Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1594

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 25 oktober 2017

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
provincie West-Vlaanderen

Chronologie

25/10/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017)
8/1/2018Antwoord

Vraag nr. 6-1594 d.d. 25 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : samen met de vervoersmaatschappij De Lijn, en de andere regionale vervoersmaatschappijen maakt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) deel uit van de instrumenten die moeten zorgen voor een geÔntegreerd openbaarvervoersaanbod dat noodzakelijk is om een vlotte bereikbaarheid van Vlaanderen te garanderen.

Ik heb de minister al enkele malen ondervraagd over de mogelijkheden om de stopplaats in het station van Jabbeke te heropenen (cf. vraag om uitleg nr. 5-3356 van 26 maart 2013, Senaat, Handelingen 5-228COM van 4 juni 2013, blz. 14 ; en schriftelijke vraag nr. 6-852). De inwoners van Jabbeke dringen al geruime tijd aan op een heropening van de stopplaats in Jabbeke omdat ze nu moeten uitwijken naar Brugge of Oostende. Minister Galant antwoordde in 2016 dat een heropening van de stopplaats in het station van Jabbeke enkel een verschuiving van de reizigers met zich zou meebrengen en dus enkel exploitatiekosten en investeringskosten met zich zou meebrengen, zonder extra inkomsten. Bovendien waren er volgens de minister plannen van De Lijn voor een tramverbinding die beter op de lokale verplaatsingsbehoeften kan inspelen dan de trein.

Vlaamse minister Weyts gaf in een antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 1184 van 25 mei 2016 over een mogelijke tramverbinding te kennen dat er momenteel geen sprake is van een mogelijke tramverbinding in die regio.

De nieuwe chief executive officer (CEO) van de NMBS, mevrouw Sophie Dutordoir, gaf onlangs te kennen dat ze meer wil investeren in kleinere projecten in kleine stopplaatsen. Ook het aantal aansluitingen moet met een vijfde omhoog.

Ik had aan de geachte minister graag de volgende vragen gesteld :

1) Gelet op de visie van de nieuwe CEO van de NMBS en het feit dat er geen sprake is van een mogelijke tramverbinding in de regio van Jabbeke : in welke mate is er een mogelijkheid dat de stopplaats van het station van Jabbeke alsnog in aanmerking komt voor een heropening†?

2) De studie van het station van Jabbeke paste in een globale doorlichting van honderden bestaande en potentiŽle stopplaatsen in het land. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 6-852 van 17 mei 2016 stelde minister Galant dat er nog geen definitieve besluiten waren. Zijn er ondertussen al definitieve besluiten omtrent de doorlichting ?

Antwoord ontvangen op 8 januari 2018 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) wijst erop dat haar standpunt niet gewijzigd is : een heropening van de stopplaats Jabbeke zal haast enkel een verschuiving van de reizigers met zich meebrengen zodat er bijkomende exploitatie- en investeringskosten zijn zonder extra inkomsten. Daarenboven zou een bijkomende stop in Jabbeke penaliserend zijn voor de vele reizigers vanuit Oostende.

De NMBS acht een heropening van Jabbeke dan ook niet aangewezen en is van oordeel dat de bediening van de agglomeraties tussen Oostende en Brugge een taak is van de regionale openbare vervoersmaatschappijen.