Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1581

van Anne Barzin (MR) d.d. 12 oktober 2017

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Leerplicht - Verlagen van de leerplicht naar de leeftijd van drie jaar - Overleg met de Gemeenschappen - FinanciŽle impact voor de Gemeenschappen

schoolplicht
kleuterschool

Chronologie

12/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2122

Vraag nr. 6-1581 d.d. 12 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

Artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 houdende de leerplicht bepaalt: ďVoor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt met het schooljaar dat begint in het jaar waarin hij de leeftijd van zes jaar bereikt en eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar tijdens hetwelk hij achttien jaar wordt.Ē

Sinds enkele jaren is er sprake van de verlaging van de leeftijd waarop de leerplicht begint.

Verschillende studies hebben aangetoond dat de kleuterschool zeer belangrijk is in de schoolloopbaan van kinderen, wat betreft de socialisatie, taalbeheersing en leerprocessen. Kinderen die niet naar de kleuterklas gaan, ondervinden meer moeilijkheden in het eerste leerjaar.

In februari 2016 keurde de Senaat een informatierapport goed betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land, Senaat, nr. 6-162 /1 tot 4).

Dat document wijst op het belang van het kleuteronderwijs in de strijd tegen de armoede en beveelt aan om de leerplicht op drie jaar te brengen.

Aangezien het om een aangelegenheid gaat die is opgenomen in de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht en onderwijs in het algemeen onder de bevoegdheid valt van de deelstaten; aangezien de Senaat het probleem al behandeld heeft in een informatieverslag over kinderarmoede en in dat verband drie beleidsniveau's betrokken waren, betreft het een transversale aangelegenheid.

Ik heb volgende vragen:

1) Wat vindt de staatssecretaris van dit voorstel om de leerplicht te laten aanvangen op de leeftijd van drie jaar?

2) Hoe schat zij de samenwerking tussen de gemeenschappen in met betrekking tot dit dossier? Is er overleg gepland?

3) Werd de financiŽle impact van een dergelijke maatregel voor de deelstaten al geanalyseerd? Zo ja, wat zijn daarvan de conclusies?