Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1574

van Christophe Lacroix (PS) d.d. 12 oktober 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen

elektronische overheid
internetsite
beroepsloopbaan
digitale kloof
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Chronologie

12/10/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017)
5/12/2017Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576

Vraag nr. 6-1574 d.d. 12 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De regering stelde onlangs de app mycareer.be voor, een applicatie die betrekking heeft op de loopbaan. Daarmee kan burgers een overzicht geboden worden van hun beroepsloopbaan. Het gaat in feite om een databank die beheerd wordt door een vzw en de Rijksdient voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Om toegang te krijgen moet men zich aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart (eID-kaart).

De applicatie biedt op gebruiksvriendelijke manier een overzicht van de loopbaan in de vorm van een tijdlijn, waarop de huidige en vorige jobs of periodes van inactiviteit vermeld zijn. De verzamelde gegevens betreffen alle professsionele statuten van zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.

Ook wordt de mogelijkheid geboden, via het jaaroverzicht, om meer details te zien, zoals het salaris en het exacte aantal gewerkte dagen. Er kunnen ook lijsten worden geŽxporteerd naar een document in pdf-formaat.

Vroeger konden die gegevens verkregen worden bij de federale administraties. Daarvoor moest een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Het voordeel is nu dat men zich niet langer tot verschillende instanties moet richten, wat geruststellend is voor mensen die op veel verschillende plaatsen hebben gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitzendarbeiders.

De gegevens worden in het systeem gebracht door de werkgevers, de socialeverzekeringsfondsen, de ziekenfondsen en de verschillende uitbetalingsinstellingen bij de instellingen van de sociale zekerheid.

Mijn vraag heeft betrekking op de instrumenten om de digitale kloof tegen te gaan. Al ongeveer tien jaar zet WalloniŽ twee middelen in om de digitale kloof te verminderen. Het betreft het netwerk van de espaces publics numťriques (EPN) en het Plan mobilisateur de technologies de l'information et de la communication (PMTIC).

Die intiatieven zijn er vooral op gericht werkzoekenden, leefloners of steuntrekkers die weinig vertrouwd zijn met informatica, te sensibiliseren en op te leiden inzake informatietechnologie.

De vraag is of in het kader van de invoering van mycareer.be en de verdere ontwikkeling daarvan, niet voor sommige categorieŽn van werknemers moet voorzien worden in de begeleiding van mensen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof.

Deze vraag valt, als transversale aangelegenheid, binnen de bevoegdheid van de Senaat. Ik wens namelijk te weten of er contact werd opgenomen met de deelstaten om werknemers bij te staan bij het gebruik van mycareer.be.

In de toekomst zal iedereen die dienst nodig hebben. Hij zal nog uitgebreid worden en er zullen nog nieuwe gegevens aan toegevoegd worden, zoals studentenjobs of leercontracten.

Samenwerking is dus nodig om te vermijden dat er op een tweede niveau een digitale kloof onstaat die veroorzaakt wordt door het onvermogen om de beschikbare digitale gegevens te gebruiken voor de eigen ontwikkeling en ontplooiing.

Hebt u bijkomende informatie over dit dossier? Wat is de stand van zaken?

Antwoord ontvangen op 5 december 2017 :

Ik verwijs naar het antwoord gegeven door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op schriftelijke vraag nr. 6-1576.