Simone Susskind - PS
 
Doctor honoris causa ULB
 
  website: www.simonesusskind.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Elsene op 19 oktober 1947

Licentiate in de sociale wetenschappen (ULB)
Kandidate in de economische wetenschappen (ULB)

Sociologe
Gewezen kabinetsattaché (minister van Justitie)

2014-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2017-2019 : deelstaatsenator aangewezen door de Franse Taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
24/11/2017-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
24/11/2017-23/5/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
24/11/2017-23/5/2019 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
24/11/2017-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat