nederlandstalige bevolking - Artsen en huisartsen - Spoeddiensten - Tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 15/3/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1799 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 16/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1800
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1801
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2193
6-1800 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 16/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1801
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2194
6-1801 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 16/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1800
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2195
6-1802 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Reistoeslag voor alleenstaanden en singles - Wettelijk kader - Gemiddelde meerprijs - Situatie in de buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 20/3/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1803 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede (stuk Senaat, nr. 6-162) - Opvolging - Agendering - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-1804 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97) - Opvolging - Seksuele en reproductieve rechten - Genderambassadeur - Buitenlands beleid - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 18/8/2018
6-1805 Christie Morreale (PS) minister van Justitie  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - omzendbrief COL 4/2006 - Aanpassing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1806 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - Centra voor gezinsplanning - Huisartsen - Erkenning - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1807 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat 6-97) - Opvolging - Borstkanker - Gratis opsporing - Mammografie - Terugbetaling - Beperking - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 8/7/2018
6-1808 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Verbod - Privťgebruikers - Reglementering - Stand van zaken - Overleg op Europees niveau - Alternatieven voor glyfosaat - Ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 28/8/2018
6-1809 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - InterministeriŽle conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2255
6-1810 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Preventie - Acties - Aanpak - Melding door artsen - Vooruitgang - Vorming van beroepsmensen - Geaccrediteerde begeleidingsscentra - Informatiecampagne - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2256
6-1811 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Ziekenhuizen - Opvang - Afwezigheid - Maatregelen -†Seksuele Agressie Set (SAS)†- Eventuele verplichting tot uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2257
6-1812 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Seksisme in de openbare ruimte - Bestrijding - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Handen af! Stop seksisme †- Afficheringcampagne - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Betrokkenheid - Advertentieruimte - Terbeschikkingstelling tegen betali
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 28/3/2018
  Antwoord 12/6/2018
6-1813 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektrohypersensitiviteit - Nieuwe technologie - Li-Fi (Light Fidelity) - Wetenschappelijke ontwikkelingen - Alternatief voor wifi (ďWireless FidelityĒ) - Voordelen voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 28/3/2018
  Antwoord 2/5/2018
6-1814 Christophe Lacroix (PS) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Toegestane garantie aan de ARCO-coŲperatieleden - Arrest van de Raad van State - Ingeroepen juridische argumenten - Belfius - Privatisering - Gemeentelijke holding - Lokale overheden - Schadeloosstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 29/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-1815 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Kraamafdeling - Mogelijkheid voor vaders om te blijven na de geboorte van een kind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 29/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2258
6-1816 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coŲrdinator bestrijding antisemitisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1817
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1818
6-1817 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coŲrdinator bestrijding antisemitisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1818
6-1818 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coŲrdinator bestrijding antisemitisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1817
6-1819 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Zonnebank - Aanbod door lokale besturen - Controle - Verwijdering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 7/5/2018
6-1820 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  China - Sociaalkredietsysteem van de overheid - Impact op de Belgen die er wonen en verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 9/8/2018
6-1821 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad - Recht op verzorging in de eigen taal - Gewestelijke of gemeentelijke 100-diensten en MUG's - Taalwetgeving - Naleving - Overleg met een Nederlandstalig woonzorgcentrum of ziekenhuis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 7/9/2018
6-1822 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Rechten van meisjes - Aanwijzing van een Bijzondere rapporteur bij de Verenigde Naties (VN) - Rapport van Plan International
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Antwoord 7/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1823
6-1823 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Rechten van meisjes - Aanwijzing van een Bijzondere rapporteur bij de Verenigde Naties (VN) - Rapport van Plan International
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Rappel 23/5/2018
  Antwoord 17/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1822
6-1824 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ruimtemijnbouw - Space mining - Ambities van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2082
6-1825 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederlandstalige rechtbank van koophandel - Werkingsverslag 2017 - Ziekteverzuim - Eenheidsrechtbank - Proefproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1826 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  BelgiŽ - Productiviteitsgroei - Studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Antwoord 2/10/2018
6-1827 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  BelgiŽ - Werkzaamheidsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Antwoord 14/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1828
6-1828 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  BelgiŽ - Werkzaamheidsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1827
6-1829 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Dividend 2017
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2083
6-1830 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woningen in eigendom van rechtspersonen - Verlaging van het belastingtarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2084
6-1831 Lode Vereeck (Open Vld) eerste minister  
  Bijen in nood - Impact op de economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 11/4/2018
  Antwoord 28/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1833
6-1832 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Bijen in nood - Impact op de economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 11/4/2018
  Antwoord 15/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1833
6-1833 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bijen in nood - Impact op de economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 11/4/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1832
6-1834 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1837
6-1835 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Antwoord 23/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1837
6-1836 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Antwoord 4/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1837
6-1837 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1836
6-1838 GŁler Turan (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Antwerpen-Berchem - Rolstoelgebruikers - Toegankelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2018 ) 20/4/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
6-1839 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1841
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2196
6-1840 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Antwoord 18/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1841
6-1841 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1840
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2197
6-1842 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1844
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2198
6-1843 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1844
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2199
6-1844 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1843
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2200
6-1845 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Geplande antennes - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1846 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2279
6-1847 Lode Vereeck (Open Vld) eerste minister  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 6/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1848 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 25/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1849 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2085
6-1850 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1851 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1852 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1853 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 29/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1854 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1855 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2086
6-1856 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1857 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1858 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 28/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1859 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 9/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1860 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 31/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1861 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 4/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1862 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2087
6-1863 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1864 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2088
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2089
6-1865 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Europese Commissie (EC) - Voorstel tot invoering van een tijdelijke omzetbelasting voor digitale dienstverleners (ę†digitaks†Ľ) - Invoering - Voordelen en nadelen - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2090
6-1866 Olga Zrihen (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Synthetische sportvelden - Volksgezondheid - Wetenschappelijk onderzoek in BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1867 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dysautonomie - Behandeling - Enterale sondevoeding - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 9/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1868 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2018 ) 16/5/2018
  Antwoord 12/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1869
6-1869 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2018 ) 16/5/2018
  Antwoord 6/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1868
6-1870 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Seksueel geweld - Opvang - Ziekenhuizen - Verplegers - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
6-1871 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Verbod door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Verantwoording - Belgische bietensector - Mogelijke alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1872 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Circulaire economie - Ontwikkeling in BelgiŽ - FinanciŽle stimulansen - Maatregelen - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Antwoord 26/6/2018
6-1873 Gilles Mouyard (MR) minister van Justitie  
  Wapenwet - Regularisatie van wapens - Bezit van wapen ę†zonder munitie†Ľ - GeŽrfde wapens als souvenir - Verantwoording van de wettige redenen van bezit - Probleem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 14/11/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1874 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Afval van drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Kwalificatie van het delict - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 14/9/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1875
6-1875 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Afval van drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Kwalificatie van het delict - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 14/9/2018
  Antwoord 18/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1874
6-1876 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2091
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2092
6-1877 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Belgische doctoraathouders - CarriŤre-uitbouw - Beleid in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2093
6-1878 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Late leveringen - AbsenteÔsme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 29/6/2018
6-1879 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Rapport van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Digitale spionage - Politieke spionage - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1880
6-1880 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Rapport van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Digitale spionage - Politieke spionage - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 24/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1879
6-1881 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Xtc en zuiverdere cocaÔne - MDMA-gehalte - Toename - Volksgezondheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1882
6-1882 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Xtc en zuiverdere cocaÔne - MDMA-gehalte - Toename - Volksgezondheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 7/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1881
6-1883 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Blockchain - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Studie - B-Hive
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2094
6-1884 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsenwachtposten (HWP's) - Erkenning door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Aanpak - Financiering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-1885 Rik Daems (Open Vld) eerste minister  
  Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 4/6/2018
  Antwoord 28/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1886
6-1886 Rik Daems (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 9/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1885
6-1887 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  BelgiŽ - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2095
6-1888 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opleiding op de werkvloer - Federaal toegestaan cumulbedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1889 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Detailhandel in BelgiŽ, Nederland en Luxemburg - Territoriale leveringsbeperkingen - Benelux-studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 3/9/2018
6-1890 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lozingen door chemische tankers - Noordzee - Handhaving - Cijfers - Strengere internationale regels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 28/6/2018
6-1891 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1893
6-1892 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1893
6-1893 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 12/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1892
6-1894 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1895
6-1895 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 6/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1894
6-1896 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2096
6-1897 Olga Zrihen (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV-nummers - Artsen die niet meer echt actief zijn of die in het buitenland werken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 10/7/2018
6-1898 Gilles Mouyard (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Proefbank voor vuurwapens te Luik - Interne situatie - Organisatie - Problemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 6/6/2018
  Antwoord 26/7/2018
6-1899 Christophe Lacroix (PS) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Redenen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2310
6-1900 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kleurstof E171 - Mogelijke toxiciteit - Verbod - Voorzorgsprincipe - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1901 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2239
6-1902 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Bestrijding - Gegevens - Verzamelen en coŲrdinatie - Ontbreken - IAMM - Interdepartementale coŲrdinatiecel - Rol - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 12/6/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1903 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 26/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1905
6-1904 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 15/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1905
6-1905 Rik Daems (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 20/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1904
6-1906 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende en landende vliegtuigen - Afzwakken van de windnorm - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 25/9/2018
6-1907 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2164
6-1908 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Milieueffectenstudie - Stand van zaken - Betrokken partijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 25/9/2018
6-1909 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Hybride vliegtuigen - Gebruik - Toelating - Ontwikkeling - Stimuleren en ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 13/9/2018
6-1910 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Cijfers - Eventuele aanpassingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 31/8/2018
6-1911 Simone Susskind (PS) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Myanmar - Rohingya-volk -Schendingen van de mensenrechten - Naleving - Economische betrekkingen met Myanmar - Verschillende benadering door de Gewesten - Overleg - Eventuele gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Antwoord 15/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1945
6-1912 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen cariŽs of tandbederf - Preventie - Rol van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Initiatieven - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 18/12/2018
6-1913 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Aanpassing en afzwakking - Impact op de federale evenwichten - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/7/2018 ) 27/6/2018
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1914 Christophe Lacroix (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Luchtkwaliteit - Europese Commissie - ďClean Air OutlookĒ - Inbreukprocedures - Controle van de luchtkwaliteit - Europese steun - Activering - ďClean air dialoguesĒ- Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1915 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1917
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2201
6-1916 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 21/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1917
6-1917 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1916
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2203
6-1918 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 26/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1919
6-1919 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 20/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1918
6-1920 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 20/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1922
6-1921 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1922
6-1922 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
  Antwoord 7/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
6-1923 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2204
6-1924 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 6/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
6-1925 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 3/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
6-1926 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1927
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2205
6-1927 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1926
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2206
6-1928 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
6-1929 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 6/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
6-1930 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Antwoord 3/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
6-1931 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1932
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2209
6-1932 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 3/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1931
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2210
6-1933 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Raad van Europa - Aanbevelingen en beslissingen ten aanzien van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/8/2018 ) 6/7/2018
  Antwoord 5/11/2018
6-1934 Brigitte Grouwels (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Briefwisseling met de belastingplichtigen - Ontoelaatbare taalfouten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/8/2018 ) 11/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2265
6-1935 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brusselse gemeenten - Tweetaligheidspremies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2165
6-1936 GŁler Turan (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  De bestemming van de winst die BelgiŽ heeft gemaakt aan de Griekse crisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2208
6-1937 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1939
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2211
6-1938 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Antwoord 17/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1939
6-1939 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1938
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2212
6-1940 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1942
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2213
6-1941 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Antwoord 24/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1942
6-1942 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1941
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2214
6-1943 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafbaar stellen van het binnenbrengen van verboden voorwerpen in de gevangenis - Handhaving - Veiligheid in de gevangenissen - Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Antwoord 4/10/2018
6-1944 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische ziekten - Kosten - Stijging - Toekomstige financiering - Cijfergegevens - Maatregelen - Overleg met de deelstaten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-1945 Simone Susskind (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Myanmar - Rohingya-volk -Schendingen van de mensenrechten - Naleving - Economische betrekkingen met Myanmar - Verschillende benadering door de Gewesten - Overleg - Eventuele gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1911
6-1946 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1947
6-1947 Christophe Lacroix (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiŽnten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1946
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2311
6-1948 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Antwoord 2/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1949
6-1949 Rik Daems (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Golden visa - Harmonisatie - Controle - Risicoprofielen - Georganiseerde misdaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Antwoord 12/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1948
6-1950 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1951
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2215
6-1951 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/10/2018 ) 3/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1950
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2216
6-1952 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlands feministisch beleid - Zweeds initiatief - Zakboekje - Belgische diplomatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Rappel 3/12/2018
  Antwoord 11/12/2018
6-1953 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1954
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2217
6-1954 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1958
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2218
6-1955 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1957
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2219
6-1956 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2220
6-1957 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Antwoord 9/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1955
6-1958 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 ) 6/9/2018
  Antwoord 9/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1954
6-1959 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Antwoord 23/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1960
6-1960 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Langdurig zieken - Re-integratiebeleid - Cijfers - Financiering - Beroepsziekten en arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 19/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag