Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1771

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 2 februari 2018

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Gaswinning in Groningen - Afbouw - Export van gas naar BelgiŽ - Inkrimping - Gevolgen - Alternatieve mogelijkheden - Belgisch gasnet - Aanpassing

aardgas
Nederland
zekerheid van voorziening
uitvoer
winning van delfstoffen

Chronologie

2/2/2018Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018)
24/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1771 d.d. 2 februari 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : zowel de federale overheid als de overheden van de gewesten hebben bevoegdheden ter zake. De federale Staat is bevoegd voor het nationale transport van gas en de veiligheid van de gasbevoorrading van het land, maar de gewesten zijn bevoegd voor de gasdistributie.

De Tweede Kamer in Nederland heeft onlangs gedebatteerd over de gaswinning in Groningen. De gasproductie in Groningen is al enkele jaren omstreden. De gaswinning werkt aardbevingen in de hand en de inwoners zijn bezorgd om hun veiligheid. Volgens het Staatstoezicht op de mijnen moet de gasproductie dan ook flink omlaag.

Nederland levert ook gas aan de buurlanden Frankrijk, BelgiŽ en Duitsland. De verplichtingen van die leveringen lopen nog tot 2030. Vanwege de centrale Europese markt kan Nederland niet zomaar van die buitenlandse verplichtingen af geraken. Tot op de dag van vandaag is de officiŽle afspraak dat tussen 2024 en 2030 de gasleveringen uit Nederland in verschillende stappen tot nul worden gebracht. Maar er zijn nu ook geluiden te horen dat Nederland al officieus heeft laten weten vragende partij te zijn voor een snellere uitdoving.

De alternatieve gasleveranciers zoals Rusland, Noorwegen en Qatar leveren hoogcalorisch gas dat een andere samenstelling heeft dan het laagcalorisch gas uit Nederland, dat een hogere concentratie aan stikstof heeft. Als BelgiŽ dat wil gebruiken in de bestaande leidingen, dan moet eerst het Belgisch gasnet worden aangepast. De gastransportmaatschappij Fluxys is reeds begonnen met aanpassingen uit te voeren in bedrijven. Maar het conversieplan versnellen is niet vanzelfsprekend.

Ik had graag de volgende vragen gesteld aan de geachte minister :

1) Hoe reageert ze op de vraag van Nederland om de inkrimping van de gasexport te versnellen? Heeft ze hierover een officiŽle vraag gekregen?

2) In welke mate is BelgiŽ voorbereid op de inkrimping van de gasexport vanuit Nederland naar BelgiŽ ? In welke mate zijn er reeds voldoende alternatieven voorhanden ?

3) Wat is de stand van zaken inzake het conversieplan om over te schakelen naar alternatieve mogelijkheden ?