Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Guy D'haeseleer

306 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1545 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022 ) 30/3/2022
  Antwoord 23/5/2022
7-1194 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Nummerplaten - Verlies - Diefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/5/2021 ) 19/4/2021
  Antwoord 18/5/2021
7-1188 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Raden van bestuur - Samenstelling - Invulling van de mandaten - Oproep van de kandidaten - Criteria - Benoemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2021 ) 2/4/2021
  Antwoord 4/6/2021
7-1123 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 12/5/2021
7-1122 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1121 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale politie - Cel vermiste personen - Werking - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1120 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Identiteitskaart - Uitgifte - Gevraagde taal - Verdeling tussen Nederlands en Frans - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1119 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting - In quarantaine plaatsing - Cijfers (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1118 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1117 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 17/2/2022
7-1116 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 17/2/2022
7-1115 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1114 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1113 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rookverbod - Openbare lokalen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 24/6/2021
7-1112 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1111 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1110 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 20/5/2021
7-1109 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 29/3/2021
7-1108 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1107 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Aantal - Redenen - Nationaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 26/5/2021
7-1106 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Geradicaliseerde elementen - Opvolging - Gegevens - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 29/3/2021
7-1105 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 16/3/2021
7-1104 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
7-1103 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
7-1102 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI) - Cijfers 2020 - Asielzoekers die reeds over enige kennis van het Frans beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 21/12/2021
7-1101 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 29/10/2021
7-1100 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vluchtelingen - Asielmisbruik - Tijdelijke stiekem terugkeer naar het thuisland - Betrapte personen - Cijfers - Vervolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 17/11/2021
7-1099 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 19/3/2021
7-1098 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1097 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1096 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1095 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Arbeiders - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 3/6/2021
7-1094 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1093 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 11/3/2021
7-1092 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1091 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 10/3/2021
7-1090 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1089 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1088 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 19/3/2021
7-1087 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1086 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 26/3/2021
7-1085 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in BelgiŽ - Uitzonderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 15/6/2021
7-1084 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Nummerplaten - Verlies - Diefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1083 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 29/10/2021
7-1082 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 7/5/2021
7-1081 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 7/5/2021
7-1074 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Aandachtspunt binnen Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 25/6/2021
7-1073 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 23/6/2021
7-1072 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 9/3/2021
7-1071 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Moorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1070 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 16/3/2021
7-1069 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1068 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1067 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 2/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1066 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Radicalisering - Aantal gevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 26/3/2021
7-1065 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1064 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1063 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1062 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 8/10/2021
7-1061 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Defensie  
  Leger - Taalverhoudingen - Scheeftrekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1060 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 4/6/2021
7-1059 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 18/3/2021
7-1058 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Telewerk - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 19/3/2021
7-1057 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 5/3/2021
7-1032 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 22/4/2021
7-1031 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1030 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Energie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1029 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1028 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1027 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Defensie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 7/4/2021
7-1026 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 29/3/2021
7-1025 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1024 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1023 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1022 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
7-1021 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 17/2/2022
7-1020 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1019 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 20/4/2021
7-1018 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 25/3/2021
7-1017 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 23/11/2021
7-1016 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 6/1/2022
7-1015 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 31/3/2021
7-1014 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-1013 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Wet van 10†mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 1/3/2021
  Antwoord 17/5/2021
7-1012 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1011 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1010 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1009 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Cannabisplantages - Aantal - Toename - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1008 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1007 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1006 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1005 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1004 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-1003 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
7-988 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Fedasil - Derdelanders - Tewerkstelling - Wettelijke bepaling - Artikel 10 van de Grondwet - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 31/3/2021
7-979 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-818
7-950 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Vluchtelingen - Huurmarkt - Schijnmakelaars - Strijd - Maatregelen - Overleg met het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), met de Vlaams minister van Wonen en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 24/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-949
7-949 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Vluchtelingen - Huurmarkt - Schijnmakelaars - Strijd - Maatregelen - Overleg met het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), met de Vlaams minister van Wonen en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 23/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-950
7-947 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 6/5/2021
7-819 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asiel en migratie - Personen met een beschermingsstatus - Doorverwijzing naar de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Verdeling volgens de taalkennis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-434
7-818 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-979
7-817 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 25/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-297
7-816 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-132
7-815 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-122
7-814 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-120
7-813 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-117
7-812 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Asielaanvragen - Doorlooptijd beslissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 12/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-110
7-796 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris  
  Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Fiscale gegevens - Toegang voor alle OCMW's - Verzoek van de POD Maatschappelijke Integratie - Antwoord van de Gegevensbeschermingsautoriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 14/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-134
7-793 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 6/1/2022
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-457
7-792 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 6/1/2022
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-444
7-786 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 2/7/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-301
7-766 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 16/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-293
7-764 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 6/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-269
7-763 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 15/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-265
7-758 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 8/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-182
7-750 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-619
7-745 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 21/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-453
7-734 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 1/4/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-211
7-733 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 17/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-196
7-732 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 22/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-113
7-731 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 22/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-112
7-730 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 20/5/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-106
7-719 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Amateurvoetbalclubs - Belastingcontroles - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 3/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-670
7-702 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-460
7-701 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-447
7-698 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-131
7-683 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Innovatiepremie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-224
7-682 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 2/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-222
7-681 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie (LIMOSA) - Meldingsplicht - Niet naleving - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 31/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-107
7-670 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Amateurvoetbalclubs - Belastingcontroles - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-719
7-620 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 2/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-619
7-619 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-620
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-750
7-614 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Pitazaken - Sociale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 28/7/2020
7-613 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Pitazaken - Fiscale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 27/7/2020
7-579 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Identiteitskaart - Uitgifte - Gevraagde taal - Verdeling tussen Nederlands en Frans - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2020 ) 28/5/2020
  Antwoord 2/7/2020
7-565 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Besnijdenis - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020 ) 20/5/2020
  Antwoord 21/8/2020
7-534 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - RepatriŽringen naar derde landen - Aantal - Kosten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 25/9/2020
7-533 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - Personen in het buitenland - RepatriŽringen naar BelgiŽ - Aantal - Kosten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2020 ) 11/5/2020
  Antwoord 7/9/2020
7-476 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 16/4/2020
  Antwoord 16/6/2020
7-475 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 16/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-461 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 19 december 2019 - Minimale dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 30/4/2020
7-460 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-702
7-459 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 20/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-458 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 8/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-457 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-793
7-456 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 15/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-455 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-454 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 16/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-453 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-745
7-452 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-451 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 27/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-450 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 5/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-449 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-448 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 27/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-447 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-701
7-446 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 20/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-445 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 8/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-444 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-792
7-443 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 15/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-442 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-441 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 16/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-440 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 27/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-439 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-438 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-437 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-436 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-435 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-434 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asiel en migratie - Personen met een beschermingsstatus - Doorverwijzing naar de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Verdeling volgens de taalkennis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-819
7-433 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-818
7-403 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkeren - Betaalparking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 11/3/2020
  Antwoord 30/4/2020
7-379 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 10/3/2020
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 7-109
7-378 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 28/4/2020
7-377 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 4/5/2020
7-376 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 ) 4/3/2020
  Antwoord 4/5/2020
7-365 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria - Precisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2020 ) 13/2/2020
  Antwoord 19/3/2020
7-362 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 11/2/2020
  Antwoord 12/3/2020
7-327 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Schietclubs - Veiligheid leden - Verbod van het dragen van hoofddeksels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020 ) 30/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
7-313 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 ) 24/1/2020
  Antwoord 18/2/2020
7-304 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 19/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
7-303 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 12/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-302 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 27/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-301 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-786
7-300 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-299 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-298 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-297 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-817
7-296 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-295 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 29/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-294 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 10/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-293 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-766
7-292 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 23/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304
7-291 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 2/3/2020
7-290 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale politie - Cel vermiste personen - Werking - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
7-289 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiezones - Politie-inspecteurs - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
7-288 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek - Aantal - Redenen - Oorzaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 ) 17/1/2020
  Antwoord 20/2/2020
7-285 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 ) 15/1/2020
  Antwoord 13/2/2020
7-270 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-269
7-269 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen gevolgd voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-270
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-764
7-268 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-267
7-267 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Vrijgelaten geradicaliseerde elementen - Opvolging - Procedure - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-268
7-266 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 6/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-265
7-265 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Personen veroordeeld voor terrorisme - Personen veroordeeld voor radicalisme - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-266
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-763
7-264 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 19 december 2019 - Minimale dienstverlening - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/2/2020 ) 8/1/2020
  Antwoord 10/3/2020
7-231 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-230 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-229 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-228 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Arbeiders - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-227 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 3/2/2020
7-226 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Dienst Toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-225 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-224 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Innovatiepremie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-683
7-223 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-222 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-682
7-221 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-220 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-219 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-218 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-213 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-212 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Sociale inspecteurs - Gevallen van ębedreigingĽ of ęaanvalĽ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 8/1/2020
7-211 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-734
7-210 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 13/12/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-209
7-209 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-210
7-208 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 7/1/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-209
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-210
7-207 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 3/2/2020
7-206 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-205 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Rechthebbenden op tegemoetkomingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-204 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-203 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 13/12/2019
7-202 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 17/12/2019
7-201 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-200 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Rookverbod - Openbare lokalen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-199 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Tegemoetkoming - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-198 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-197 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Gemeenschappen en Gewesten - Schulden aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Zaken voor de rechtbanken - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 17/2/2020
7-196 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-733
7-195 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 29/1/2020
7-194 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 24/2/2020
7-193 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Toegelaten arbeid - Overschrijding van de grenzen - Vermindering en schorsing van het pensioen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-192 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Vorderingen - Verjaring - Overschrijden van de grenzen voor toegelaten arbeid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-191 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in BelgiŽ - Uitzonderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-190 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenleeftijd - Werken na vijfenzestig jaar - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-189 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nummerplaten - Verlies - Diefstal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-188 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 3/2/2020
7-187 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-186 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-185 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Milieudelicten - Vervolging - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 18/2/2020
7-184 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie - Bestraffing - Mogelijke aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/6/2020
7-183 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 26/2/2020
7-182 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-758
7-181 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Bestraffing - Aangepaste wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 26/3/2020
7-180 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-179 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Gevangenissen - Moorden - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-178 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-177 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/1/2020
7-176 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-175 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/1/2020
7-174 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 ) 28/11/2019
  Antwoord 2/1/2020
7-173 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-172 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Comitť P - Klachten wegens racisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-171 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-170 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiezones - Fusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-169 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-168 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-167 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 25/12/2019
7-166 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-165 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Federale administraties - Telewerk - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-164 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-159 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Werkloosheid - Controle - Systeem van verblijfsbewijzen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-158 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  FOD Werkgelegenheid - Dienst toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 21/1/2020
7-157 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 9/12/2019
7-156 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-155 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Inspectiedienst - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 25/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-154 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Telewerk - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 23/12/2019
7-149 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Obesitas - Vermageringsoperaties - Medische gevolgen - Mortaliteitscijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 14/4/2020
7-148 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-147 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
7-146 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/12/2019 ) 22/11/2019
  Antwoord 30/9/2020
7-138 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Leger - Taalverhoudingen - Scheeftrekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 20/11/2019
  Antwoord 17/12/2019
7-137 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerend goed in het buitenland - Fiscale gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Overeenkomsten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-136 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Modaliteiten - Opvragen van fiscale gegevens op verzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 19/12/2019
7-135 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Onroerend goed in het buitenland - Fiscales gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Uitwisselen van fiscale gegevens op verzoek - Dubbelbelastingverdragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-134 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Fiscale gegevens - Toegang voor alle OCMW's - Verzoek van de POD Maatschappelijke Integratie - Antwoord van de Gegevensbeschermingsautoriteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-796
7-133 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  War Heritage Institute(WHI) - Personeelsleden - Taalverhoudingen - Taalonevenwichten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/12/2019 ) 19/11/2019
  Antwoord 17/12/2019
7-132 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 12/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-131
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-816
7-131 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 12/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-132
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-698
7-130 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Bpost - Radicalisering - Aantal gevallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/12/2019 ) 12/11/2019
  Antwoord 3/12/2019
7-124 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 16/1/2020
7-123 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-122 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-815
7-121 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Antwoord 2/12/2019
7-120 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Dublin-terugdrijvingen - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-814
7-117 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielzoekers - Fedasil - Erkenning als vluchteling - Doorverwijzing naar lokale opvanginitiatieven (LOI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/12/2019 ) 4/11/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-813
7-115 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douanediensten - Mobiele scanners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 18/12/2019
7-113 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-732
7-112 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Geweigerde aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-731
7-111 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielopvang - Langverblijven - Regularisatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 1/9/2020
7-110 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielaanvragen - Doorlooptijd beslissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-812
7-109 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Frauduleuze erkenningen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/1/2020
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 7-379
7-108 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Sociale huisvestingssector - Sociale fraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 24/10/2019
7-107 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie (LIMOSA) - Meldingsplicht - Niet naleving - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-681
7-106 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asbestfonds - Rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-730
7-105 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Loterij - Niet-geÔnde winsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-104 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Loterij - Omzet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/11/2019 ) 23/10/2019
  Antwoord 20/12/2019
7-99 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Islamitische Staat (IS) - IS-strijders - RepatriŽring van kinderen - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019 ) 15/10/2019
  Antwoord 14/11/2019
7-69 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ninove - Stationsinfrastructuur - Vernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 29/11/2019
7-68 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/10/2019 ) 19/9/2019
  Antwoord 9/12/2019