Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1936

van GŁler Turan (sp.a) d.d. 18 juli 2018

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

De bestemming van de winst die BelgiŽ heeft gemaakt aan de Griekse crisis

Griekenland
monetaire crisis
rente
winst

Chronologie

18/7/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2208

Vraag nr. 6-1936 d.d. 18 juli 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale staat beheert financiŽn, en staat zo ook in voor een aanzienlijk "gemeenschappelijk erfgoed", waaronder de sociale zekerheid en de belangrijke wetten over sociale bescherming (pensioenen en ziekte en invaliditeitsverzekering). Het zijn zaken die de inwoners van de gewesten onmiddellijk aanbelangen.

De eurolanden en het Internationaal Muntfonds (IMF) leenden sinds 2010 zo'n 273 miljard euro aan Griekenland om een bankroet van het land te vermijden. De eurolanden maken nu een einde aan het financiŽle steunprogramma voor Griekenland.

Uit een parlementaire vraag van de Duitse Groenen blijkt dat Duitsland massaal heeft "geprofiteerd" van de Griekse crisis. Sinds 2010 verdiende de Duitse centrale bank 2,9 miljard euro aan de opgekochte obligaties en leningen. Die middelen werden vervolgens doorgestort naar de Duitse begroting.

Mijn vragen aan de geachte minister :

1) Hoeveel bedroeg de totale Belgische bijdrage sinds 2010 in de garanties van de eurolanden aan het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (European Financial Stability Facility - EFSF), waarmee dat fonds op de financiŽle markten de eigenlijke steungelden voor Griekenland heeft geleend?

2) Hoeveel heeft BelgiŽ ontvangen aan intresten voor zijn bijdrage aan het EFSF sinds 2010?

3) Welke bestemming werd gegeven aan de ontvangen intresten?