Brigitte Grouwels - CD&V
 
Eresenator
 
Geboren te Hasselt op 30 mei 1953

Licentiaat in de Handels- en consulaire wetenschappen (Limburgs Universitair Centrum)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (Limburgs Universitair Centrum)
Kandidaat in de Oosterse filologie en geschiedenis (KULeuven)
Voorbereidend jaar Doctorat d'Université (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Frankrijk)

Economiste

1992-1997 en 1999-2004 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1995-1997 en 1999-2004 : lid van de Vlaamse Raad
1997-1999 : minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid (Vlaamse regering)
2004-2009 : staatssecretaris belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel (Brusselse Hoofdstedelijke regering)
2009-2014 : minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Informatica en de Haven van Brussel (Brusselse Hoofdstedelijke regering)
2014-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement (vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement)
Januari - mei 2019 : Bureaulid van de Senaat

Commandeur in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019