Guy D'haeseleer - Vlaams Belang
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Fractievoorzitter
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (GPC) inzake Europol (plaatsvervanger)
Senaat tel.: 02 501 76 80
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: [email protected]
Privé Brusselseheerweg 102
9403 Ninove (Neigem)
tel.: 054 33 48 88
tel.: 0495 48 36 97
e-mail: [email protected]
Geboren te Ninove op 12 maart 1969

Sociaal adviseur (Erasmushogeschool - Brussel)

Gewezen consulent (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB)
Gewezen sociaal inspecteur (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - RVA)

1990-1991 : kabinetsmedewerker (minister van Ontwikkelingssamenwerking)
1994-1999 : parlementair medewerker
Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Ninove)
1999-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : quaestor van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2013 : lid van het OCMW (Ninove)
Sinds 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 18 juli 2019 : voorzitter van de VB-fractie (Senaat)

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019- Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden