Lode Vereeck - Open Vld
 
  website: www.vereeck.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Deurne op 23 januari 1965

Doctor in de economische wetenschappen (Universiteit Maastricht - Nederland)
Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (Universiteit Antwerpen)

Docent en hoofddocent (Universiteit Hasselt)
Gewezen docent (Universiteit Maastricht - Nederland)
Gewezen gastdocent (Universidad Torcuato di Tella - Buenos Aires - Argentinië)
Gewezen assistent (Universiteit Antwerpen)

1999-2000 : adjunct-kabinetschef (minister van Middenstand)
2000-2004 : bestuurder van de transnationale Universiteit Limburg (tUL)
2009-2014 : lid van het Vlaams Parlement
2009-2010 : voorzitter van de LDD-fractie (Vlaams Parlement)
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Diepenbeek)
2014-2019 : gecoöpteerd senator


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-11/1/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
8/12/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/1/2019-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat