Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2015-2016

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

327 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-733 Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Geplande sluiting van loketten - Waals Gewest - Espaces multi-services - Eventuele oprichting - Evaluatie van de bestaande ruimten - Contact met de bevoegde Waalse minister
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 13/10/2015
  Antwoord 19/1/2016
6-734 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Permanenties 'pensioenen' in de gemeenten - Schrapping - Criteria - Lijst - Overleg met de Gewesten - Vervoersproblematiek in landelijk gebied
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/11/2015 ) 13/10/2015
  Antwoord 13/11/2015
6-735 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Strafmaat - Straftoemetingsrichtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-736
6-736 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Strafmaat - Straftoemetingsrichtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 13/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-735
6-737 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Ophelderingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-738 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Wetenschappelijk onderzoek - Investeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 15/10/2015
  Antwoord 19/10/2015
6-739 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkings - Verzadiging - Uitbreiding en nieuwbouw - Geplande werken in 2016, 2017 en 2018
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 16/10/2015
  Antwoord 15/12/2015
6-740 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/11/2015
6-741 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/11/2015
6-742 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Discriminatie - Ontbreken van specifieke acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-743 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Bescherming van geldtransporten - Federale maatregelen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 6/1/2016
6-744 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Klacht - Ontbreken van een specifieke subcategorie onder ę†discriminatie†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 4/2/2016
6-745 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Beveiliging van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders - Verkeersveiligheid - Veiligheid van gewone weggebruikers - Gevaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 15/12/2015
6-746 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 6/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-748
6-747 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-748
6-748 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 26/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-747
6-749 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 15/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-751
6-750 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-751
6-751 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 26/11/2015
  Aanvullend antwoord 4/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-750
6-752 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 8/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-754
6-753 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-754
6-754 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/11/2015 ) 21/10/2015
  Antwoord 26/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-753
6-755 Alain Destexhe (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Haven van Brussel - Vrachtvervoer - Transport per spoor - Afname - Oorzaken - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanbod van diensten - Concurrentievermogen - Eventuele tussenkomst van andere operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 22/10/2015
  Antwoord 30/3/2016
6-756 Alexander Miesen (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  FŲderalen ÷ffentlichen Dienste Finanzen - Kontaktdaten - Zugšnglichkeit der Informationen Federale Overheidsdienst FinanciŽn - contactgegevens - toegankelijkheid van de informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 26/10/2015
  Rappel 27/4/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-757 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Rookverbod - Controles - Bericht aan de reiziger - Preventie over de risico's van nicotineverslaving - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 26/10/2015
  Antwoord 18/12/2015
6-758 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 7/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-760
6-759 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 27/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-760
6-760 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 17/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-759
6-761 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maÔsvariŽteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2015 ) 9/11/2015
  Antwoord 25/1/2016
6-762 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Actieve beschikbaarheid van werkzoekenden - Controle - Federaal normatief kader - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 12/11/2015
  Antwoord 3/2/2016
6-763 Martine Taelman (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 12/11/2015
  Antwoord 4/1/2017
6-764 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierproeven - Alternatief - Toxicogenomica - Ontwikkeling - Belgisch Centrum voor toxicogenomica - Oprichting - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 13/11/2015
  Antwoord 17/11/2015
6-765 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medisch laboratoriumtechnoloog - Erkenning - Overgangsperiode - Samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en de Gemeenschappen - Cijfers - Systeem van verworven rechten - Rechthebbenden - Aanvragen - Termijn†
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 13/11/2015
  Antwoord 24/12/2015
6-766 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Nieuwe bewindvoering - Wet van 17 maart 2013 - Aanpassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-767 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Saudi-ArabiŽ - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - InterministeriŽle Conferentie voor buitenlands beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 17/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-768
6-768 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Saudi-ArabiŽ - Aanstelling als hoofd van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties - Non-discriminatie - Holebi - InterministeriŽle Conferentie voor buitenlands beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 17/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-767
6-769 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Oorsprong van vis in Brusselse restaurants - Onderzoek van Oceana - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 16/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-770 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbestfonds - Slachtoffers van mesothelioom of asbestose - Hulp van een derde persoon - Toelage - Zorgverzekering - Cumulatie - Toelating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 ) 18/11/2015
  Antwoord 23/12/2015
6-771 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2015 ) 19/11/2015
  Antwoord 23/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-772
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-773
6-772 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering
  Antwoord 23/3/207
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2015 ) 19/11/2015
  Antwoord 23/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-773
6-773 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2015 ) 19/11/2015
  Antwoord 24/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-772
6-774 Valťrie De Bue (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Overlapping van trein- en buslijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 14/3/2016
6-775 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Lijn 141 - Manage-Seneffe - Bediening van het industriepark van Seneffe - Behoud - Onderhoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 1/3/2016
6-776 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Reproductieve en seksuele rechten van de vrouwen - El Salvador - Vervolging van vrouwen die een miskraam hebben - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Rappel 15/12/2016
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-777
6-777 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Reproductieve en seksuele rechten van de vrouwen - El Salvador - Vervolging van vrouwen die een miskraam hebben - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 10/12/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-776
6-778 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  No-gozones - Spanningszones - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 6/12/2016
6-779 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Systeem van boordtoeslag - Gebrek aan ticketautomaten - Terugbetaling van de boordtoeslag - Aantal klachten - Aanpassingen van het systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 16/2/2016
6-780 Philippe Mahoux (PS) minister van Justitie  
  Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen - Inwerkingtreding - Uitstel - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 9/12/2015
  Antwoord 12/1/2016
6-781 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Winterbanden- Verplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 25/1/2016
6-782 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Aanvullende personenbelastingen (APB) - Inkohiering - Lokale overheden - Kasprobleem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 9/5/2016
6-783 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  DiŽthylstilbestrol (DES) in utero -Brochure - Vragenlijsten - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 4/4/2016
6-784 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2072
6-785 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Innovation Union Scoreboard - Onderzoek en innovatie - Samenwerking en medewerking - Inventaris van de Commissie Internationale Samenwerking (CIS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 14/1/2016
6-786 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 20/4/2018
6-787 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 12/1/2016
6-788 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormoonverstoorders - Aanvullende testen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2016 ) 18/12/2015
  Rappel 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-789 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Station van Oostende - Renovatie - Betwisting tussen het Vlaams Gewest en de Regie der Gebouwen over een deel van de grond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2016 ) 18/12/2015
  Antwoord 25/2/2016
6-790 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Justitie  
  Buitenlandse adoptie - Adoptiekanalen - Goedkeuring - Vlaams Centrum voor adoptie (VCA) - Federale Centrale Autoriteit voor adoptie (FCA) - Geschillen - Oplossing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2016 ) 5/1/2016
  Antwoord 25/1/2016
6-791 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Auteursrechten en billijke vergoeding - Beheersvennootschappen - Cultuur - Uitbetaling van de rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 8/3/2016
6-792 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 1/6/2017
6-793 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 10/3/2016
6-794 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Europees Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Uitvoering - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 8/1/2016
  Antwoord 27/4/2016
6-795 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Rappel 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-796
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-797
6-796 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Antwoord 8/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-797
6-797 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
  Antwoord 28/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-795
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-796
6-798 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid - Toekomstinstituut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 3/2/2016
6-799 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 4/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-800
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-801
6-800 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 25/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-801
6-801 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Rappel 11/3/2016
  Antwoord 23/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-800
6-802 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 10/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-803
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-804
6-803 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-802
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-804
6-804 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Ambts- en beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 15/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-802
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-803
6-805 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 28/1/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-806
6-806 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radicalisering - Medisch beroepsgeheim - Mogelijkheid om radicalisering te melden - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 15/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-805
6-807 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 3/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-808
6-808 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-807
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2150
6-809 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 31/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-810
6-810 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegtuigtickets - Tarieven - Taksen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Antwoord 17/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-809
6-811 Latifa Gahouchi (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Aantal - Verdeling over de drie Gewesten van het land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-812 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Bestrijding - Samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-813 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Beroepsgeheim - Uitwisseling van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 12/10/2018
6-814 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) - Vergunningsprocedure - Rol van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) - Geval van transgene maÔsvariŽteiten van Syngenta - Eventuele ex post evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
6-815 Anne Lambelin (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Begrotingsbesparingen - Schrapping van lijnen - Impact op de Gewesten - Schrappen van banen - Opsplitsing per Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 12/10/2016
6-816 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Indexsprong- Beroep bij het Grondwettelijk Hof - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 23/3/2016
6-817 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Ecologische bussen en autocars - Opleiding van de chauffeurs - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Instituut Formation Car & Bus Opleiding - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 23/2/2016
6-818 Patrick Prťvot (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Inkomensgarantie-uitkering (IGU) - Deeltijdse werknemers - Verlaging van de uitkering - Aanal betrokken uitkeringstrekkers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-819 Latifa Gahouchi (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Bromfietsen - Inschrijving - Eventuele technische controle - Gevolg voor de Gewesten - Cijfers - Elektrische fietsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 8/3/2016
6-820 Patrick Prťvot (PS) minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)- Permanenties in de gemeenten - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-821 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Excess profit rulings - Procedure - Cijfers - Vernietiging door de Europese Commissie - Mogelijk aansprakelijkheid van de Belgische overheid - Mogelijke schadeclaims tegen de Belgische Staat - Positie van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 23/5/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-822 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Antwoord 22/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-824
6-823 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-824
6-824 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-823
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2102
6-825 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fiscale " non bis in idem " principe - Geval van de regionale en gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting - Mogelijk ongrondwettelijkheid - Andere eventuele betrokkene belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 11/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-826 Olga Zrihen (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Kinderarmoede - Migrantenkinderen - Opvang - CoŲrdinatie met de deelgebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 5/2/2016
  Antwoord 9/3/2016
6-827 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 5/2/2016
  Antwoord 9/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-887
6-828 Anne Lambelin (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Uitsluitingen uit de werkloosheid - Redenen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 5/2/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-829 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Verdrag van de Raad van Europa van 11 mei 2011 inzake de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (CAHVIO) (Verdrag van Istanbul) - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 7/3/2016
6-830 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringsplannen NMBS-Infrabel - Stations - Parkings - Ďs-Gravenbrakel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 11/4/2016
6-831 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-841
6-832 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-841
6-833 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Antwoord 8/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-841
6-834 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Rappel 19/5/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 6/12/2017
  Rappel 23/10/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2073
6-835 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Sulfaxoflor - Gezondheidsrisicoís - Wetenschappelijke analyse - In de handel brengen van het product - Procedure - Eventueel verbod - Moratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 18/2/2016
  Antwoord 24/3/2016
6-836 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Veroordelingen - Handhaving - Cijfers - Actieplan - Aanpassing van het slachtofferstatuut - Sensibilisering van het parket en politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 18/2/2016
  Antwoord 2/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-837
6-837 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Veroordelingen - Handhaving - Cijfers - Actieplan - Aanpassing van het slachtofferstatuut - Sensibilisering van het parket en politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 18/2/2016
  Antwoord 9/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-836
6-838 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Justitie  
  " Mama, papa en de kinderen - Europees burgerinitiatief ter bescherming van het huwelijk en het gezin " nr. ECI (2015)000006 - In strijd met antidiscriminatiemaatregelen en burgerlijke rechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
  Rappel 25/5/2016
  Antwoord 21/9/2016
6-839 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Pesticiden - Glyfosaat - Mogelijk verschil tussen de officiŽle cijfers en de verkoopcijfers in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
  Antwoord 25/2/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-842
6-840 Cindy Franssen (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zero-emissionwagens - Ecologisch voordeel van bepaalde soorten semi-elektrische wagens - Fiscaal gunstregime - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-841 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 25/2/2016
  Rappel 23/5/2016
  Antwoord 27/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-833
6-842 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Glyfosaat - Mogelijk verschil tussen de officiŽle cijfers en de verkoopcijfers in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Antwoord 31/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-839
6-843 Alexander Miesen (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zolldiensten - Dienste " Fahndung " und " Streitigkeiten " - Deutschsprachiges Personal Douanediensten - Diensten "Onderzoek en Opsporing" en "Geschillen" - Duitstalig personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-844 Alexander Miesen (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Deutschsprachigen Gemeinschaft - Zoll - Dienstleistung der kurzen Wege - Einhaltung der Sprachengesetzgebung Duitstalige Gemeenschap - Douane - Buurtdienstverlening - Naleving van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-845 Alexander Miesen (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Studentenarbeit - Sozialbeitršge - Berechnung der erlaubten Arbeitstage Studentenarbeid - Sociale bijdragen - Berekening van de toegestane werkdagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 9/6/2016
6-846 Alexander Miesen (MR) minister van Justitie  
  Eupen - Zentrales Gerichtsgebšude Eupen - Centraal gerechtsgebouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-944
6-847 Alexander Miesen (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Bahnhof Eupen - Die Anbindung der nŲrdlichen DG-Gemeinden an das belgische Schienennetz Station Eupen - De aansluiting van de noordelijke gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap op het Belgische spoorwegnet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 10/5/2016
6-848 Alexander Miesen (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Die Anbindung der Eifeler DG-Gemeinden an das belgische Schienennetz De aansluiting van de gemeenten in de Belgische Eifel op het Belgische spoorwegnet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/3/2016 ) 1/3/2016
  Antwoord 11/4/2016
6-849 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 9/5/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2074
6-850 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksrichtlijn 2014/40/EU - Omzetting - Samenwerking met de minister van FinanciŽn en de deelstaten - Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - CoŲrdinerende rol - Totaalbudget voor de omzettingsmaatregelen - Verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
6-851 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2266
6-852 Johan Verstreken (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Studie van de NMBS over de inplanting van haltes of stopplaatsen op het spoornet - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 17/5/2016
6-853 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wapenhandel - Strijd tegen de illegale wapenhandel - Centraal wapenregister - Toegang voor de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 6/12/2016
6-854 Ann Brusseel (Open Vld) eerste minister  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 29/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-855 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 23/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-856 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 13/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-857 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 6/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-858 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 3/10/2016
  Rappel 15/12/2016
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-859 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-860 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-861 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 6/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-862 Ann Brusseel (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-863 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 1/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-864 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 11/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-865 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-866 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 14/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-867 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 4/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-868 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 24/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-869 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 31/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-870 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Antwoord 23/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-871
6-871 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 3/10/2016
  Rappel 15/12/2016
  Rappel 26/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-864
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-870
6-872 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belnet - Activiteiten op markten waarop ook privaatrechtelijke actoren actief zijn - Gescheiden boekhouding - Strijd met de Europese Transparantierichtlijn - Het verzekeren van een loyale concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 7/3/2016
  Antwoord 21/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-896
6-873 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Defensie - Militaire sites - Landbouwgrond - Verhuring aan landbouwers - Wijziging van de voorwaarden - Begeleiding van de landbouwers - Waals grondobservatorium - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 4/4/2016
6-874 Patrick Prťvot (PS) minister van Justitie  
  Loverboys - Omvang van het fenomeen - Aantal slachtoffers - Omkadering - Bestrijding - Maatregelen† - Stakeholders - CoŲrdinatie - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 11/5/2016
6-875 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 28/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-877
6-876 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 3/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-877
6-877 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 12/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-876
6-878 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 28/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-879
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-880
6-879 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-880
6-880 Martine Taelman (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 24/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-879
6-881 Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spporwegen (NMBS) - Stations - Doorgang onder de sporen - Aanwezigheid van een onderstationschef
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 21/5/2016
6-882 Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Voetgangersoverweg - Veiligheid - Lijnen en stations - Onderhoud - Aansprakelijkheid in geval van een ongeluk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 9/3/2016
  Antwoord 25/4/2016
6-883 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Justitie  
  Buitenlandse adoptie - Commissie van opvolging en overleg - Komende activiteiten - Conventie van De Haag - Interpretatie - Geschiktheidsvonnissen - Traagheid - Maatregelen - Interfederaal Centrum voor adoptie - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 27/4/2016
6-884 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Seksuele en reproductieve gezondheid - Ontwikkelingssamenwerking - Besparingen - Impact - MultisectoriŽle aanpak - Inspanningen - Resultaten - Samenwerking met de federale minister van Volksgezondheid en het departement Internationaal Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 6/4/2016
6-885 Lode Vereeck (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-886 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 19/3/2016
6-887 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Antwoord 3/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-827
6-888 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 17/3/2016
  Antwoord 28/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-889
6-889 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 17/3/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-888
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2103
6-890 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-891
6-891 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Joodse geroofde kunst - Rapport 2008 - Restitutie aan slachtoffers - Aantal stukken - Aanpak - Aantal geroofde kunstwerken in de federale musea
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-890
6-892 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-893
6-893 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Eenvoudigere procedure - Digitale meldpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 22/3/2016
  Antwoord 20/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-892
6-894 Alexander Miesen (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zollbeamte - Anwerbungsverfahren Douanepersoneel - Rekruteringsprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-895 Anne Lambelin (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrouwen - Arbeidsvoorwaarden - Gezondheid van de werkneemsters - Preventie - Erkenning van beroepsziekten - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Antwoord 9/6/2016
6-896 Lode Vereeck (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Belnet - Activiteiten op markten waarop ook privaatrechtelijke actoren actief zijn - Gescheiden boekhouding - Strijd met de Europese Transparantierichtlijn - Het verzekeren van een loyale concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Antwoord 21/4/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-872
6-897 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Auteursrechten - Fiscaliteit - Freelancejournalisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 23/3/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-898 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bisfenol A - Blootstelling - Vermindering - Maatregelen - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016 ) 24/3/2016
  Rappel 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-899 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Afval drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Nieuwe wetgeving - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016 ) 24/3/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-900
6-900 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Afval drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Nieuwe wetgeving - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016 ) 24/3/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-899
6-901 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2016 ) 31/3/2016
  Antwoord 2/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-902
6-902 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2016 ) 31/3/2016
  Rappel 24/11/2016
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-901
6-903 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Westoever - Projecten en structuren gefinancierd door de Europese Unie en BelgiŽ - Vernieling door IsraŽl - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 18/5/2016
6-904 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering en het promoten van terrorisme - Strijd - Haatpredikers op Internet en sociale media - Aanpak - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-905 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 28/4/2016
6-906 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - Nationaal meldpunt voor de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten - Mogelijke oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-907 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-908 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-909 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-910 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-911 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-912 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Gestroomlijnde erkenningsprocedure - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 14/9/2017
6-913 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenissen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 29/3/2017
6-914 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 29/12/2016
6-915 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van cultuur - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/3/2017
6-916 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van onderwijs - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-917 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van sport - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-918 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van tewerkstelling - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-919 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van welzijn - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/3/2017
6-920 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 02 - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-921 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 20 - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-922 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 25L - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-923 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 25R - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-924 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Aanslag van 22 maart 2016 - Heropstart van de luchthaven - Veiligheid van gevaarlijke sites en gevoelige bedrijven - Spreiding van het baangebruik - Mogelijke wijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-925 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/5/2016
6-926 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-927 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-928 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-929 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-930 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2151
6-931 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 11/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-933
6-932 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 17/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-933
6-933 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-932
6-934 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken SyriŽstrijders - Bevolkingsregister - Schrapping - Procedure - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 1/6/2016
6-935 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Tewerkstellingsbeleid - Doelgroepenbeleid - Uitvoering van de Zesde Staatshervorming - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-936 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 10/6/2016
6-937 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
6-938 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Voormalige SyriŽgangers - Opvolging en begeleiding - Werk van Vlaamse en Franstalige justitiehuizen - Cijfers - Evaluatie - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-939 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicale gedetineerden - Inrichting van speciale vleugel - Gevangenissen van Hasselt en Ittre - Strijd tegen radicalisering - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 12/12/2016
6-940 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 27/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-941
6-941 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 21/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-940
6-942 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-943
6-943 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-942
6-944 Alexander Miesen (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Eupen - Zentrales Gerichtsgebšude Eupen - Centraal gerechtsgebouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-846
6-945 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-946 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Domicilie- en uitkeringsfraude - Herhaalde fraude - Stand van zaken - Preventie - Straffen - Terugvorderingen - Samenwerking met gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 27/5/2016
6-947 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Statutaire ambtenaren - Federale en interfederale (externe) mobiliteit - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 24/5/2016
6-948 Alexander Miesen (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Deutschsprachigen Gemeinschaft - Zahnšrzte - Anzahl - Mangel - Analyse der Situation - Studien Duitstalige Gemeenschap - Tandartsen - Aantal - Tekort - Analyse van de situatie - Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
6-949 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars - Mogelijk opdracht aan het Jubelparkmuseum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 28/4/2016
  Antwoord 27/5/2016
6-950 FranÁois Desquesnes (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Personen met een handicap - Voorbehouden parkeerplaatsen - Mogelijk gebruik door gezondheidswerkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 28/4/2016
  Antwoord 1/6/2016
6-951 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 29/4/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-952
6-952 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 29/4/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-951
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2104
6-953 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Familiale hypercholesterolemie - Gezondheidsbeleid - Specifieke aandacht - Acties en campagnes - PatiŽntenvereniging BELCHOL - Samenwerking en ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 29/4/2016
  Antwoord 20/9/2016
6-954 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Natuurrampen in BelgiŽ - Bescherming van de bevolking - Communicatie-instrumenten - Waarschuwingssystemen ďinfo-r!squesĒ en ďbe alertĒ - Ontwikkeling - Informatiecampagnes voor de bevolking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 3/5/2016
  Rappel 16/6/2016
  Antwoord 2/8/2016
6-955 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 4/5/2016
  Antwoord 30/5/2016
6-956 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  DiŽthylstilbestrol (DES) in utero - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) - Meldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 6/7/2016
6-957 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) eerste minister  
  Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 6/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-958
6-958 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 16/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-957
6-959 Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Site Stockem - Overplaatsing van de activiteiten naar de werkplaats van Aarlen - Eventueel toekomstige park & ride (P+R)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 20/7/2016
6-960 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 20/5/2016
  Antwoord 20/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-961
6-961 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 20/5/2016
  Antwoord 23/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-960
6-962 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet - Digitale verzuiling - Transparantie van de algoritmes - Nieuwsfeeds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 20/5/2016
  Antwoord 23/6/2016
6-963 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (stuk Senaat 131/2) - Opvolging - Aanbevelingen - Inachtneming door de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 24/5/2016
  Antwoord 4/8/2016
6-964 Alain Destexhe (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA) - Rijksarchief - Integratie - Balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 24/5/2016
  Antwoord 17/6/2016
6-965 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Navelstrengbloeddonatie - Sensibiliseringscampagnes - Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Antwoord 20/6/2018
6-966 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Fonds voor participatie en activering - Subsidies aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Jaarlijks koninklijk besluit - Problemen van beheer en organisatie voor de OCMW's - Mogelijk structureel fonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-967 Jean-Paul Wahl (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Artikel 23, lid 3, 5į van de Grondwet - Recht op culturele ontplooiing- Doelstelling cultuur voor iedereen - Federale culturele instellingen - Initiatieven -Fťdťration Wallonie-Bruxelles - Eventuele gezamenlijke projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-968 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beheersvennootschappen - Boekjaren 2014 en 2015 - Foutieve bedragen - Controlediensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 27/5/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-969 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beheersvennootschap - Uitbetaling rechten - Achterstallige betaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 27/5/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-970 Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegnet tussen Rodange (Groothertogdom Luxemburg) en Virton - Materiaal van de Luxemburgse Spoorwegen (CFL) - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 30/5/2016
  Antwoord 4/6/2016
6-971 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 30/5/2016
  Antwoord 27/6/2016
6-972 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Convention on Human Rights and Biomedicine - Ondertekening - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 3/6/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-973
6-973 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Convention on Human Rights and Biomedicine - Ondertekening - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 3/6/2016
  Antwoord 22/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-972
6-974 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  E-voertuigen - Europese richtlijn 2014/94 van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - Omzettingsprocedure - Nationaal beleidskader - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 3/6/2016
  Antwoord 19/6/2016
6-975 Alexander Miesen (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zollbeamte - Anwerbungsverfahren von deutschsprachigem Personal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 28/7/2016
6-976 Alexander Miesen (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  SELOR - SprachenprŁfung - MŲgliche Befreiung
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-977
6-977 Alexander Miesen (MR) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  SELOR - SprachenprŁfung - MŲgliche Befreiung
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 7/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-976
6-978 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-980
6-979 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-980
6-980 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 7/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-979
6-981 Cindy Franssen (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Armoedebestrijding - Federaal Armoedeplan - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 10/6/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-982 Alexander Miesen (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Steuererklšrung - Verteilung - VerzŲgerung - Verlšngerung der Frist fŁr die Deutschsprachigen Belastingaangifte - Verspreiding - Vertraging - Verlenging van de termijn voor de Duitstaligen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 13/6/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-983 Ann Brusseel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coŲrdinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 14/6/2016
  Antwoord 21/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-985
6-984 Ann Brusseel (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coŲrdinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 14/6/2016
  Antwoord 2/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-985
6-985 Ann Brusseel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coŲrdinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 14/6/2016
  Antwoord 12/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-984
6-986 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormoonverstoorders - Bisfenol A - Beperking - Dringende reactie en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 15/6/2016
  Rappel 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-987 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Facultatief protocol van 18 december 2002 bij het VN-verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie door BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 17/6/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 27/7/2017
6-988 Valťrie De Bue (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  GEN (Gewestelijk ExpresNet) - Dienstwegen - Gebruik door fietsers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 21/6/2016
  Antwoord 21/9/2017
6-989 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Safe Schools Declaration - Ondertekening - Belgisch standpunt - Betrokkenheid van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 21/6/2016
  Antwoord 17/8/2018
6-990 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Hernieuwbare energie - Financiering - Crowdfunding - Maximale bijdrage per persoon - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 22/6/2016
  Antwoord 20/7/2016
6-991 Olga Zrihen (PS) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Hervorming - Beschikbaarheid van de grootouders als oppas voor hun kleinkinderen - Gevolgen - Opvangmogelijkheid voor de kinderen - Gezinsbudget - Impact - Plaatsen in de opvang - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 ) 29/6/2016
  Antwoord 29/9/2016
6-992 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Digitale toepassingen in de gezondheidszorg - Uitverkoren domeinen - Keuze - Juridisch kader - Invoering - Tijdschema - Betrokkenheid van de regionale Parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 ) 29/6/2016
  Antwoord 6/9/2016
6-993 Valťrie De Bue (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis na bevalling - Betrokken ziekenhuizen - Cijfers - Mening van het Office de la naissance et de líenfance
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 ) 29/6/2016
  Rappel 14/10/2016
  Antwoord 17/10/2016
6-994 Christine Defraigne (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kindermishandeling - Melding - Gezondheidszorgverstrekkers - Huisartsen - Sensibilisering - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 1/7/2016
  Rappel 31/8/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-995 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Melding en aangifte - Mogelijkheden en procedures - Informatie voor de burgers - Eventueel eenvoudigere rechtsstelsels - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 1/7/2016
  Rappel 31/8/2016
  Antwoord 9/11/2016
6-996 Martine Taelman (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie - Gevolgen voor de NMBS - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 1/7/2016
  Rappel 23/2/2017
  Antwoord 28/6/2017
6-997 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Wetenschapsbeleid - Beheersovereenkomsten met de wetenschappelijke instellingen - Autonomie - BeleidscoŲrdinatie - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 5/7/2016
  Antwoord 4/8/2016
6-998 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 24/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-999
6-999 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Rappel 14/4/2017
  Antwoord 19/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-998
6-1000 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 23/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1002
6-1001 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 4/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1002
6-1002 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 31/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1001
6-1003 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  SyriŽstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de ę†broker†Ľ - Cijfers - Strijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 1/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1004
6-1004 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  SyriŽstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de ę†broker†Ľ - Cijfers - Strijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1003
6-1005 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorismegedetineerden - Groepsgebonden aspect van deradicalisering - Projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Rappel 24/11/2016
  Antwoord 28/3/2017
6-1006 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorismegedetineerden - Jihadisme - Deradicalisering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Rappel 24/11/2016
  Antwoord 20/4/2017
6-1007 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 16/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1008
6-1008 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1007
6-1009 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 30/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1010
6-1010 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1009
6-1011 Philippe Mahoux (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mucoviscidose - Neonatale opsporing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 15/7/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 25/10/2016
6-1012 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 15/7/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2267
6-1013 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brexit - Gevolgen - Onderhandelingen - Belgisch standpunt - Europese Unie - Vertrouwen van de burgers - Herstel - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 19/7/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 7/9/2017
6-1014 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Hoge Gezondheidsraad - Verpletterend verslag - Onmiddellijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/8/2016 ) 26/7/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-1015 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Wetenschappelijke instellingen - Menselijke resten - Tentoonstelling - Wetenschappelijk onderzoek - Teruggave aan de landen van oorsprong - Wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 31/8/2016
6-1016 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Openbaar Vervoer - Zwartrijden - Psychisch zwakke personen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 12/10/2016
6-1017 Bert Anciaux (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tinitus - Preventie - Behandeling - Terugbetaling door de ZIV - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1018 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 5/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1020
6-1019 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 27/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1020
6-1020 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 12/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1019
6-1021 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Strijd tegen radicalisering - Bevriezen van tegoeden - Samenwerking mlet Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 5/9/2016
6-1022 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Duurzaamheidsontwikkelingsdoelstellingen - Gendergelijkheid - Indicatoren - Bepalen van cijferdoelen door BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/10/2016 ) 1/9/2016
  Antwoord 6/10/2016
6-1023 Bert Anciaux (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Opleggers-Trekkers - Identificatie - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 18/1/2018
6-1024 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1025 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Duurzame mobiliteit - Inlevering van de nummerplaten - Omruiling voor een abonnement voor het openbaar vervoer - Eventueel initiatief van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 6/3/2017
6-1026 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 30/9/2016
6-1027 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Procedure - Gezondheidsonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 1/12/2016
6-1028 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Massaal gebruik van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1029 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Geharmoniseerde indexcijfers over het risico van gewasbeschermingsmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 28/10/2016
6-1030 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Hormoonverstoorders - Identificatiecriteria - Voorstel van de Europese Commissie - Houding van het Europees Parlement - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1031 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Digitale toepassingen in de gezondheidszorg - Financiering - Gekozen domeinen - Keuzes - Redenen - Juridisch kader voor mHealth - Inwerkingtreding - Tijdschema - Parlementen van de deelstaten - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1032 Jean-Paul Wahl (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Strijd tegen de armoede in BelgiŽ - Samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus - Evaluatie - InterministeriŽle Conferentie Sociale Integratie - Agenda - Informatieverslag van de Senaat nummer 6-162 - Follow-up
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1033 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Saoedi-ArabiŽ - Wapenleveringen - Verbod - Afsluiting van een deontologisch pact - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 26/4/2017
6-1034 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Artsen - Gerechtsdeskundigen - Belangenvermenging - Collusie met verzekeringsmaatschappijen - Deontologisch regels - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 7/3/2017
6-1035 Petra De Sutter (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  NeonicotinoÔden en fipronil - Gebruik - Beperking - Verkoopsverbod - Samenwerking met Europa en de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 21/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1266
6-1036 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2075
6-1037 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 26/7/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2076
6-1038 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1039
6-1039 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 10/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1038
6-1040 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
6-1041 Katia Segers (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Investeringsplan en transportplan - Onderhandelingen - Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel - Stand van zaken - Eisen van de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 23/5/2017
6-1042 Lode Vereeck (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1066
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2077
6-1043 Lode Vereeck (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 5/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1066
6-1044 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Jaarverslag - Publicatie - Verzameling en verwerking van gegevens sedert 2011
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 3/10/2016
  Antwoord 26/10/2016
6-1045 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centra voor gezinsplanning - Anticonceptiepil en morning-afterpil - Machtiging tot verstrekken - Eventuele wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 3/10/2016
  Antwoord 22/11/2016
6-1046 Cindy Franssen (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  ę†Bouwstenen voor een Energiepact voor BelgiŽ†Ľ - Actiepunten - Bescherming van de kwetsbare verbruikers - Opvolging - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Antwoord 24/10/2016
6-1047 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - InterministeriŽle Raad van de leden van de Europese Ruimtevaartorganisatie (European Space Agency - ESA) - Beleidsprioriteiten - Beslissing - Mogelijke nationale ruimtevaartcluster
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Antwoord 25/10/2016
6-1048 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - Economisch belang - Ariane 6 en Galileo - Contracten en bedragen - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Eenduidig standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Antwoord 25/10/2016
6-1049 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Bedienaars van eredienst en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Lonen en pensioenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Rappel 14/4/2017
  Antwoord 1/8/2017
6-1050 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 22/2/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2245
6-1051 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 3/11/2016
6-1052 Jean-Paul Wahl (MR) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Recidiven - Aanpak van de verdachten - Bemiddeling - Nultolerantie bij partnergeweld - Rondzendbrief - Toepassing - Opvang van de slachtoffers - Samenwerking met de justitiehuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 28/3/2017
6-1053 Jacques Brotchi (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mobile Health-toepassingen - Ontwikkeling - Digitale kloof - Synergie met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 5/12/2016
6-1054 Jacques Brotchi (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mobile Health-toepassingen - Proefprojecten - Selectieprocedure - Tijdschema - Selectiecriteria - Betrokkenheid van het Fonds national de la recherche scientifique en van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 30/11/2016
6-1055 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheid bij manifestaties en activiteiten - Omzendbrief - Kosten voor de organisatoren - Gevolgen voor de Gemeenschappen en de Gewesten - Privatisering van de veiligheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 6/12/2016
6-1056 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Kerk- en geloofsgemeenschappen - Erkenning - Radicalisering - Advies van de Staatsveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 14/9/2017
6-1057 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Niet-erkende moskeeŽn - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 9/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1058
6-1058 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  Niet-erkende moskeeŽn - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 14/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1057
6-1059 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) eerste minister  
  Bedienaars van erediensten en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 28/10/2016
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1100